Sunum nedir Yerel Türkçe anlamı: Lokma, parça. İktisat alanındaki kelime anlamı: Satıcıların belirli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan sat...

 
 
 

Sunum fazlası nedir ne demek

Sunum fazlası nedir Sunum fazlası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belirli bir fiyat düzeyinde sunumun istem miktarını ...

Sunum fiyatı nedir ne demek

Sunum fiyatı nedir Sunum fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üreticilerin herhangi bir malın bir birimini satmaya h...

Sunum kayması nedir ne demek

Sunum kayması nedir Sunum kayması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki ...

Sunum miktarı nedir ne demek

Sunum miktarı nedir Sunum miktarı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Satıcıların belli bir dönemde piyasada değişik fiyatl...

Sunum ve istem kuramı nedir ne demek

Sunum ve istem kuramı nedir Sunum ve istem kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasada bir malın fiyatının nasıl oluştuğunu...

Sunum yanlı iktisat nedir ne demek

Sunum yanlı iktisat nedir Sunum yanlı iktisat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hükümetin, maliyetleri düşüren düzenlemeler ve...

Bireysel emek sunum fonksiyonu nedir ne demek

Bireysel emek sunum fonksiyonu nedir Bireysel emek sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işçinin belirli bir dönemde sun...

Çok kısa dönem sunum eğrisi nedir ne demek

Çok kısa dönem sunum eğrisi nedir Çok kısa dönem sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çok kısa dönem firma sunum eğrilerinin ...

Döviz sunum fonksiyonu nedir ne demek

Döviz sunum fonksiyonu nedir Döviz sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Satılmak istenilen döviz miktarı ile döviz ...

Emek sunum eğrisi nedir ne demek

Emek sunum eğrisi nedir Emek sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönemde emek sunumunu belirleyen diğ...

Emek sunum fonksiyonu nedir ne demek

Emek sunum fonksiyonu nedir Emek sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşgücünün belirli bir dönemde sunmak istedik...

Firma sunum çizelgesi nedir ne demek

Firma sunum çizelgesi nedir Firma sunum çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir üreticinin, ürettiği malın fiyatı dışınd...

Firma sunum fonksiyonu nedir ne demek

Firma sunum fonksiyonu nedir Firma sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir üreticinin bir mala yönelik sunumu ile ...

Kısa dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem firma sunum eğrisi nedir Kısa dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firma ölçeğinin veri olduğu kısa dön...

Lucas sunum eğrisi nedir ne demek

Lucas sunum eğrisi nedir Lucas sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Eksik bilgi varsayımı altında, fiyatlar genel dü...

Sağa sunum kayması nedir ne demek

Sağa sunum kayması nedir Sağa sunum kayması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir fiyat düzeyinde faktör fiyatlarındak...

Tersine dönen emek sunum eğrisi nedir ne demek

Tersine dönen emek sunum eğrisi nedir Tersine dönen emek sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Emek piyasasında belli bir ücret d...

Uzun dönem sunum eğrisi nedir ne demek

Uzun dönem sunum eğrisi nedir Uzun dönem sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Uzun dönem firma sunum eğrilerinin yatay to...

Sıfır esnek sunum nedir ne demek

Sıfır esnek sunum nedir Sıfır esnek sunum; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Fiyatta meydana gelen oransal bir değişme karşısı...

Sunum çizelgesi nedir ne demek

Sunum çizelgesi nedir Sunum çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişke...

Sunum eğrisi nedir ne demek

Sunum eğrisi nedir Sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenle...

Sunum fiyat esnekliği nedir ne demek

Sunum fiyat esnekliği nedir Sunum fiyat esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın sunum miktarındaki oransal değişme...

Sunum fonksiyonu nedir ne demek

Sunum fonksiyonu nedir Sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir malın sunumu ile o malın fiyatı, diğer malları...

Sunum kuramı nedir ne demek

Sunum kuramı nedir Sunum kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın sunumu ile o malın fiyatı, üretim faktörler...

Sunum miktarındaki değişme nedir ne demek

Sunum miktarındaki değişme nedir Sunum miktarındaki değişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sunumu belirleyen diğer değişkenler sab...

Sunum ve istem yasası nedir ne demek

Sunum ve istem yasası nedir Sunum ve istem yasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fiyatın, istem ve sunum miktarlarının eşitle...

Sunum yasası nedir ne demek

Sunum yasası nedir Sunum yasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sunumu etkileyen diğer koşullar sabitken bir malın fi...

Çok kısa dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Çok kısa dönem firma sunum eğrisi nedir Çok kısa dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çok kısa dönemde üretim sürecind...

Döviz sunum eğrisi nedir ne demek

Döviz sunum eğrisi nedir Döviz sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Döviz sunumunu belirleyen diğer unsurlar sabitk...

Emek sunum açığı nedir ne demek

Emek sunum açığı nedir Emek sunum açığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ücretlerin denge düzeyinin altında olması nedeniy...

Emek sunum fazlası nedir ne demek

Emek sunum fazlası nedir Emek sunum fazlası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ücretlerin denge düzeyinin üstünde olması neden...

Faktör sunum fonksiyonu nedir ne demek

Faktör sunum fonksiyonu nedir Faktör sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Faktör piyasasında, diğer tüm değişkenleri...

Firma sunum eğrisi nedir ne demek

Firma sunum eğrisi nedir Firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tam rekabet piyasasında üretim yapan bir işletm...

Hisse senedi sunum fiyatı nedir ne demek

Hisse senedi sunum fiyatı nedir Hisse senedi sunum fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Birincil piyasada satılan hisse senedini...

Kısa dönem sunum eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem sunum eğrisi nedir Kısa dönem sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kısa dönem firma sunum eğrilerinin yatay t...

Negatif eğimli sunum eğrisi nedir ne demek

Negatif eğimli sunum eğrisi nedir Negatif eğimli sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasaya mal sunumu yapan işletmelerin ...

Sola sunum kayması nedir ne demek

Sola sunum kayması nedir Sola sunum kayması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir fiyat düzeyinde faktör fiyatlarında...

Uzun dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Uzun dönem firma sunum eğrisi nedir Uzun dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firma ölçeğinin de değiştiği uzun dö...

Esnek sunum nedir ne demek

Esnek sunum nedir Esnek sunum; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fiyatta meydana gelen oransal bir değişme karşısında s...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim