Dağılım nedir, Dağılım ne demek

 • Dağılarak birbirinden ayrılma.
 • Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.
 • Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı.
 • Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.
 • Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.
 • Paylaşım

"Dağılım" ile ilgili cümle örnekleri

 • "İlişkilerdeki rol dağılımını sürekli karıştırdığımdan, benim de temizlikçilerle başım hep derde girmiştir." - T. Uyar
 • "Miras dağılımında üvey annesiyle aralarında anlaşmazlık çıkmış." - C. Külebi

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir ölçme sonucunda elde edilen değerlerin ya da test puanlarının bir ortalama noktası çevresinde serpilmesi durumu, bk. sıklık dağılımı.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

[Bakınız: yük dağılımı, erke dağılımı]

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir niceliğin işlevi olduğu bir değişkenin değerleri üzerinde ağırlıklı üleşimi.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

(…) nin bir açık altkümesi olmak üzere; (…) denek uzayı üzerinde tanımlanmış sürekli, doğrusal dönüşüm, Anlamdaş. genelleşmiş işlev.

 

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Değişik dalga boylarından oluşan ışığın, kırınım göstergesi dalga uzunluğuna göre değişen bir ortamın yüzeyinde, kendini oluşturan dalgalara kırınım yoluyla ayrılması.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İlaçların kandan, doku ve organların içine yayılması.

Bilimsel terim anlamı:

Bu özelliğin sayısal değeri.

Karmaşık bir ışınımın tek renkli bileşenlerine ayrılması.

Bu olayı doğuran bir dizge ya da ortamın özelliği.

Halkbilimle ilgili ürün ve olayların coğrafyadaki dağılımı, bk. yayılım. zıt anlamlısı koşut gelişim.

Bir sıvıdan geçen ışığın sıvı içinde asılı parçacıkların iriliklerine göre saçılması.

Güneş ışığının bir biçmeden geçtikten sonra kırılma nedeniyle ayrı renkli ışınlara ayrılması.

[es. t. peptizasyon] [Alm. Peptisierung] [Fr., İng. peptisation] : Genellikle bir pelteden, bir özdeğin asıltıl çözeltisinin oluşturulması.

Özdeğin çok küçük parçacıklara bölünmesi.

Sürekli çift ucaylık göstermeyen moleküller arasında gözlenen bir tür kuvvet.

Bir katı fazın, öteki içinde, çeşitli yerlerde bulunması durumu.

Bir değişkene ilişkin gözlem ya da verileri, değişkenin çeşitli değer ya da seçeneklerine göre dağıtan toplu sergileme. .

İngilizce'de Dağılım ne demek? Dağılım ingilizcesi nedir?:

dispersion, distribution, peptisation, dispersion of light

Fransızca'da Dağılım ne demek?:

dissolution

Osmanlıca Dağılım ne demek? Dağılım Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

intişar

Dağılım anlamı, tanımı:

Gelir dağılımı : Bir ülkenin toplam gelirinin o ülkenin bireyleri arasındaki dağılımı.

 

Yaş dağılımı : Bir toplumu oluşturan kimselerin yaşlara göre sayısal dağılımı.

Ayrılma : Ayrılmak işi. Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

Paylaşım : Paylaşma işi.

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Küme : Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup. Tomar. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup. Tümsek biçimindeki yığın.

İnce : Hafif, gücü az. Tiz (ses), pes karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Zayıf.

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Çağ, mevsim. Belirlenmiş olan an. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Dönem, devir. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.

Değişken : Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil.

Dağılım derecesi : (kimya)

Dağılım eğrisi : Dağılım işlevinin çizge gösterimi. Bir sıklık dağılımını çizimle göstermek, üzere, sıklık çokgeninin düzeltilmesiyle elde edilen sayılgılı eğri.

Dağılım fazı : Bir sübyenin ilaç, yağ veya reçine gibi maddeleri kapsayan kısmı.

Dağılım fonksiyonu : (…)

Dağılım fonksiyonunun dispersiyonu : (…)

Dağılım fonksiyonunun karakteristik fonksiyonu : (…)

Dağılım fonksiyonunun ortalaması : (…)

Dağılım genişliği : Diziyi oluşturan verilerin en büyük ve en küçük ölçümle elde edilmiş değerler arasındaki fark.

Dağılım hacmi : İlacın belli bir dozda kullanılmasından sonra dağılımın dengeye ulaşması ve bu sırada plazma örneği alınarak bundaki konsantrasyona göre hesapla bulunan hacim. Verilen ilaç dozunun plazmadaki ilaç konsantrasyonuna bölünmesiyle elde edilen değer (Vd = D/C), sanal dağılım hacmi.

Dağılım hızı : İlacın belirli bir organa veya kompartımana dağılmasının veya sokulmasının hızı.

Dağılım ile ilgili Cümleler

 • Sence acemilikteki oda dağılımının ayarlı olduğunu bilmiyor muydum?
 • Gelir dağılımı daha adil olabilir.
 • Seninle görev dağılımını tartışmam lazım.

Diğer dillerde Dağılım anlamı nedir?

İngilizce'de Dağılım ne demek? : n. distribution, dispersion

Fransızca'da Dağılım : dispersion [la]

Almanca'da Dağılım : n. Dissoziation, Zerfall, Trennung, Dispersion

Rusça'da Dağılım : n. диссоциация (F), рассредоточение (N), дисперсия (F)