Pankreas nedir Pankreas; bir anatomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. pan: hep; kreas: et) Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgı ile görevli olan karma bir b...

 
 
 

Pankreas kanalı nedir ne demek

Pankreas kanalı nedir Pankreas kanalı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Pankreasın dış salgısını onikiparmak bağırsağına taşıyan kanal. Wirsung kanalı. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodos...

Pankreas kisti nedir ne demek

Pankreas kisti nedir Pankreas kisti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pankreas kanallarının tıkanması sonucu oluşan kist, pankreatik ranula. Kist : Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunla...

Pankreas lipazı nedir ne demek

Pankreas lipazı nedir Pankreas lipazı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pankreastan salgılanan, bağırsaklarda triaçilgliserolleri 2-monogliserit ve serbest yağ asitlerine hidrolize eden enzim. Lipaz : ...

Pankreas lityazisi nedir ne demek

Pankreas lityazisi nedir Pankreas lityazisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pankreas kanallarında veya parenkiminde kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat yapısında taşların oluşması veya bulunması. Sığır...

Pankreas suyu nedir ne demek

Pankreas suyu nedir Pankreas suyu; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Pankreastan onikiparmak bağırsağına salgılanan ve içinde tripsinojen, lipaz, prokarboksipeptidaz, alfa amilaz, maltaz ve ribonük...

Pankreas büyük kanalı nedir ne demek

Pankreas büyük kanalı nedir Pankreas büyük kanalı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ventral pankreas taslağına ait olan ve ductus choledochus ile birleşerek papilla duodeni major’e açılan pankreas...

Pankreas hipoplazisi nedir ne demek

Pankreas hipoplazisi nedir Pankreas hipoplazisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpek ve buzağılarda görülen, ekzokrin pankreas dokusunun normalden küçük biçimlenmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Langer...

Pankreas kanalı tıkanması nedir ne demek

Pankreas kanalı tıkanması nedir Pankreas kanalı tıkanması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğuştan pankreas kanalının bulunmaması, pankreas taşları ve pankreatitis gibi nedenlerle oluşan kanal tıkanması. Önce ...

Pankreas küçük kanalı nedir ne demek

Pankreas küçük kanalı nedir Pankreas küçük kanalı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dorsal pankreas taslağına ait olan ve papilla duodeni minor’e açılan pankreas kanalı, duktus pakreatikus aksess...

Pankreas lipomatozisi nedir ne demek

Pankreas lipomatozisi nedir Pankreas lipomatozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pankreas parenkim dokusunda yağ birikimi. Kedi ve domuzlarda çoğunlukla genel şişmanlıkla birlikte görülür. Lipom : Yağ uru...

Pankreas sıvısı nedir ne demek

Pankreas sıvısı nedir Pankreas sıvısı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pankreas salgı bezi tarafından salgılanan, aralarında tripsin ve lipaz gibi birçok enzim içeren bir salgı. Pankreas : Midenin arka...

Pankreas taşı nedir ne demek

Pankreas taşı nedir Pankreas taşı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pankreasta oluşan taş, pankreatolit. Pankreas : Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim