Anion türkçesi Anion nedir

 • Üşerçözüşümde üst-üşeğe taşınan eksi yüklü üşer.
 • Fizik, kimya alanlarında kullanılır.
 • Eksi yüklü özdecik yükünü.
 • Elektrikle ayrışımda ve pillerde anoda göç eden eksi yüklü yükün. örn. so4-2, cl-.
 • Anyon (kimya terimi).
 • Eksi yükün.
 • Eksin.
 • Negatif yüklü iyon.
 • Anyon.
 • Eksi üşer.
 • Eksi iyon -.

Anion ile ilgili cümleler

English: A surgeon lives with Death, his inseparable companion - I walk hand in hand with him.
Turkish: Bir cerrah ayrılmaz arkadaşı olan ölümle birlikte yaşar - Ben onunla el ele yürüyorum.

English: Being very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
Turkish: Çok zeki ve nazik olduğu için, bu köpek benim için iyi bir arkadaştır.

English: He has been a good companion to me.
Turkish: O bana iyi bir arkadaş olmuştur.

English: A good book is a great companion.
Turkish: İyi bir kitap harika bir arkadaştır.

English: He wanted female companionship.
Turkish: O kadın arkadaşlık istedi.

Anion ingilizcede ne demek, Anion nerede nasıl kullanılır?

Anion collector : Eksin toplacı.

Anion exchange : Bir özdeğin ortamda bulunan eksinlerden bir türünü yeğleyip, yüzeyindeki eksinlerle yer değiştirerek tutması. Anyon değişimi. Eksin değişimi.

Anionic : Eksinsel. Eksi yüklü atom ile ilgili. Anyonik. Eksi elektrik yükü olan.

 

Anionic compound : Anyonik bileşik. Doğası gereği pozitif elektrik yüklü olan ve benzer yüklü ya da noniyonik bileşenlerle karışan madde. Aniyonik bileşim.

Anionic current : Eksi üşer akımı. Bir elektrik akımının eksi üşerlerce taşınan kesimi. Anyon akımı.

Carbanion : Karbon anyonu. Karbanyon. Karbon eksini. Karbaniyon. Negatif olarak yüklü bir karbon atomu, karbonyon, karbon eksini. Karbonyon. Negatif olarak yüklü bir karbon atomu.

Anionically : Anyonik bir biçimde. Eksi elektrik yükü ile. Anyonik bir şekilde.

Boon companion : Eğlence arkadaşı. Yakın arkadaş.

Anionic detergent : Anyonik deterjan.

Acid anionic surfactants : Genellikle fosforik asidin birleşimlerinden elde edilen ve gıda temas yüzeyleriyle süt taşıyıcı borularda oluşan kireç tabakasının giderilmesinde kullanılan temizlik maddeleri. Asit anyonik sürfektanlar.

İngilizce Anion Türkçe anlamı, Anion eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anion ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ion : Artı ya da eksi elektrik yüklü atom, molekül ya da kök. Biyoloji, fizik, kimya, uzay, nükleer enerji, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. İyon. Üşer. Yükün. Bir atomun veya molekülün elektron alması veya elektron vermesiyle meydana gelen negatif veya pozitif yüklü atom veya molekül. Net elektrik yükü taşıyan atom ya da molekül. Artı, eksi kıvıl yük gösteren öğecik ya da özdecik. Pozitif veya negatif yüklü bir atom. Elektrik yüklü öğecik ya da öğecik kümesi. eksi üşerler eksicik edinerek, artı üşerler eksicik yitirerek oluşurlar.

 

Superoxide : Süperoksit. Fagositoz sırasında oluşan etkili bir oksidan. Hiperoksit.

Exosporium : Ana bitkide bazı hücrelerin dışa doğru meydana getirdikleri ve özel bir kese içinde teşekkül etmeyen sporlar. Ana bitkide bazı hücrelerin dışa doğru meydana getirdikleri ve özel bir kese içinde oluşmayan spor. Ekzospor.

Extine : Ekzin. Spor veya polen tanesinin dış tabakası, eksin. Dış zar. Spor ya da polen tanesinin dış tabakası. eksin. Ekstin.

Exine : Spor ya da polen tanesinin dış tabakası. eksin. Spor veya polen tanesinin dış tabakası, eksin. Ekzin.

Anion synonyms : hydroxyl ion, hydroxide ion, superoxide anion, anions.

Anion ingilizce tanımı, definition of Anion

Anion kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Opposed to cation. An electro- negative element, or the element which, in electro-chemical decompositions, is evolved at the anode.