Temsil nedir Temsil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Temsil" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Mercimek. Tiyatro'daki terim anlamı: Bir tiyatro yapıtının bu yönetici önderliğinde, çok sayıda provadan sonra, seyirci ö...

 
 
 

Temsil söylemek nedir ne demek

Temsil söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hikâye, fıkra, garip olaylar anlatmak. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez. Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade Söyleme...

Temsilciler kurulu nedir ne demek

Temsilciler kurulu nedir Temsilciler kurulu; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Türk Kurtuluş Savaşının başlarında Sivas Kongresince "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin temsilcileri olarak seçilen ve ...

Temsili nedir Temsili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Örneğin. Mesela, söz gelişi. Mesela. Temsil : Birinin veya bir topluluğun adına davranma. Söz gelişi. Özümleme. Oyun Temsili firma ...

Temsili istiare nedir ne demek

Temsili istiare nedir Temsili istiare; bir edebiyat terimidir. Temsil : Birinin veya bir topluluğun adına davranma. Özümleme. Söz gelişi. Oyun. İstiare : Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğreti...

Temsili para sistemi nedir ne demek

Temsili para sistemi nedir Temsili para sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Temsili paranın kullanıldığı para sistemi. Para sistemi : Bir ülkede paranın sunumunu düzenleyen, dış değerini belirleyen ve işlevleri...

Temsili tüketici nedir ne demek

Temsili tüketici nedir Temsili tüketici; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Soyutlama düzeyinde, bir piyasada yer alan tüketicilerin ortak özelliklerini yansıttığı düşünülen tüketici. Temsili : Örneğin. Mesela, söz ...

Temsil edici örnekleme nedir ne demek

Temsil edici örnekleme nedir Temsil edici örnekleme; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Göz önünde tutulan amaçlar bakımından evrenin bütün özelliklerini temsil ettiği düşünülen örnekleme. Örnek : Benzeri yapılacak ol...

Temsil raporu nedir ne demek

Temsil raporu nedir Temsil raporu; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Her oyundan sonra, çoğu kez sahne yönetmeni ya da bir görevlinin düzenlediği oyunun gerekli gidişi bakımından görülen aksaklıkları belirten bi...

Temsilci nedir "Temsilci" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: İktisat alanındaki kelime anlamı: Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen kişi veya işletme. Bilimsel terim anlamı: Aracı olarak başkası adına mal satmakla gö...

Temsilcilik nedir ne demek

Temsilcilik nedir Temsilci : Benzerlerine örnek olan kimse veya şey. Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil. Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve...

Temsili firma nedir ne demek

Temsili firma nedir Temsili firma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Soyutlama düzeyinde, bir piyasa ya da kesimde yer alan firmaların ortak özelliklerini yansıttığı düşünülen firma. Temsili : Örneğin. Mesela, s...

Temsili para nedir ne demek

Temsili para nedir Temsili para; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Altın, gümüş veya değerli bir mal karşılığında kâğıda basılan, malın gerçek değerini temsil eden ve istenildiği anda karşılığı olan mala çevri...

Temsili resim nedir ne demek

Temsili resim nedir Temsil : Özümleme. Oyun. Birinin veya bir topluluğun adına davranma. Söz gelişi. Resim : Açık gösterge, kesin sonuç. Tören. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılmış ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim