Cerebral nedir abscess : Beyin apsesi. Serebral apse. Cerebral agraphia : Serebral agrafi. anemia : Beyin anemisi. Serebral anemi. Cerebral angiogra...

 
 
 

Cerebral anemia nedir ne demek

Cerebral anemia nedir : Ussal. Beyne ait. Beyinle ilgili, beyne ait. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Beyinsel. Serebral. Beyin. Beyin ile ilgili. Anemia : Ane...

Cerebral anoxia nedir ne demek

Cerebral anoxia nedir : Beyinle ilgili, beyne ait. Ussal. Serebral. Beyin. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Beyne ait. Beyin ile ilgili. Beyinsel. Anoxia : Ano...

Cerebral arteriosclerosis nedir ne demek

Cerebral arteriosclerosis nedir : Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinle ilgili. Beyin ile ilgili. Beyin. Beyinsel. Beyne ait. Ussal. Serebral. Üstdamaksıl. Arterioscler...

Cerebral cononants nedir ne demek

Cerebral cononants nedir : Serebral. Beyin ile ilgili. Beyin. Beyinsel. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinle ilgili. Beyne ait. Ussal. Cerebral abs...

Cerebral cortex nedir ne demek

Cerebral cortex nedir : Beyin. Beyin ile ilgili. Serebral. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Beyinle ilgili, beyne ait. Ussal. Beyinsel. Beyne ait. Cortex : Biy...

Cerebral distomiasis nedir ne demek

Cerebral distomiasis nedir : Beyin. Beyinsel. Beyin ile ilgili. Serebral. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyne ait. Beyinle ilgili. Ussal. Cerebral abs...

Cerebral edema nedir ne demek

Cerebral edema nedir : Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinle ilgili. Beyin. Ussal. Beyinsel. Serebral. Beyne ait. Üstdamaksıl. Beyin ile ilgili. Edema : Deri...

Cerebral ganglion nedir ne demek

Cerebral ganglion nedir : Ussal. Üstdamaksıl. Beyin. Beyin ile ilgili. Beyne ait. Beyinsel. Beyinle ilgili. Serebral. Beyinle ilgili, beyne ait. Ganglion : G...

Cerebral hemisphere nedir ne demek

Cerebral hemisphere nedir : Beyinle ilgili, beyne ait. Beyin. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Beyinsel. Ussal. Beyin ile ilgili. Serebral. Beyne ait. Hemisphere :...

Cerebral hemorrhage nedir ne demek

Cerebral hemorrhage nedir : Serebral. Üstdamaksıl. Beyne ait. Beyin ile ilgili. Ussal. Beyin. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinsel. Beyinle ilgili. Hemorrhage :...

Cerebral infarct syndrome nedir ne demek

Cerebral infarct syndrome nedir : Serebral. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyin. Beyne ait. Beyinsel. Beyin ile ilgili. Ussal. Infarct : Öl...

Cerebral lobe nedir ne demek

Cerebral lobe nedir : Beyin ile ilgili. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinsel. Serebral. Beyinle ilgili. Beyne ait. Üstdamaksıl. Beyin. Ussal. Lobe : Kulak...

Cerebral palsied nedir ne demek

Cerebral palsied nedir : Ussal. Beyinsel. Beyin ile ilgili. Beyin. Beyne ait. Üstdamaksıl. Serebral. Beyinle ilgili. Beyinle ilgili, beyne ait. Palsied : Sa...

Cerebral paralysis nedir ne demek

Cerebral paralysis nedir : Beyin. Beyin ile ilgili. Beyinle ilgili. Beyne ait. Beyinsel. Ussal. Beyinle ilgili, beyne ait. Üstdamaksıl. Serebral. Paralysis : ...

Cerebral vascular accident nedir ne demek

Cerebral vascular accident nedir : Ussal. Serebral. Beyinle ilgili. Beyin ile ilgili. Beyinsel. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyne ait. Beyin. Vascular : V...

Cerebrally nedir ne demek

Cerebrally nedir abscess : Beyin apsesi. Serebral apse. Cerebral agraphia : Serebral agrafi. anemia : Serebral anemi. Beyin anemisi. Cerebral angiogra...

Arteria cerebralis nedir ne demek

Arteria cerebralis nedir : Atardamar. Kalpten dokulara, büyük dolaşımda oksijence zengin, küçük dolaşımda oksijence fakir kanı taşıyan kassıl ve zarsıl kanall...

Myxosoma cerebralis nedir ne demek

Myxosoma cerebralis nedir Myxosoma cerebralis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Somon balıklarında dönme hastalığına...

Postcerebral nedir ne demek

Postcerebral nedir Sözcükler, direkt olarak Postcerebral ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. c...

Cerebral abscess nedir ne demek

Cerebral abscess nedir : Üstdamaksıl. Ussal. Beyinsel. Beyinle ilgili. Serebral. Beyin ile ilgili. Beyne ait. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyin. Abscess : Vü...

Cerebral agraphia nedir ne demek

Cerebral agraphia nedir : Beyinle ilgili. Beyinsel. Serebral. Beyne ait. Ussal. Beyin ile ilgili. Beyin. Beyinle ilgili, beyne ait. Üstdamaksıl. Agraphia : B...

Cerebral angiography nedir ne demek

Cerebral angiography nedir : Beyin ile ilgili. Beyinsel. Üstdamaksıl. Beyne ait. Beyinle ilgili. Ussal. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyin. Serebral. Angiography ...

Cerebral apoplexy nedir ne demek

Cerebral apoplexy nedir : Beyin. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinle ilgili. Ussal. Serebral. Beyin ile ilgili. Beyinsel. Üstdamaksıl. Beyne ait. Apoplexy : F...

Cerebral concussion nedir ne demek

Cerebral concussion nedir : Beyin. Beyinle ilgili. Ussal. Serebral. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyne ait. Üstdamaksıl. Beyin ile ilgili. Beyinsel. Concussion :...

Cerebral contusion nedir ne demek

Cerebral contusion nedir : Beyinle ilgili. Üstdamaksıl. Beyin. Beyin ile ilgili. Serebral. Beyne ait. Ussal. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinsel. Contusion : ...

Cerebral cortical dysplasia nedir ne demek

Cerebral cortical dysplasia nedir : Beyinle ilgili. Serebral. Beyin. Ussal. Beyin ile ilgili. Üstdamaksıl. Beyinsel. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyne ait. Cortical : K...

Cerebral dominance nedir ne demek

Cerebral dominance nedir : Beyinsel. Beyin. Beyin ile ilgili. Beyinle ilgili. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili, beyne ait. Ussal. Beyne ait. Serebral. Dominance : ...

Cerebral embolism nedir ne demek

Cerebral embolism nedir : Üstdamaksıl. Beyne ait. Beyinsel. Beyinle ilgili. Beyin. Beyin ile ilgili. Serebral. Beyinle ilgili, beyne ait. Ussal. Embolism : A...

Cerebral haemorrhagia nedir ne demek

Cerebral haemorrhagia nedir : Beyne ait. Beyin ile ilgili. Ussal. Üstdamaksıl. Beyin. Serebral. Beyinsel. Beyinle ilgili. Beyinle ilgili, beyne ait. Haemorrhagia...

Cerebral hemispheres nedir ne demek

Cerebral hemispheres nedir : Beyinsel. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Serebral. Ussal. Beyin ile ilgili. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyin. Beyne ait. Hemispheres ...

Cerebral hyperemia nedir ne demek

Cerebral hyperemia nedir : Serebral. Beyinsel. Beyinle ilgili. Beyin ile ilgili. Ussal. Beyin. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyne ait. Hyperemia : ...

Cerebral infarction nedir ne demek

Cerebral infarction nedir : Beyinle ilgili. Beyin ile ilgili. Beyne ait. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinsel. Beyin. Ussal. Serebral. Üstdamaksıl. Infarction :...

Cerebral malaria nedir ne demek

Cerebral malaria nedir : Beyin. Beyne ait. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyinsel. Ussal. Beyin ile ilgili. Beyinle ilgili. Serebral. Malaria : Sı...

Cerebral palsy nedir ne demek

Cerebral palsy nedir : Beyin ile ilgili. Beyinsel. Beyinle ilgili. Beyin. Ussal. Serebral. Beyinle ilgili, beyne ait. Üstdamaksıl. Beyne ait. Palsy : Kötü...

Cerebral toxoplasmosis nedir ne demek

Cerebral toxoplasmosis nedir : Serebral. Üstdamaksıl. Ussal. Beyin. Beyin ile ilgili. Beyinle ilgili. Beyinsel. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyne ait. Toxoplasmosi...

Cerebral ventricles nedir ne demek

Cerebral ventricles nedir : Beyinle ilgili, beyne ait. Ussal. Beyin. Beyne ait. Beyin ile ilgili. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Beyinsel. Serebral. Ventricles :...

Cerebrals nedir ne demek

Cerebrals nedir abscess : Serebral apse. Beyin apsesi. Cerebral agraphia : Serebral agrafi. anemia : Serebral anemi. Beyin anemisi. Cerebral angiogra...

Coenurus cerebralis nedir ne demek

Coenurus cerebralis nedir Coenurus cerebralis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle koyunların, keçilerin ve ...

Pars intercerebralis nedir ne demek

Pars intercerebralis nedir Pars intercerebralis; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Böceklerde nörosekresyon hücrelerini içeren ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim