Arbor nedir Arbor; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağaç. Arbor bronkiyalis : Bronş ağacı ...

 
 
 

Arbor day nedir ne demek

Arbor day nedir : Küçük bahçe köşkü. Dingil. Ağaç dikme. Ağaç. Arbor. Gölgelik. Ağaçlandırma. Ormanda gölgelik yer. Pergole. Çardak. Day : Gündüz. Si...

Arbor vita nedir ne demek

Arbor vita nedir Arbor vita; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayat ağacı. Arbor : Ağaç Vita : H...

Arboraceous nedir ne demek

Arboraceous nedir Sözcükler, direkt olarak Arboraceous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : ...

Arboreal nedir : Ağaç ile ilgili. Ağaç biçiminde. Ağaçsıl. Ağaçlı. Ağaçsı. Ağaç biçimli. Ağaca benzeyen. Ağaç gibi. [#Ağaçlık. Arborescence : Ağaca ...

Arborescence nedir ne demek

Arborescence nedir : Ağaç gibi. Ağaca benzeyen. Ağaç biçiminde. Ağaç biçimli. Ağaçsı. Arboresan. Arborescent shrub : Ağaçsı funda. Ağaçsı çalı. Sözcükle...

Arborescent shrub nedir ne demek

Arborescent shrub nedir : Ağaç biçiminde. Ağaç gibi. Ağaç biçimli. Arboresan. Ağaca benzeyen. Ağaçsı. Shrub : Şurup. Şarap. Çalı. Ağaççık. Funda. Çepel. Ağaç...

Arboretum nedir ne demek

Arboretum nedir Arboretum ya da ağaç parkı, esasen ağaçlar ile ağaççık ve çalı gibi diğer odunsu bitkilerin adanmış [#botanik bahçesidir. Böyle bahçe...

Arborical nedir ne demek

Arborical nedir : Ağaç ve fundagillerin yetiştirilmesiyle ilgili olan. Arbokültürel. Ağaç ve funda yetiştiriciliğiyle ilgili olan. Arboriculture : Fi...

Arboriculture nedir ne demek

Arboriculture nedir : Arbokültürel. Ağaç ve funda yetiştiriciliğiyle ilgili olan. Ağaç ve fundagillerin yetiştirilmesiyle ilgili olan. Arboriculturist : ...

Arboriform nedir ne demek

Arboriform nedir : Ağaçla ilgili. Ağaçsıl. Ağaçtan. Arboricultural : Ağaç ve funda yetiştiriciliğiyle ilgili olan. Arbokültürel. Ağaç ve fundagillerin...

Arborist nedir : Ağaç ve fundalar bakımını üstlenen kimse. Ağaç uzmanı. Ağaç hastalıkları ve zararlarının tedavisinde ve önüne geçmesinde uzaman ola...

Arborization nedir ne demek

Arborization nedir Sözcükler, direkt olarak Arborization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Arborized nedir ne demek

Arborized nedir : Yayılmak. Dallanmak. Dal budak salmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak. Ağaca benzemek. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arb...

Arborizing nedir ne demek

Arborizing nedir : Arborizasyon. Ağaç gibi dallanma süreci (ayrıca arborisation). Arborize : Yayılmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arboris...

Arbors nedir English: Garbage harbors vermin. Turkish: Çöp haşarat barındırır. : Barındırmak. Gütmek. Limanlar. Sığınmak. Beslemek. Barınmak....

Arborvitaes nedir ne demek

Arborvitaes nedir arborvitae : Doğu mazısı. Arborvitae : Hayatağacı. Aksedir. Mazı. Servi familyasına ait olan ağaç türü. Sözcükler, direkt olarak Arbo...

Lullula arborea nedir ne demek

Lullula arborea nedir Lullula arborea; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: orman toygarı]. Zooloji'deki anl...

Dearborn nedir family : Sevgili ailem. Bir kimsenin aile yazdığı mektubu başındaki selamlama. Dear friend : Sevgili arkadaşım. madam : Sayın yetkili...

Harbor dues nedir ne demek

Harbor dues nedir : Gemilerin barındıkları, yolcu ve yük alıp boşalttıkları yer. Saklamak. Korumak. Yataklık etmek. Gütmek. Bkz.harbour. Barınmak. Sığı...

Arbor bronchialis nedir ne demek

Arbor bronchialis nedir : Ormanda gölgelik yer. Gölgelik. Ağaç dikme. Küçük bahçe köşkü. Ağaçlandırma. Ağaç. Pergole. Mil. Arbor. Bronchialis : Bronşa ait, b...

Arbor bronkiyalis nedir ne demek

Arbor bronkiyalis nedir Arbor bronkiyalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bronş ağacı. Arbor : Ağaç ...

Arbor press nedir ne demek

Arbor press nedir : Ağaçlandırma. Pergole. Ağaç dikme. Arbor. Mil. Ormanda gölgelik yer. Çardak. Küçük bahçe köşkü. Gölgelik. Press : Çabuklaştırmak. P...

Arbor vitae nedir ne demek

Arbor vitae nedir : Ağaç dikme. Dingil. Pergole. Küçük bahçe köşkü. Ağaç. Mil. Gölgelik. Arbor. Çardak. Vitae : Hayat. Yaşam. Ömür. [#Arbor bronchialis...

Arborary nedir : Ağaçlarla dolu. Ağaçlıklı. Ormanlık. Ağaçlık (bölge). Ağaç gibi olan. Ağaçlı. Ağaçlarla dolu olan. Ağaçlık. Harborage : Sığınak. Li...

Arboreous nedir ne demek

Arboreous nedir : Ağaçsı. Ağaç gibi. Ağaç biçimli. Ağaçlarda yaşayan. Ağaçtan. Ağaçlara ait. Agaç gibi. Ağaç gibi olan. Ağaçta yaşayan. Ağaçsıl. Arbo...

Arborescent nedir ne demek

Arborescent nedir shrub : Ağaçsı çalı. Ağaçsı funda. Arborescence : Ağaç gibi olma durumu. Minerallerde veya kristalleşmelerde ağaca benzeme durumu. Ağ...

Arboreta nedir Arboretum : parkı. Bilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alan. Bilimsel amaçlarla ağaç yetiştirilen alan. Botanik bahçesi. Bilimsel ağaç ...

Arboretums nedir ne demek

Arboretums nedir : Botanik bahçesi. Bilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alan. Bilimsel amaçlarla ağaç yetiştirilen alan. Ağaç parkı. Bilimsel ağaç yetiş...

Arboricultural nedir ne demek

Arboricultural nedir : Arborikürtür. Fidan yetiştirme. Fidancılık. Ağaç dikme. Ağaççılık. Ağaç yetiştiriciliği. Ağaç yetiştirme. Arboriculturist : Ağaç ve...

Arboriculturist nedir ne demek

Arboriculturist nedir : Arbokültürel. Ağaç ve fundagillerin yetiştirilmesiyle ilgili olan. Ağaç ve funda yetiştiriciliğiyle ilgili olan. Arboriculture : Fi...

Arborise nedir : Ağaçlarla ilgilenen uzman. Ağaç uzmanı. Ağaç hastalıkları ve zararlarının tedavisinde ve önüne geçmesinde uzaman olan kişi. Ağaç ve...

Arborists nedir ne demek

Arborists nedir : Ağaç uzmanı. Ağaç ve fundalar bakımını üstlenen kimse. Ağaçlarla ilgilenen uzman. Ağaç hastalıkları ve zararlarının tedavisinde ve ...

Arborize nedir : Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak. Dallanmak. Ağaca benzemek. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arborise). Yayılmak. Dal budak ...

Arborizes nedir ne demek

Arborizes nedir : Yayılmak. Ağaca benzemek. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arborise). Dallanmak. Dal budak ...

Arborous nedir : Misafirperver. Arbor bronchialis : Bronş ağacı. Arbor bronkiyalis. Bronşların akciğerler içerisinde dallanmasıyla oluşan ağaca benz...

Arborvitae nedir ne demek

Arborvitae nedir arborvitae : Doğu mazısı. Arborvitaes : Servi familyasına ait olan ağaç türü. Aksedir. Mazı. Hayatağacı. Sözcükler, direkt olarak Arb...

Chinese arborvitae nedir ne demek

Chinese arborvitae nedir : Çin. Çinli. Çin ile ilgili. Çince. Çin´e özgü. Arborvitae : [#Mazı. Hayatağacı. Aksedir. Servi familyasına ait olan ağaç türü. amer...

Carborundum nedir ne demek

Carborundum nedir Sözcükler, direkt olarak Carborundum ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : ...

Harbor nedir English: The Japanese attacked Pearl Harbor on December 7, 1941. Turkish: Japonlar 7 Aralık 1941 tarihinde Pearl Harbor'a saldır...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim