Anion nedir English: A surgeon lives with Death, his inseparable companion - I walk hand in hand with him. Turkish: Bir cerrah ayrılmaz arka...

 
 
 

Anionic nedir compound : Doğası gereği pozitif elektrik yüklü olan ve benzer yüklü ya da noniyonik bileşenlerle karışan madde. Anyonik bileşik. Ani...

Anionic current nedir ne demek

Anionic current nedir : Anyonik. Eksinsel. Eksi elektrik yükü olan. Eksi yüklü atom ile ilgili. Current : Şimdiki. Cari. Suyun akışı. Elektrik yükünün akta...

Anionic dyestuff nedir ne demek

Anionic dyestuff nedir : Eksi elektrik yükü olan. Eksinsel. Eksi yüklü atom ile ilgili. Anyonik. Dyestuff : Renk maddesi. Boya maddesi. Boyar madde. Boyarma...

Anionic exchanger nedir ne demek

Anionic exchanger nedir : Eksi elektrik yükü olan. Eksinsel. Eksi yüklü atom ile ilgili. Anyonik. Exchanger : Eşanjör. Dönüştürücü. Döviz bozan kimse. Para d...

Anions nedir English: My companions were all asleep. Turkish: Tüm dostlarım uykuda. English: He wanted female companionship. Turkish: O ...

Boon companion nedir ne demek

Boon companion nedir : Bağış. İyilik. Lütuf. Nimet. Neşeli. Rahatlık. İhsan. Companion : Ahbap. Refakat etmek. Refakatçi. Yardımcı. Kavalye. El kitabı. Eş...

Companion nedir ne demek

Companion nedir English: Ondoy and his companion go downtown. Turkish: Ondoy ve arkadaşı kent merkezine gidiyorlar. English: He has been a good ...

Companion form nedir ne demek

Companion form nedir : Eşlik etmek. Yardımcı. Kavalye. Bakıcı. Birbirini tamamlayan ya da birbirine uyan bir çift şeyden her biri. Refakatçi. Ahbap. Bir ç...

Companion hatch nedir ne demek

Companion hatch nedir : Diğer parça. El kitabı. Birbirini tamamlayan ya da birbirine uyan bir çift şeyden her biri. Arkadaş. Yardımcı. Eş. Ahbap. Güverte m...

Companion in misfortune nedir ne demek

Companion in misfortune nedir : Eş. El kitabı. Ahbap. Yardımcı. Kavalye. Bir çiftyıldızın kütle bakımından küçük olan bileşeni. Yoldaş. Arkadaş. Arkadaşlık etmek. ...

Companionability nedir ne demek

Companionability nedir Sözcükler, direkt olarak Companionability ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirle...

Companionableness nedir ne demek

Companionableness nedir : Samimi. Girişken. Sokulgan. Sıcakkanlı. Candan. İlgili. Munis. Yalpak. Cana yakın. Arkadaş canlısı. Uncompanionable : Mesafeli. Soğ...

Companionate nedir ne demek

Companionate nedir marriage : Anlaşarak evlilik. Anlaşma evliliği. Companionability : Sokulganlık. : Sıcakkanlı. Sokulgan. [#Cana yakın. Candan. Arkadaş...

Companionless nedir ne demek

Companionless nedir cells : Arkadaş hücreler. Kapalı tohumlu bitkilerde, odun borusu hücrelerinin yanında bulunan özelleşmiş parankima hücreleri. Arkadaş...

Companionship nedir ne demek

Companionship nedir English: He wanted female companionship. Turkish: O kadın arkadaşlık istedi. English: Pets offer us more than mere companionship...

Companionways nedir ne demek

Companionways nedir : Gemilerde merdiven. Güverte yolu. Kamara iskelesi. Bakıcı. Güverteye açılan kapı ağzı ve koridor. Companion cells : Arkadaş hücrele...

Imaginary companion nedir ne demek

Imaginary companion nedir : Hayal mahsulü. Hayali. İmgesel. Muhayyel. Gerçek olmayan. İmajinari. Farazi. Hayal ürünü. Düşsel. Companion : Refakat etmek. Arkada...

Stephanion nedir ne demek

Stephanion nedir : Kadın ismi. Bir bayan ismi. Stephanite : Stefanit. [#Stephanofilariosis : Amerika birleşik devletleri’nin belirli bölgelerinde sığı...

Anion collector nedir ne demek

Anion collector nedir : Negatif yüklü iyon. Elektrikle ayrışımda ve pillerde anoda göç eden eksi yüklü yükün. örn. so4-2, cl-. Eksi yüklü özdecik yükünü. F...

Anion exchange nedir ne demek

Anion exchange nedir : Eksi yüklü özdecik yükünü. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Eksi üşer. Anyon (kimya terimi). Eksin. Anyon. Eksi yükün. Negatif ...

Anionic compound nedir ne demek

Anionic compound nedir : Eksi yüklü atom ile ilgili. Eksi elektrik yükü olan. Anyonik. Eksinsel. Compound : Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle...

Anionic detergent nedir ne demek

Anionic detergent nedir : Eksi yüklü atom ile ilgili. Eksi elektrik yükü olan. Eksinsel. Anyonik. Detergent : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Temizlik m...

Anionic emulsion nedir ne demek

Anionic emulsion nedir : Eksi elektrik yükü olan. Eksinsel. Eksi yüklü atom ile ilgili. Anyonik. Emulsion : Emülziyon. Asıltı. Bir sıvı parçacıklarının yine...

Anionically nedir ne demek

Anionically nedir compound : Aniyonik bileşim. Doğası gereği pozitif elektrik yüklü olan ve benzer yüklü ya da noniyonik bileşenlerle karışan madde. An...

Acid anionic surfactants nedir ne demek

Acid anionic surfactants nedir : Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek. Bir çözeltiye h+ iyonu (proton) çıkaran madde. Asitli. Kırıcı. Acı (söz). Ekşime. İğneley...

Carbanion nedir ne demek

Carbanion nedir : Difenilüre. Difenil üre. Carbachol : Kolinesterazlara dayanıklı ve muskarinik etkileri yanında nikotinik etkileride bulunan parasem...

Companion cells nedir ne demek

Companion cells nedir : Ahbap. El kitabı. Bakıcı. Güverte merdiveni. Eşlik etmek. Yoldaş. Bir çiftyıldızın kütle bakımından küçük olan bileşeni. Arkadaşlık...

Companion form of a matrix nedir ne demek

Companion form of a matrix nedir : Diğer parça. Yardımcı. Bakıcı. Refakatçi. Güverte merdiveni. Refakat etmek. Arkadaşlık etmek. Arkadaş. Birbirini tamamlayan ya da b...

Companion in arms nedir ne demek

Companion in arms nedir : Refakatçi. Refakat etmek. Bakıcı. Arkadaş. El kitabı. Eşlik etmek. Kavalye. Arkadaşlık etmek. Eş. Ahbap. In : İçeri. Mevsimi gelmiş...

Companion ladder nedir ne demek

Companion ladder nedir : Kavalye. Birbirini tamamlayan ya da birbirine uyan bir çift şeyden her biri. [#Bakıcı. Eş. Arkadaş. El kitabı. Diğer parça. Bir çif...

Companionable nedir ne demek

Companionable nedir : Sokulganlık. Uncompanionable : Sokulgan olmayan. Mesafeli. Soğuk. [#Companionably : Cana yakın bir şekilde. Dostça. Girişken bir bi...

Companionably nedir ne demek

Companionably nedir : Yalpak. İlgili. Candan. Sokulgan. Cana yakın. Sıcakkanlı. [#Arkadaş canlısı. Girişken. Samimi. Munis. Companionableness : Sokulganl...

Companionate marriage nedir ne demek

Companionate marriage nedir : Arkadaşça paylaşılan. Arkadaşça. Müşterek. Marriage : Evlenme töreni. Evlenme. Nikah. İzdivaç. Dünya evi. Birleşme. Teehhül. Evlili...

Companions nedir ne demek

Companions nedir English: Pets offer us more than mere companionship. Turkish: Evcil hayvanlar sadece bize eşlik etmekten daha fazlasını sunar. E...

Companionway nedir ne demek

Companionway nedir : Güverte yolu. Bakıcı. Gemilerde merdiven. Güverteye açılan kapı ağzı ve koridor. Kamara iskelesi. Companion cells : Arkadaş hücrele...

Consant companion nedir ne demek

Consant companion nedir : Diğer parça. Birbirini tamamlayan ya da birbirine uyan bir çift şeyden her biri. Arkadaşlık etmek. Bir çiftyıldızın kütle bakımında...

Stable companion nedir ne demek

Stable companion nedir : Sürgit. Sebatlı. Kararlı. Sarsılmaz. Ahıra koymak. Azimli. İstikrarlı. Değişmez. Damız. Companion : Diğer parça. Güverte merdiveni....

Uncompanionable nedir ne demek

Uncompanionable nedir Sözcükler, direkt olarak Uncompanionable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim