Canonic nedir : Standart. Kabul edilmiş. Doğal. Kanonik. Kuralsal. Kilise hukukuna ait. Kanuni. Helal. Kutsal kitapta geçen. [#Meşru. Canonical basis : Kanonik taban. Doğal taban. books : Kilise kanunu. Canonical correlation : Kanonik i...

 
 
 

Canonical books nedir ne demek

Canonical books nedir : Meşru. [#Kanonik. Kurallara uygun. Kilise kanununa göre belirlenen. Helal. Kuralsal. Doğal. Standart. Kutsal kitapta geçen. Books : Kayıtlar. Kayıt setleri. Kitaplar. [#Canonical basis : Kanonik taban. Doğal taban. Canon...

Canonical correlation analysis nedir ne demek

Canonical correlation analysis nedir : Meşru. Kuralsal. Kabul edilmiş. Kilise kanununa göre belirlenen. Kutsal kitapta geçen. Kanonik. Doğal. Kilise hukukuna ait. Kanuni. Helal. Correlation : Bağlılık derecesi. İki niceliğin birbirine karşılıklı bağlı olma öl...

Canonical ensemble nedir ne demek

Canonical ensemble nedir : Kanuni. Kurallara uygun. Kabul edilmiş. Meşru. Kilise hukukuna ait. Kutsal kitapta geçen. Kilise kanununa göre belirlenen. Kuralsal. Doğal. Helal. Ensemble : Sayıtım düzeneğinde üzerinden ortalama alınan, iriölçekteki öz...

Canonical form nedir ne demek

Canonical form nedir : Kurallara uygun. Kutsal kitapta geçen. Meşru. Helal. Kabul edilmiş. Kanuni. Kilise kanununa göre belirlenen. Doğal. Kanonik. Kilise hukukuna ait. Form : Şekillenmek. Toplumsal olguların kurucu öğeleri arasındaki iç bağla...

Canonical homomorphism nedir ne demek

Canonical homomorphism nedir : Kanuni. Standart. Doğal. Helal. Kabul edilmiş. Meşru. Kuralsal. Kilise kanununa göre belirlenen. Kutsal kitapta geçen. Kurallara uygun. Homomorphism : Benzerbiçimlilik. Homomorfizma. Benzeryapı göndermesi. Doğrusal dönüş...

Canonical law of Islam nedir ne demek

Canonical law of Islam nedir : Kuralsal. Kurallara uygun. Kutsal kitapta geçen. Doğal. Kilise kanununa göre belirlenen. Kanuni. Kabul edilmiş. Helal. Standart. Meşru. Law : Fen bilimlerinde kanun. Usul. İlke. Kaide. Tüze. Kanun. Dava. Her bağlamda geç...

Canonical model nedir ne demek

Canonical model nedir : Kabul edilmiş. Kutsal kitapta geçen. Helal. Kuralsal. Kilise kanununa göre belirlenen. Kanuni. Meşru. Kurallara uygun. Doğal. Kilise hukukuna ait. Model : Bir kentin bugünkü durumu ve gelecekte alması istenen biçim göz ö...

Canonical variate nedir ne demek

Canonical variate nedir : Kabul edilmiş. Kilise hukukuna ait. Kurallara uygun. Kuralsal. Kanuni. Kanonik. Helal. Standart. Kutsal kitapta geçen. Meşru. Variate : Değişmek. İstatistikte rastlantı değişkeni. Rastlantı değişkeni. Farklılaşan (istati...

Canonical nedir ne demek

Canonical nedir basis : Doğal taban. Kanonik taban. Canonical books : Kilise kanunu. correlation : Asal ilişki. Kanonik korelasyon. Kanonik ilgileşim. Canonical correlation analysis : Kuralsal ilgileşim çözümlemesi. disequilibrium model :...

Canonical basis nedir ne demek

Canonical basis nedir : Doğal. Meşru. Kanuni. Kilise kanununa göre belirlenen. Kanonik. Standart. Kuralsal. Helal. Kurallara uygun. Kabul edilmiş. Basis : Üs. Altyapı. Esas. Kaide. Gramer, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır...

Canonical correlation nedir ne demek

Canonical correlation nedir : Standart. Kanuni. Helal. Kuralsal. Kurallara uygun. Doğal. Meşru. Kutsal kitapta geçen. Kanonik. Kilise kanununa göre belirlenen. Correlation : Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi. i...

Canonical disequilibrium model nedir ne demek

Canonical disequilibrium model nedir : Kuralsal. Kilise hukukuna ait. Meşru. Kabul edilmiş. Kutsal kitapta geçen. Standart. Kurallara uygun. Helal. Kanonik. Kilise kanununa göre belirlenen. Disequilibrium : Muvazenesizlik. Denksizlik. Dengesizlik. Denge durum...

Canonical filtration nedir ne demek

Canonical filtration nedir : Kilise kanununa göre belirlenen. Kabul edilmiş. Kuralsal. Kurallara uygun. Standart. Meşru. Helal. Kanonik. Doğal. Kutsal kitapta geçen. Filtration : Filtreleme. Süzmek. Bir sıvı veya gazı delikli materyalden geçirerek i...

Canonical form of a matrix nedir ne demek

Canonical form of a matrix nedir : Helal. Kilise kanununa göre belirlenen. Meşru. Kilise hukukuna ait. Kurallara uygun. Kutsal kitapta geçen. Kabul edilmiş. Kuralsal. Kanuni. Standart. Form : Dışa satım ya da dıştan alım işlemine başlanırken yasal örgütçe...

Canonical hours nedir ne demek

Canonical hours nedir : Kanonik. Helal. Doğal. Kanuni. Kilise hukukuna ait. Kabul edilmiş. Kilise kanununa göre belirlenen. Kuralsal. Kurallara uygun. Standart. Hours : Mesai saatleri. Saatte bir doğrula. Saatler. Saat. [#Canonical basis : Doğa...

Canonical mapping nedir ne demek

Canonical mapping nedir : Kuralsal. Kurallara uygun. Kutsal kitapta geçen. Helal. Kabul edilmiş. Doğal. Kanonik. Kilise hukukuna ait. Kanuni. Standart. Mapping : Bir uzaydaki matematiksel nesnelere karşılık, başka bir uzayda kimi nesneler gösterm...

Canonical transformation nedir ne demek

Canonical transformation nedir : Kutsal kitapta geçen. Standart. Kanuni. Kanonik. Kurallara uygun. Kabul edilmiş. Kilise kanununa göre belirlenen. Doğal. Meşru. Helal. Transformation : Doğaçtan oyunculukta bir anlatımdan başka bir anlatıma güzelduyusal ...

Canonically nedir ne demek

Canonically nedir conjugate variable : Yasal eşlenik değişken. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Konum-devinirlik (q ve p), erke-zaman (e ve t) gibi hamilton işlevinin birine göre türevi öbürünü veren düzeneksel değişkenler çifti. Canoni...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim