Teki nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gibi : Sel teki aharam. Teknik terim anlamı: [bkz: tek]. tekit etmek : kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek. umurumun teki : bir işe ilgi gösterilmediğini anlatan bir söz. Afri...

 
 
 

Tekik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öç. Teki : Gibi : Sel teki aharam. [bkz: tek] İngilizce'de Tekheceli dil ne demek ? : monosyllabic language ...

Tekil buzsul nedir ne demek

Tekil buzsul nedir Tekil buzsul; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Temel gözeleri uyumlu bir tek parça olarak oluşturulmuş buzsul. Buzsul : Belirli bir uzambilgisel biçim altında katılaşmış özdek. Miniölçekte, katıyı...

Tekil dağılım nedir ne demek

Tekil dağılım nedir Tekil dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Yayılma dizeyi aşımının değişken sayısından küçük olduğu çok-değişkenli dağılım. Özgün veri kümesinde değişken...

Tekil evetleme nedir ne demek

Tekil evetleme nedir Tekil evetleme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ancak ana bileşenleri ayrı doğruluk değerinde olduğunda doğru olan bir bileşik önermeyi oluşturan doğrusal ikili eklem: Doğruluk çizelgesi:. T...

Tekil hal nedir ne demek

Tekil hal nedir Tekil hal; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Toplam firıl nicem sayısı sıfır olan yapı. Teki : Gibi : Sel teki aharam. [bkz: tek] Hal : Çözme, çözülme. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. ...

Tekil matris nedir ne demek

Tekil matris nedir Tekil matris; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Tersinir olmayan karesel matris, singular matris. Bir A karesel matrisinin tekil olması için, determinantının sıfır olması gerekir ve y...

Tekil olmayan dağılım nedir ne demek

Tekil olmayan dağılım nedir Tekil olmayan dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Yayılma dizeyi ya da ilişki dizeyinin tekil olmadığı dağılım. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu d...

Tekil olmayan matris nedir ne demek

Tekil olmayan matris nedir Tekil olmayan matris; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Determinantı sıfıra eşit olmayan matris. bk. tersinir matris. Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola Teki : Gibi : Sel teki ah...

Tekide nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üzüm ezmeye yarayan sal biçiminde ağaç araç. Teki : Gibi : Sel teki aharam. [bkz: tek] Tekiden : Tekit ederek, tekit yoluyla, üsteleyerek, yineleyerek. Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgis...

Tekiden nedir Tekiden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Tekit : Üsteleme. Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma. Eder : Fiyat, paha, değer. Üstel : Üstü olan. Tekit ederek, tekit yoluyl...

Tekil nedir Tekil; bir dil bilgisi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Araba tekerleği. Dil bilgisi olarak anlamı: Sözcüklerde bir varlığı veya çekimli eylemlerde bir kişiyi bildiren biçim: Ev, evi; geldim, geldin, geldi ve benzeri Felsef...

Tekil çözüm nedir ne demek

Tekil çözüm nedir Tekil çözüm; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir türetik denklemin genel çözümünce içerilmeyen çözüm. Anlamdaş. Tekil türev tümlev. Teki : Gibi : Sel teki aharam. [bkz: tek] Çözüm : ...

Tekil dizey nedir ne demek

Tekil dizey nedir Tekil dizey; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Tersi var olmayan dördül dizey. Anlamdaş. tersinemez dizey. Dizey : Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre,...

Tekil fonksiyon nedir ne demek

Tekil fonksiyon nedir Tekil fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Türevi hemen-hemen her yerde sıfır olan ve sabit olmayan fonksiyon. Teki : Gibi : Sel teki aharam. [bkz: tek] Fonksiyon : İşlev. Bir ...

Tekil integral operatör nedir ne demek

Tekil integral operatör nedir Tekil integral operatör; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Tekil çekirdekli integral operatör, singüler operatör. Teki : Gibi : Sel teki aharam. [bkz: tek] İntegral : Parçalardan oluşm...

Tekil nokta nedir ne demek

Tekil nokta nedir Tekil nokta; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir karmaşık işlevin çözümsel olmadığı nokta. Bir eğri üzerinde düzenli olmayan nokta. [bkz: analitik fonksiyonun tekil noktası]. Singul...

Tekil olmayan dizey nedir ne demek

Tekil olmayan dizey nedir Tekil olmayan dizey; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: tersinir dizey]. Dizey : Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre, matris. İstatistikte, bir el...

Tekil önerme nedir ne demek

Tekil önerme nedir Tekil önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçinde hiç bir niceleyici geçmeyen önerme. bk. nicelenmemiş önerme. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse Teki : Gibi : Sel teki aharam...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili