Adenit nedir Adenit; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Herhangi bir salgı bezinin il...

 
 
 

Granulomatous cervical adenitis nedir ne demek

Granulomatous cervical adenitis nedir : Granülomlu. Granülomlardan oluşmuş, granülomatöz. granülom özelliği gösteren, granülomatöz. Granulom özelliği gösteren. Granüloma i...

Lymphatic adenitis nedir ne demek

Lymphatic adenitis nedir : Akkan. Lenfe ait. Serinkanlı. Uyuşuk. Gevşek. Heyecansız. Limfatik. Bankroftiyan ve brugiyan filaryazis için kullanılan ortak bir t...

Sebaseöz adenitis nedir ne demek

Sebaseöz adenitis nedir Sebaseöz adenitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yağ bezleri yangısı. Aden : Salgı yapa...

Streptokok adenitisi nedir ne demek

Streptokok adenitisi nedir Streptokok adenitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Domuzların, Streptococcus porcinus ...

Basit lenfadenitis nedir ne demek

Basit lenfadenitis nedir Basit lenfadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lenf yumrularının ödemli, akut, şişkin...

Bronchadenitis nedir ne demek

Bronchadenitis nedir Sözcükler, direkt olarak Bronchadenitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Dacryoadenitis nedir ne demek

Dacryoadenitis nedir Sözcükler, direkt olarak Dacryoadenitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Fibrinli lenfadenitis nedir ne demek

Fibrinli lenfadenitis nedir Fibrinli lenfadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lenf yumrularının fibrinli yangısı...

Haemorrhagic lymphadenitis nedir ne demek

Haemorrhagic lymphadenitis nedir : Kanama. Kanamaya ilişkin. Hemorajik. Kanamadan dolayı. Kanamadan etkilenen. Kanama ile birlikte. Lymphadenitis : Ak kan bezesi. Len...

Juvenile sterile granulomatous dermatitis and lymphadenitis nedir ne demek

Juvenile sterile granulomatous dermatitis and lymphadenitis nedir : Jüvenil. Otuz yaşına kadar olan erkeklerin canlandırabileceği rol. Jön. Gençlik. Olgunlaşmamış. Çocuksu. Gençlere özgü. Çocuk. Yavr...

Köpek eniklerinin steril granülomlu dermatitisi ve lenfadenitisi nedir ne demek

Köpek eniklerinin steril granülomlu dermatitisi ve lenfadenitisi nedir Köpek eniklerinin steril granülomlu dermatitisi ve lenfadenitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük...

Lymphadenitis nedir ne demek

Lymphadenitis nedir simplex : Basit lenfadenitis. Lenf yumrularının ödemli, akut, şişkinliği veya büyümesiyle belirgin yangısı. hemen bütün bölgesel ve s...

Mastadenitis nedir ne demek

Mastadenitis nedir Mastadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Meme yangısı. Masta : Üvendire. Büyük, kalı...

Regional lymphadenitis nedir ne demek

Regional lymphadenitis nedir : Yerel. Bölgeye ait. Lokal. Mahalli. Yöresel. Rejyonel. Mevzii. Bölgesel. Lymphadenitis : Ak kan bezesi. Lenfadenit. Lenf yumrusu ya...

Sialoadenitis nedir ne demek

Sialoadenitis nedir mandibularis : Siyaloadenitis mandibularis. Alt çene tükürük bezinin yangısı. Sialoadenitis sublingualis : Siyaloadenitis sublinguali...

Sialoadenitis sublingualis nedir ne demek

Sialoadenitis sublingualis nedir : Tükürük bezi iltihabı. Siyaloadenitis. Tükürük bezlerinin yangısı. Tükürük bezi yangısı. Sialoadenitis mandibularis : Siyaloadeniti...

Siyaloadenitis nedir ne demek

Siyaloadenitis nedir Siyaloadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tükürük bezi yangısı. Siya : Kürekleri te...

Siyaloadenitis sublingualis nedir ne demek

Siyaloadenitis sublingualis nedir Siyaloadenitis sublingualis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dil altı tükürük bezinin yang...

Adenitis nedir Adenitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir bezin yangısı. Teknik terim anlamı: Adenit. ...

Domuzların streptokok adenitisi nedir ne demek

Domuzların streptokok adenitisi nedir Domuzların streptokok adenitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Streptokok adenitisi. Ade...

Granülomlu boyun adenitisi nedir ne demek

Granülomlu boyun adenitisi nedir Granülomlu boyun adenitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Domuzlarda boyun bölgesi lenf ...

Sebaceous adenitis nedir ne demek

Sebaceous adenitis nedir : Sebasöz. Yağlı. Yağ içeren. Sebase. Adenitis : Lenfadenit. Bir bezin yangısı. Beze yangısı. Adenitis. Adenit. Lenf bezi iltihabı. H...

Streptococcal adenitis nedir ne demek

Streptococcal adenitis nedir : Streptokok veya sterptokoklarla ilgili olan. sterptokokların neden olduğu, streptokoklara bağlı olan. streptokok'a benzeyen. Strept...

Swine streptococcal adenitis nedir ne demek

Swine streptococcal adenitis nedir : Moloz. Hınzır. Domuz. Pis herif. Kereste. Streptococcal : Streptokok veya sterptokoklarla ilgili olan. sterptokokların neden olduğu...

Bölgesel lenfadenitis nedir ne demek

Bölgesel lenfadenitis nedir Bölgesel lenfadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedi tırmığı hastalığı. Bölgesel o...

Bronşadenitis nedir ne demek

Bronşadenitis nedir Bronşadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bronş bezlerinin yangısı. Bronş : Soluk bo...

Dakriyoadenitis nedir ne demek

Dakriyoadenitis nedir Dakriyoadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gözyaşı bezinin yangısı. Göz çukurunun ya...

Fibrinous lymphadenitis nedir ne demek

Fibrinous lymphadenitis nedir : Fibrinoz. Fibrin içeren, fibrinöz. Fibrinli. Fibrinöz. Lymphadenitis : Lenf bezi iltihabı. Ak kan bezesi. Lenf yumrusu yangısı. Len...

Hemorajik lenfadenitis nedir ne demek

Hemorajik lenfadenitis nedir Hemorajik lenfadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanamalı lenf yumrusu yangısı. He...

Kazeöz lenfadenitis nedir ne demek

Kazeöz lenfadenitis nedir Kazeöz lenfadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Corynebacterium pseudotuberculosis t...

Lenfadenitis nedir ne demek

Lenfadenitis nedir Lenfadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lenf yumrusu yangısı. Lenf : Damarlarda dol...

Lymphadenitis simplex nedir ne demek

Lymphadenitis simplex nedir : Lenfadenit. Lenf bezi iltihabı. Ak kan bezesi. Lenf yumrusu yangısı. Lenfadenitis. Simplex : Simpleks. Alıcı ve verici istasyon ara...

Purulent lymphadenitis nedir ne demek

Purulent lymphadenitis nedir : İrinli. Cerehat oluşturan, cerahatli, pürülent. İltihaplı. İrin oluşturan veya irin içeren, purulent. Cerahatli. Purulent. Pürülan....

Sialadenitis nedir ne demek

Sialadenitis nedir : Tükürük bezi. Sözcükler, direkt olarak Sialadenitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükle...

Sialoadenitis mandibularis nedir ne demek

Sialoadenitis mandibularis nedir : Tükürük bezlerinin yangısı. Siyaloadenitis. Tükürük bezi yangısı. Tükürük bezi iltihabı. Mandibularis : Alt çeneye ait olan. Mandib...

Siyaladenitis nedir ne demek

Siyaladenitis nedir Siyaladenitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tükürük bezi yangısı. Siya : Kürekleri ters...

Siyaloadenitis mandibularis nedir ne demek

Siyaloadenitis mandibularis nedir Siyaloadenitis mandibularis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alt çene tükürük bezinin yang...

Spiradenitis nedir ne demek

Spiradenitis nedir Spiradenitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ter bezi yangısı. Ter bezi : Derinin içinde...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim