Kimyasal bağ nedir, Kimyasal bağ ne demek

Kimyasal bağ; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

[Bakınız: bağ].

Kimya'da terim anlamı:

Atom veya iyonların bağımsız molekül oluşturmasını sağlayan kuvvetlerden doğan etkileşim türü. İyonik bağ ve kovalent bağ gibi türleri vardır.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Birden fazla atomu veya iyonu bir arada tutan çekim kuvveti.

Kimyasal bağ anlamı, kısaca tanımı

Bağ : Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. Meyve bahçesi. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılmış olan yay biçimindeki işaret. İlgi, ilişki, rabıta. Bağlam, deste, demet. Sargı

Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Kimyasal bağlar : Bileşiklerin ya da monomer moleküllerinin aralarındaki bağlar.

 

Kovalent bağ : Elektronların iki atom tarafından ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan ve koparılması için 50-110 kcal/mol enerji gereken kuvvetli kimyasal bağ.

İyonik bağ : Bir atomdan ötekine elektron göçmesi sonunda oluşan zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti. Bir veya daha fazla elektronun bir atomdan diğerine tamamıyla aktarıldığı kimyasal bağlanma çeşidi. Bir veya daha fazla sayıda elektronun, bir atomdan tamamen ayrılıp diğer bir atoma geçmesi sonucu oluşan pozitif ve negatif yüklü iyonlar arasında meydana gelen bağ.

Etkileşim : Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

Oluşturma : Oluşturmak işi.

Bir arada : Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak.

Sağlayan : Tekeffül eden, mütekeffil.

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

Kuvvetle : Güçlü ve sağlam bir biçimde. Üzerinde durarak, direnerek.

Molekül : Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde. Bir bütünün en küçük parçası. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.

 

Bir ara : Kısa bir süre. Geçmiş bir zamanda.

Birden : Bir defada. Birlikte, beraberce, hepsi bir arada. Ansızın.

Kuvvet : Fiziksel güç, takat. Güç. Bir ülkenin silahlı gücü. Dayanıklı olma durumu. Yetke, erk, nüfuz. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Şiddet, zor, cebir. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

İyonik : İyonlardan oluşan, iyonlarla ilgili.

Birde : Birdenbire. Birden, aniden.

Kuvve : Düşünce, niyet. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti.

Doğan : Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

Diğer dillerde Kimyasal bağ anlamı nedir?

İngilizce'de Kimyasal bağ ne demek ? : chemical bond