Asitli nedir Asitli; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği. Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevi...

 
 
 

Asitli temizleme nedir ne demek

Asitli temizleme nedir Asitli temizleme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Madensel, örgensel asit ya da bir asit tuzu çözeltisi kullanarak, demir ve çelik yüzeylerden, oksit, kum, yağ ve benzerleri özdek...

Asitlik değeri nedir ne demek

Asitlik değeri nedir Asitlik değeri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıda maddelerinde titrasyonla saptanan ve titrasyonda kullanılan alkalinin normalitesine göre ifade edilen asitlik miktarı, asitli...

Asitlik indeksi nedir ne demek

Asitlik indeksi nedir Asitlik indeksi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yağlarda asitlik derecesi. Asitli : Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel ...

Asitli dağlama nedir ne demek

Asitli dağlama nedir Asitli dağlama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Özellikle, yüksek silisyumlu alaşım çeliklerinin dökümlerini, asit çözeltilerde bitirme işlemi. Asitli : Sudaki çözeltilerinde hidro...

Asitli derin dağlama nedir ne demek

Asitli derin dağlama nedir Asitli derin dağlama; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Çelik çubuk ve kütüklerdeki yapı kusurlarını bulmak için, bu çubuk ve kütüklerden kesilen örnek parçalar üzerinde yapılan dağ...

Asitlik nedir Teknik terim anlamı: pH değeri 7.0‘ın altında olan sularda mevcut hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ölçüsü. Asitli : Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği...

Asitlik derecesi nedir ne demek

Asitlik derecesi nedir Asitlik derecesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asitlik değeri. Asitli : Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği A...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim