Ordu nedir Ordu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. "Ordu" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Orada Pekmez yapılan, kayna...

 
 
 

Ordu kaimesi nedir ne demek

Ordu kaimesi nedir Ordu kaimesi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Kırım Savaşı giderlerini karşılamak için çıkarılan...

Ordu merkezi nedir ne demek

Ordu merkezi nedir Ordu merkezi; bir askerlik terimidir. Ordu : Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Çok sayıda insan, kalabalık. Türkiye'nin K...

Ordu naibi nedir ne demek

Ordu naibi nedir Ordu naibi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlılarda, ordu kadısı adına ordu içindeki davala...

Ordu tepesi nedir ne demek

Ordu tepesi nedir Ordu tepesi; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Ordunun geçtiği yol boyunca, geriden gelen birlikl...

Ordu urunmak nedir ne demek

Ordu urunmak nedir Teknik terim anlamı: Karargâh kurmak. Urun : Gizli. Yüce kat. Gizlice. [bkz: orun]. [bkz: Orun] Urunmak : Giyinmek. Takınmak. Konulma...

Düzenli ordu nedir ne demek

Düzenli ordu nedir Düzenli ordu; bir askerlik terimidir. Düzenli ordu, bir resmî ordusudur. Yani resmî olan silahlı kuvvetlerdir. Bu orduya dahil olan o...

Ordubozan nedir ne demek

Ordubozan nedir Ordubozan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Varis hastalığı. Mızıkçı. İş bozan, bo...

Ordubozanlık etmek nedir ne demek

Ordubozanlık etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mızıkçılık etmek. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Deme...

Orducu nedir Orducu; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Savaş alanına gitmek üzere yola çıkan Osmanlı ordusunun her türlü gereksinmelerini sa...

Orduevi nedir Ordu : Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. Bu topluluğun başlıca bölümle...

Orduköy nedir Orduköy; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Samsun kenti, Çarşamba belediy...

Ordulu nedir Ordulu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Dağlarda yaşayan aileden büyük topluluk...

Ordure nedir : Bok. Gübre. Pislik. Dışkı. Kaka. Bordure : Bordür. [#Bordures : Bordür. Ordurous : Süprüntüyle ilgili. Dışkı ile ilgili. Atıkla ilg...

Ordurous nedir : Fitilli kadife. Ç.fitilli kadife pantolon. Fitilli kumaş. Fitilli kadife kumaş. Kadife (fitilli). Fitilli kadifeden yapılmış. Kumaş...

Orduzu nedir Orduzu; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Malatya ili, merkez belediyesi,...

Çadırlı ordugah nedir ne demek

Çadırlı ordugah nedir Çadırlı ordugah; bir askerlik terimidir. Çadır : Gölgelik olarak kullanılan tente veya şemsiye. Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş ...

Yedek işgücü ordusu nedir ne demek

Yedek işgücü ordusu nedir Yedek işgücü ordusu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist kuramda, emek yerine makinenin kullan...

Bordure nedir : Bordür. Bord : Uzun ve düz tahta. Yarılma düzlemine paralel olarak uzanan kömür yüzeyi (madencilik). Pano. Masa. Bir maden ocağında...

Cordum nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir arktan birkaç tarlaya ayrı ayrı suyun verilmesi. Ayrı ayrı : Birbirinden ayrı olan, değişik. Her biri a...

Ordu defterdarı nedir ne demek

Ordu defterdarı nedir Ordu defterdarı; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Seferde bulunduğu sürece ordunun para işlerini...

Ordu donatım nedir ne demek

Ordu donatım nedir Ordu donatım; bir askerlik terimidir. Ordu : Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. Ç...

Ordu komutanı nedir ne demek

Ordu komutanı nedir Ordu komutanı; bir terimidir. Ordu : Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü....

Ordu mühimmesi nedir ne demek

Ordu mühimmesi nedir Ordu mühimmesi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Seferde bulunan sadrazamın, savaşlara ilişkin ko...

Ordu şikayet defteri nedir ne demek

Ordu şikayet defteri nedir Ordu şikayet defteri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Savaş sırasındaki yakınmaların yazıldığı ...

Ordu tiyatrosu nedir ne demek

Ordu tiyatrosu nedir Ordu tiyatrosu; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Askerlerin eğlenmesini amaç edinen tiyatro. Birbirin...

Ordu yardımlaşma kurumu nedir ne demek

Ordu yardımlaşma kurumu nedir Ordu yardımlaşma kurumu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarına ek bi...

Ordubaşı nedir ne demek

Ordubaşı nedir Ordubaşı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Samsun şehri, Çarşamba ilçesi...

Ordubozanlık nedir ne demek

Ordubozanlık nedir Ordubozan : Oyunbozan. Varis. Arabozan. Ordu : Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen ins...

Ordubozannıh nedir ne demek

Ordubozannıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mızıkçılık. Ordu : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Ç...

Orducubaşı nedir ne demek

Orducubaşı nedir Orducubaşı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Orducuların buyurucusu. Ordu : Bir devletin silahlı ...

Ordugah nedir Ordugah; askerlik, Tarih alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tarih terimi ol...

Ordular nedir Ordular; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bolu şehri, Mudurnu belediyesi...

Ordululuk nedir ne demek

Ordululuk nedir Ordululuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır. Ordulu : Dağlarda yaşayan aileden büyük topluluk, oymak. Kaba,...

Ordures nedir : Bordür. Ordure : Dışkı. Bok. Gübre. Pislik. Kaka. [#Bordure : Bordür. Ordurous : Atıkla ilgili. Dışkı ile ilgili. Süprüntüyle ilgil...

Ordusuz nedir Ordusuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ordusuz" ile ilgili cümleler Ordu : Bir devletin silahlı kuvvetleri...

Açık ordugah nedir ne demek

Açık ordugah nedir Açık ordugah; bir askerlik terimidir. Ordu : Çok sayıda insan, kalabalık. Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Amaç, nitelik...

Hareket ordusu nedir ne demek

Hareket ordusu nedir Hareket ordusu; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) ayaklanmasını bast...

Akordu bozuk nedir ne demek

Akordu bozuk nedir Akordu bozuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Akor : Üç veya daha çok sesin bir arada tınlaması. Bozuk : Made...

Bordures nedir : Bordür. Bord : Yarılma düzlemine paralel olarak uzanan kömür yüzeyi (madencilik). Pano. Uzun ve düz tahta. Bir maden ocağında sert ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim