Circumvent nedir ne demek

Circumvent nedir : Kaçınılabilir. Etrafından dolaşılabilir. Atlatılabilir. By-pass edilebilir. Circumvented : Atlatmak. Yana kaçmak. Bozmak. Önlemek. Engellemek. Tuzağa düşürmek. Alt etmek. Kurtulmak. Yan çizmek. Yenmek. [#Circumventer : Ç...

 
 
 

Circumventer nedir ne demek

Circumventer nedir : Önlemek. Kurtulmak. Üstün gelmek. Engellemek. Tekerine çomak sokmak. [#Yan çizmek. Bozmak. Alt etmek. Tuzağa düşürmek. Yenmek. Circumvent : Yan çizmek. Tuzağa düşürmek. Kurtulmak. -den kaçmak. Bozmak. Atlatmak. Yenmek. Ö...

Circumventing the law nedir ne demek

Circumventing the law nedir : Yana kaçmak. Çevresini sarmak. Tekerine çomak sokmak. Yan çizmek. Kurtulmak. Üstün gelmek. Etrafından gitme. Savmak. Yanından geçme. Alt etmek. The : Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek içi...

Circumventions nedir ne demek

Circumventions nedir : Atlatma. Sahtekarlık. Hile. Aldatma. Kanunun boşluklarından yararlanma. Tuzağa düşürme. Atlatıp kurtulma. Hilecilik. Desise. Önleme. Circumventing : Yana kaçmak. Savmak. Yan çizmek. Etrafından gitme. Üstün gelmek. Yanınd...

Circumvents nedir ne demek

Circumvents nedir : Tuzağa düşürmek. Alt etmek. Savmak. Açığını yakalamak. Tekerine çomak sokmak. Çevresini sarmak. [#Kaçınmak. Atlatmak. -den kaçmak. Yana kaçmak. Circumventable : Etrafından dolaşılabilir. Atlatılabilir. Kaçınılabilir. By-...

Circumventable nedir ne demek

Circumventable nedir : Yan çizmek. Engellemek. Yana kaçmak. Bozmak. Kurtulmak. Önlemek. Kaçınmak. Atlatmak. Çevresini sarmak. Alt etmek. Circumvented : Yenmek. Savmak. Engellemek. Yana kaçmak. Tuzağa düşürmek. Üstün gelmek. Çevresini sarmak. A...

Circumvented nedir ne demek

Circumvented nedir : Atlatan kimse. By-pass yapan kimse. Çember içine alan kimse. Dolambaçlı yollara sapan kimse. Kuşatan kimse. Çevreleyen kimse. Gerçeklerden kaçan kimse. Yan çizen kimse. Circumvent : Kurtulmak. Çevresini sarmak. Alt etmek...

Circumventing nedir ne demek

Circumventing nedir the law : Kanunun etrafından dolaşma. Yasal sistemin etrafında olma. Yasadan kaçınma. Circumvention : Tuzağa düşürme. Hilecilik. Kanunun boşluklarından yararlanma. Desise. Önleme. Atlatma. Atlatıp kurtulma. Aldatma. Hile. ...

Circumvention nedir ne demek

Circumvention nedir : Kanunun boşluklarından yararlanma. Hile. Sahtekarlık. Tuzağa düşürme. Hilecilik. Atlatma. Önleme. Aldatma. Desise. Atlatıp kurtulma. Circumventing : Alt etmek. Yanından geçme. Etrafından gitme. Üstün gelmek. Dolambaçlı b...

Circumventricular nedir ne demek

Circumventricular nedir Beyin boşluğunun etrafında bulunan. Bir bedenin karın boşluğunu çevreleyen....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim