Ayrılık nedir, Ayrılık ne demek

 • Ayrı olma durumu
 • Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.
 • Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet.
 • Birinden uzak düşme, firak, firkat.

"Ayrılık" ile ilgili cümleler

 • "Arapça konuşan milletler arasındaki ayrılıklar da onun dikkatini çekmemişti." - M. Kaplan
 • "Sevgiyi tanımayanlar ayrılığın acısını da bilmezler, özlemezler ve gurbet hissi duymazlar." - M. Kaplan

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Ölçülen değerlerin ortalama ya da belli bir değerden farkı.

Bilimsel terim anlamı:

Görüş ve tutumların karşıt uçlara bölünerek ayrılması.

İngilizce'de Ayrılık ne demek? Ayrılık ingilizcesi nedir?:

deviation, deviate, cleavage

Fransızca'da Ayrılık ne demek?:

rupture

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Ordu ili, Gülyalı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Ayrılık kısaca anlamı, tanımı:

Görüş ayrılığı : Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Uzak : Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. Yakın olmayan yer. Arada çok zaman bulunan. İhtimali az olan. Eli, gücü veya hükmü yetişmez. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı.

Düşme : Düşmek işi.

Firak : Ayrılık.

Firkat : Ayrılık.

Düşünce : Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.

Görüş : Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Görme işi.

Ayrı : Yalnız, tek başına. Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan.

Olma : Olmak işi.

Ayrılık kargası : Burnu ve ayakları kızıl karka.

Ayrılık ile ilgili Cümleler

 • Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa.
 • Ayrılık efendi, kulu biz aşıklar.
 • Beş yıllık ayrılıktan sonra onu göreceğim günü sabırsızlıkla bekliyordum.
 • Ayrılıkçı hareket ülke içinde çatışma yaratıyor.
 • Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür.
 • Bensiz iyi geçinecekseniz benim ayrılık atına eğer vurmamın zamanı geldi demektir.
 • Baba ve oğul uzun bir ayrılıktan sonra buluştu.
 • Sana küçük bir ayrılık hediyesi getirdim.
 • Meğerse bir ayrılık yokmuş. Onlar tekrar bir arada kalmaya karar vermişler.
 • Boşanma genellikle acı bir ayrılıktır.
 

Diğer dillerde Ayrılık anlamı nedir?

İngilizce'de Ayrılık ne demek? : adj. parting

n. separation, dissimilarity, difference, standoff, clash, disagreement, dissentient, divorce, faction, gap

Fransızca'da Ayrılık : séparation [la], dissidence [la], distinction [la], divergence [la], diversité [la], division [la]

Almanca'da Ayrılık : n. Riss

Rusça'da Ayrılık : n. разделение (N), отделение (N), выделение (N), расставание (N), разлука (F), различие (N), расхождение (N), разногласие (N), разъединенность (F)