Ayrıl nedir Ayrıl; Boks, İsim alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Boks terimi anlamı: Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve kendilerinden ayrılmamaları halinde orta hakemin verdiği komut. Bu durum...

 
 
 

Ayrılabilir türetik denklem nedir ne demek

Ayrılabilir türetik denklem nedir Ayrılabilir türetik denklem; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: a(x k(y) dx+b(x) h(y)=0 biçimine getirilebilen türetik denklem. Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirl...

Ayrılabilme nedir ne demek

Ayrılabilme nedir Ayrılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve kendilerinden ayrılmamaları halinde orta hakemin verdiği komut. Bu durumd...

Ayrılanma nedir ne demek

Ayrılanma nedir Ayrılanmak : Ayrı duruma gelmek. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan ...

Ayrılaşma nedir ne demek

Ayrılaşma nedir Ayrılaşmak : Benzerleri arasında ayrı bir yeri ve önemi olmak, teferrüt etmek. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla v...

Ayrılganlık nedir ne demek

Ayrılganlık nedir Ayrılganlık; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir ortamda yayılan çeşitli sıklıkta dalga karışımını oluşturan birleşenlerin yayılma hızları (kırılım imleçleri) değişik olduğu için birbirlerinden a...

Ayrılı diller nedir ne demek

Ayrılı diller nedir Ayrılı diller; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kelimeleri değişmez olup çoğu tek hecelilerden ibaret bulunan ve bunların gramer ilgileri cümle içindeki yerleriyle belli olan diller: Çinc...

Ayrılık nedir ne demek

Ayrılık nedir "Ayrılık" ile ilgili cümleler Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Ölçülen değerlerin ortalama ya da belli bir değerden farkı. Bilimsel terim anlamı: Görüş ve tutumların karşıt uçlara bölünerek ayrılması. İngilizce'de ...

Ayrılım nedir ne demek

Ayrılım nedir Ayrılım; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Yol kavşağı, iki yolun ayrıldığı yer. Fiziksel anlamı: Ak ışığın bir mercekten ya da bir üçgen biçikten geçerken, kırılım imleçleri değişik olan ...

Ayrılabilir çok terimli nedir ne demek

Ayrılabilir çok terimli nedir Ayrılabilir çok terimli; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Çokkatlı kökleri var olmayan çok terimli. Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve ke...

Ayrılabilir genişleme nedir ne demek

Ayrılabilir genişleme nedir Ayrılabilir genişleme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir F oyutunun, F* m her bir öğesi, katsayıları F den alman bir ayrılabilir çokterimlinin sıfın olacak biçimdeki F * genişlemes...

Ayrılabilir uzay nedir ne demek

Ayrılabilir uzay nedir Ayrılabilir uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Sayılabilir bir yoğun altküme varlayan ilingesel uzay. Sayılabilir yoğun alt kümesi bulunan topolojik uzay. Ayrıl : Karşılaşma sıras...

Ayrılabilmek nedir ne demek

Ayrılabilmek nedir Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve kendilerinden ayrılmamaları halinde orta hakemin verdiği komut. Bu durumda yumrukoyuncuları bir adım geriye açılırlar ve ancak ondan sonra vu...

Ayrılanmak nedir ne demek

Ayrılanmak nedir Diğer sözlük anlamları: Ayrılmak. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan...

Ayrılaşmak nedir ne demek

Ayrılaşmak nedir Benzer : Benzeşim. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyunc...

Ayrılı nedir Ayrılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ayrılık : Ayrı olma durumu. Birinden uzak düşme, firak, firkat. Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması. Düşünce, görüş veya du...

Ayrılıh nedir ne demek

Ayrılıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayrılık. Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve kendilerinden ayrılmamaları halinde orta hakemin verdiği komut. Bu durumda yumrukoyuncuları bir adım geriy...

Ayrılık kargası nedir ne demek

Ayrılık kargası nedir Teknik terim anlamı: Burnu ve ayakları kızıl karka. Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve kendilerinden ayrılmamaları halinde orta hakemin verdiği komut. Bu durumda yumrukoyuncula...

Ayrılımlı boşinanç boyutu nedir ne demek

Ayrılımlı boşinanç boyutu nedir Ayrılımlı boşinanç boyutu; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Boşinançların, bağlı bulundukları toplum ve çağ koşullarına uygun olarak gösterdiği değişim özellikleri, bk. boşinanç ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim