Sağa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli). hızlı sağanak tez geçer : “büyük bir h...

 
 
 

Sağa çevrinme nedir ne demek

Sağa çevrinme nedir Sağa çevrinme; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının sağa yatay çevrinme yapm...

Sağa eğik eğri nedir ne demek

Sağa eğik eğri nedir Sağa eğik eğri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlemleri çoğunlukla ortalamanın (tepedeğerin)...

Sağa kaydırma nedir ne demek

Sağa kaydırma nedir Sağa kaydırma; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kaydırmanın sağa doğru olanı. Kayd...

Sağa yanaştırmak nedir ne demek

Sağa yanaştırmak nedir Sağa yanaştırmak; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir sayfa üzerinde damgaların basım konuml...

Sağabilme nedir ne demek

Sağabilme nedir Sağabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunm...

Sağaca nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekmek pişirilen saç. Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli) Sağacak : S...

Sağaçık nedir ne demek

Sağaçık nedir Sağaçık; Futbol alanında kullanılan bir terimdir. Futbol'daki anlamı: Bir takımın akıncı katında yer alan beş oyuncudan sağ başta ol...

Sağalmah nedir ne demek

Sağalmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Canlanmak, dirilmek. Hastalık, yara iyileşmek. Sağlamlaşmak, işler duruma gelmek: Kalemimin kapağı kırılmış...

Sağaltı nedir ne demek

Sağaltı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Süt. [bkz: sağın]. Süt. Süt veren, sağılan hayvan. Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşm...

Sağaltıcı doz nedir ne demek

Sağaltıcı doz nedir Sağaltıcı doz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etkili doz. Sağa : Saha, alan. Sana (II. te...

Sağaltıcılık nedir ne demek

Sağaltıcılık nedir Sağaltıcılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bul...

Sağaltım oyunu nedir ne demek

Sağaltım oyunu nedir Sağaltım oyunu; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Cin, şeytan, kötü ruh gibi görünmeyen güç...

Sağaltma nedir ne demek

Sağaltma nedir Sağaltmak : Sağlığa kavuşturmak, iyileştirmek, iyi etmek, tedavi etmek. Tedavi : Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme. Çeşitli yönt...

Sağaltu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Süt. Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli) İngilizce'de Sağaltımcı ne ...

Sağanah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sağanak biçiminde yağan yağmur. Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli) ...

Sağanalp nedir ne demek

Sağanalp nedir Sağanalp; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Sağanalp isminin anlamı, Sağanalp ne demek: Herkese yararlı olan yiğit. Sağanalp ism...

Sağangiller nedir ne demek

Sağangiller nedir Sağangiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular ...

Sağanlar çobanaldatanlar nedir ne demek

Sağanlar çobanaldatanlar nedir Sağanlar çobanaldatanlar; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Cypselomorpha), Bazı sınıflardırmalara gö...

Sağas nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sarı. Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli) Sarı : Yeşil ile turuncu a...

Sağa abomazum deplasmanı nedir ne demek

Sağa abomazum deplasmanı nedir Sağa abomazum deplasmanı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şirdenin yer değiştirmesi. Abom...

Sağa çevrin nedir ne demek

Sağa çevrin nedir Sağa çevrin; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının sağa yatay çevrinme ya...

Sağa dönüş nedir ne demek

Sağa dönüş nedir Sağa dönüş; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dansçının tek bacağını destek yaparak sağa dönüşü. Dönü ...

Sağa kaydır nedir ne demek

Sağa kaydır nedir Sağa kaydır; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sağa kaydırma yapılması için al...

Sağa sunum kayması nedir ne demek

Sağa sunum kayması nedir Sağa sunum kayması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir fiyat düzeyinde faktör fiyatlarındak...

Soldan sağa şant nedir ne demek

Soldan sağa şant nedir Soldan sağa şant; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalpteki bölme kusurları nedeniyle kan a...

Sağabilmek nedir ne demek

Sağabilmek nedir Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli) Sağabilme : Sağabilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu ol...

Sağacak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Süt ya da yoğurt kabı. Sacayak. Süt kabı. Teknik terim anlamı: [bkz: sacıyak]. Sağa : Saha, alan. Sana (II....

Sağalma nedir Sağalmak : Sağlığa kavuşmak, iyileşmek. Sağalmah : Canlanmak, dirilmek. Hastalık, yara iyileşmek. Sağlamlaşmak, işler duruma gelmek:...

Sağalmak nedir ne demek

Sağalmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Atmaca ve şahin gibi kuşlar, tavuk ve benzeri hayvanları kapmak için hızla aşağı süzülmek, avına saldırmak. 1.Ha...

Sağaltıcı nedir ne demek

Sağaltıcı nedir Bilimsel terim anlamı: Asalağı doğrudan doğruya konakçı üzerinde ortadan kaldıran ilâç ya da işlem. bk. koruyucu. İngilizce'de Sağalt...

Sağaltıcı görüşme nedir ne demek

Sağaltıcı görüşme nedir Sağaltıcı görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir bireyin ya da toplumsal kümenin sayrılı...

Sağaltım nedir ne demek

Sağaltım nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Tedavi. Bilimsel terim anlamı: Bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yönteml...

Sağaltımcı nedir ne demek

Sağaltımcı nedir Sağaltımcı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Ruhsal sağaltım tekniklerinde yeterlik edinmiş olan u...

Sağaltmak nedir ne demek

Sağaltmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Yara ya da hastalığı emle iyileştirmek. Diğer sözlük anlamları: Hastalığı iyileştirmek. Sağlamlaştırmak, tahkim ...

Sağan nedir Sağan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Bakırdan yapılmış, derinliği az yemek kabı. Sağmal hayvan. Sü...

Sağanak nedir "Sağanak" ile ilgili cümleler Coğrafya'daki terim anlamı: Kısa süreli, çok yeğin ve iri taneli yağmur. Sağanak isminin anlamı, Sağana...

Sağancı nedir ne demek

Sağancı nedir Sağancı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.İnekçi. 2.İnek ve koyunları sağan kimse. İnek...

Sağanlar nedir ne demek

Sağanlar nedir ...

Sağar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Kesin olarak. [bkz: sahar]. Belki, olasılıkla. Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim