Karma nedir "Karma" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Arpa, çavdar ve mısır unu su ile karıştırılarak yapılmış olan hayvan yemi. Et...

 
 
 

Karma başlık nedir ne demek

Karma başlık nedir Karma başlık; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) İyon ile Korint düzeni karışım...

Karma bilgisayar nedir ne demek

Karma bilgisayar nedir Karma bilgisayar; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Verilerin hem örneksel gösterimlerini, hem...

Karma çekim nedir ne demek

Karma çekim nedir Karma çekim; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde tek tip üzere olmayıp ayrı ayrı tipler ...

Karma dil nedir ne demek

Karma dil nedir Karma dil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Dil]. Çeşitli dillerin karışmasından oluşan dil;...

Karma ekonomi nedir ne demek

Karma ekonomi nedir Karma ekonomi; bir ekonomi terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen. İ...

Karma eşeylilik nedir ne demek

Karma eşeylilik nedir Karma eşeylilik; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: ginandromorfizm), Ginandromorf olma hali...

Karma etki nedir ne demek

Karma etki nedir Karma etki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki ya da daha çok etkenin birlikte ve zamandaş işl...

Karma gerey nedir ne demek

Karma gerey nedir Karma gerey; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Hem eşdeğişkin hem de karşıdeğişkin damgalar içe...

Karma izlem nedir ne demek

Karma izlem nedir Karma izlem; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: izlem]. İzlem : İzleme işi, izleme, takip. Ön...

Karma mal nedir ne demek

Karma mal nedir Karma mal; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tüketimde rakipsiz olma ve dışarıda tutulamama özellikle...

Karma ölçekleme yordamı nedir ne demek

Karma ölçekleme yordamı nedir Karma ölçekleme yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçüm sürekliliğini yansıtmak ve b...

Karma örnekleme nedir ne demek

Karma örnekleme nedir Karma örnekleme; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: İki ya da ikiden çok örnekleme yönteminin kullan...

Karma sergi nedir ne demek

Karma sergi nedir Karma : Karmak işi. Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit. Sergi : Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun ...

Karma takım nedir ne demek

Karma takım nedir Karma takım; Futbol alanında kullanılan bir kelimedir. Futbol'daki anlamı: Türlü takımlardaki oyunculardan seçilerek kurulan on bir....

Karma tren nedir ne demek

Karma tren nedir Karma : Karmak işi. Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit. Tren : Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullan...

Karma üleşke nedir ne demek

Karma üleşke nedir Karma üleşke; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir tümsayıyla bir üleşkenin toplamı. Bir çokte...

Karma yarış nedir ne demek

Karma yarış nedir Teknik terim anlamı: Yarışların sonunda, koşucuların aldıkları sayıların tutarına göre, tek bir sıralama yöntemi uygulanan türlü çift...

Karma yordam nedir ne demek

Karma yordam nedir Karma yordam; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birden çok bağımsız ölçerden oluşmuş bileşik bir ...

Malign karma tümör nedir ne demek

Malign karma tümör nedir Malign karma tümör; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karsinosarkom. Karma tümör : Epiteliy...

Karma açınık nedir ne demek

Karma açınık nedir Karma açınık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dil damağın orta kısmına yaklaştırılmakla çıkarılan ...

Karma aşı nedir ne demek

Karma aşı nedir Fransızca'da Karma aşı ne demek?: vaccination associée Karma : Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit. Karmak ...

Karma bez nedir ne demek

Karma bez nedir Karma bez; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Pankreas gibi hem iç salgısı hem de dış sal...

Karma buzsul nedir ne demek

Karma buzsul nedir Karma buzsul; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Özdeciklerin ya da üçerlerinin örgü içinde yerleştikleri bir ...

Karma çıkarımcı yordam nedir ne demek

Karma çıkarımcı yordam nedir Karma çıkarımcı yordam; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutumları uzancalı ya da yansıtıcı bir ...

Karma eğitim nedir ne demek

Karma eğitim nedir eğitim; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Erkek ve kız öğrencilerin aynı okulda okumalarına ve türlü okul...

Karma eşeyli nedir ne demek

Karma eşeyli nedir Karma eşeyli; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: ginandromorf), Her iki eşeye ait karakterle...

Karma etkensel deney nedir ne demek

Karma etkensel deney nedir Karma etkensel deney; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Etken düzeyi sayısının ...

Karma fon nedir ne demek

Karma fon nedir Karma fon; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hisse senetleri, tahvil, döviz, altın ve diğer değerli m...

Karma ışınım nedir ne demek

Karma ışınım nedir Karma ışınım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tanecik ve foton gibi farklı türden parçacıkları...

Karma kullanım bölgesi nedir ne demek

Karma kullanım bölgesi nedir Karma kullanım bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kentte bölgelemeyi düzenleyen kurallarda belir...

Karma okul nedir ne demek

Karma okul nedir Karma okul; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Karma eğitim uygulayan okul. İngilizce'de Karma okul ne dem...

Karma örnekbiçim nedir ne demek

Karma örnekbiçim nedir Karma örnekbiçim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Denklemlerin matematiksel ve olasılıksal değiş...

Karma potansiyel nedir ne demek

Karma potansiyel nedir Karma potansiyel; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir elektrot yüzeyinde iki ya da daha çok yükseltg...

Karma sinir nedir ne demek

Karma sinir nedir Karma sinir; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Hem duygu sinirini hem motor sinirini bir...

Karma tamlama nedir ne demek

Karma tamlama nedir Karma tamlama; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Ad tamlamasındaki adlardan birinin veya ikisinin sıfat almasıyle...

Karma tümör nedir ne demek

Karma tümör nedir Karma tümör; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Epiteliyal, miyoepiteliyal veya bağ doku karı...

Karma vergi nedir ne demek

Karma vergi nedir Karma vergi; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gümrük bildirmeliğinde yer alan belli bir maldan, hem ölç...

Karma yem nedir ne demek

Karma yem nedir Karma yem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvan çeşidine göre belirlenen normlar uyarınc...

Aet türkiye karma parlamento komisyonu nedir ne demek

Aet türkiye karma parlamento komisyonu nedir Aet türkiye karma parlamento komisyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye ile Avrupa Ekonomik...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim