Cerebral türkçesi Cerebral nedir

  • Üstdamaksıl.
  • Beyinsel.
  • Beyinle ilgili, beyne ait.
  • Beyinle ilgili.
  • Serebral.
  • Beyin ile ilgili.
  • Beyin.
  • Beyne ait.
  • Ussal.
  • Biyoloji alanında kullanılır.

Cerebral ingilizcede ne demek, Cerebral nerede nasıl kullanılır?

Cerebral abscess : Beyin apsesi. Serebral apse.

Cerebral agraphia : Serebral agrafi.

Cerebral anemia : Beyin anemisi. Serebral anemi.

Cerebral angiography : Beyin anjiyografisi. Serebral anjiyografi.

Cerebral anoxia : Beynin oksijensiz kalması. Serebral anoksi.

Cerebral contusion : Beyin kontüzyonu. Doğrudan kafatasına isabet eden küt travmalar sonucu beyin zarlarında ve beynin kan damarları çevresinde kanamalarla belirgin, genel yapının korunduğu kapalı beyin zedelenmesi, kontuzyo serebri.

Cerebral distomiasis : Akciğer kelebeklerinin beyine yerleşmesinden ileri gelen ve saraya benzer belirtiler de gösteren hastalık. Beyin kelebek hastalığı.

Cerebral cortical dysplasia : Fetal yaşamın son devrelerinde biçimlenen beyin kabuğundaki hücrelerin yapısında, dizilişinde veya normal tabakalarında biçimlenen yapılış bozuklukları. Beyin kabuğu displazisi.

Cerebral cononants : Damaksıl ünsüzler (dilbilgisi terimi).

Cerebral dominance : Beyin baskınlığı. Serebral baskınlık.

İngilizce Cerebral Türkçe anlamı, Cerebral eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cerebral ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Braining : Beynini patlatmak (argo terim). Zeka. Kafa yarmak. Beynini patlatmak. Zeki. Kafasına ağır bir darbe indirmek. Dimağ. Kafasına patlatmak. Beynini dağıtarak öldürmek.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi. Abramis zonu. Akarsuların durgun akan bölgeleri.

Brain : Akıl. Zeki kimse. Omurgalılarda kafatası içindeki merkezi sinir sisteminin bir bölümü. omurgasız hayvanlarda yutağın ve sindirim borusunun üzerindeki büyük sinir düğümü olan gangliyon, serebrum. Dimağ. Zeki. Beynini patlatmak. Kafalı kimse. Kafasına ağır bir darbe indirmek.

Brains : Kafa. Zeka. Akıl.

Cacuminal : Dilin ucunun üst damağa dokunması suretiyle çıkarılan sesle adlandırılan (fonetik). Üst damaksıl.

Bacon rind : Domuz pastırması kabuğu. Akıl. Kör. Gözleri görmeyen (doğu londra argosu).

Encephalic : Ansefalik.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

Cerebral synonyms : cerebra, cerebrals, cerebrums, a cells, aardvarks, abacus bodies, gray matter, aardwolf, intelligence, acacia, abiotic factor, abiotic environment, a chromosome, bonce, abambulacral area, abductor muscle, encephalon, intellectual, cerebrum, retroflex, a cell, aardvark, encephala, a protein, a site, grey matter.

 

Cerebral zıt anlamlı kelimeler, Cerebral kelime anlamı

Emotional : Coşkulara ilişkin olan ya da bireyde coşku uyandırma niteliği taşıyan (şey). olağandan daha çok coşkulanan ya da coşkuların etkisi altında davranan(kişi). Duygulu. Coşkun. Hassas. Duygusal. İçli. Coşkusal. Müteessir edici. Duysal. Duyarlı.

Cerebral ingilizce tanımı, definition of Cerebral

Cerebral kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to the cerebrum. One of a class of lingual consonants in the East Indian languages. [Bakınız: Lingual].