Tasar çizimcilik nedir, Tasar çizimcilik ne demek

Tasar çizimcilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Tasarımcılık

Tasar çizimcilik anlamı, tanımı

Çizimcilik : Çizimcinin yaptığı iş

Çizi : Çizgi. Tutum, davranış. Saban demirinin toprakta bıraktığı iz.

Çizim : Çizme işi. Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi. Çizilerek oluşturulmuş biçim.

Çizimci : Çizim yapan kimse.

Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

Tasar çizim : Tasarım.

Tasar çizimci : Tasarımcı.

Tasarımcılık : Tasarımcı olma durumu, tasar çizimcilik, dizayncılık.

Tasarımcı : Tasarım yapan kimse, tasar çizimci, dizayncı.

Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.

Tasarı : Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim. Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha.

 

Diğer dillerde Tasar bölgesi anlamı nedir?

İngilizce'de Tasar bölgesi ne demek ? : planning region