Circumvented türkçesi Circumvented nedir

 • Önlemek.
 • Atlatmak.
 • Yenmek.
 • Yana kaçmak.
 • Tuzağa düşürmek.
 • Çevresini sarmak.
 • Engellemek.
 • Bozmak.
 • Alt etmek.
 • Kurtulmak.
 • Savmak.
 • Açığını yakalamak.
 • Tekerine çomak sokmak.
 • Yan çizmek.
 • Üstün gelmek.

Circumvented ingilizcede ne demek, Circumvented nerede nasıl kullanılır?

Circumventer : Atlatan kimse. By-pass yapan kimse. Çember içine alan kimse. Dolambaçlı yollara sapan kimse. Kuşatan kimse. Çevreleyen kimse. Gerçeklerden kaçan kimse. Yan çizen kimse.

Circumvent : Kurtulmak. Çevresini sarmak. Alt etmek. Yenmek. Yan çizmek. Yana kaçmak. Bozmak. Tuzağa düşürmek. Engellemek. Atlatmak.

Circumventable : Kaçınılabilir. Atlatılabilir. By-pass edilebilir. Etrafından dolaşılabilir.

Circumventing : Dolambaçlı bir yoldan gitme. Savmak. Çevresini sarmak. Alt etmek. Bozmak. Üstün gelmek. Yan çizmek. Yana kaçmak. Tuzağa düşürmek. Yanından geçme.

Circumventing the law : Kanunun etrafından dolaşma. Yasal sistemin etrafında olma. Yasadan kaçınma.

Circumventricular : Bir bedenin karın boşluğunu çevreleyen. Beyin boşluğunun etrafında bulunan.

Circumvents : Yan çizmek. Kurtulmak. Üstün gelmek. Tekerine çomak sokmak. Çevresini sarmak. Engellemek. Yana kaçmak. Savmak. Yenmek. Önlemek.

Circumvention : Önleme. Kanunun boşluklarından yararlanma. Tuzağa düşürme. Aldatma. Sahtekarlık. Atlatma. Hilecilik. Hile. Desise. Atlatıp kurtulma.

 

Circumventions : Önleme. Aldatma. Atlatma. Hile. Hilecilik. Atlatıp kurtulma. Kanunun boşluklarından yararlanma. Desise. Sahtekarlık. Tuzağa düşürme.

İngilizce Circumvented Türkçe anlamı, Circumvented eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Circumvented ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Coming through : Üstesinden gelmek. Geçirmek. Başarmak. Sonuca ulaşmak. İyileşmek.

Beat all hollow : Ezip geçmek (oyunda). Tamamen yenmek.

Bypassing : Dolambaçlı yoldan gitmek. Bertaraf etmek. İkinci yol yapmak.

Funks : Uzak durmak. Çekinmek. Korku. Korkmak. Dehşete düşürmek. Kaçınmak. Korkak. Korkutmak. Dehşet.

Balks : Yürümemekte direnmek. Önünü kesmek. Kaçınmak. Engel olmak. Duraksamak. Ayak diremek. İnatla yürümemek. Bir engel karşısında duraklamak. İnat etmek.

Send away : Kovmak. Uzaklaştırmak. Postalamak. Başka bir yere göndermek. Başından savmak. Göndermek. Yola koymak.

Assail : Sözlerle ya da yumruklarla saldırmak. Saldırmak. Kınamak. Dil uzatmak. İşe girişmek. Hücum etmek.

Seal off : Mühürlemek. Tıkamak. Yalıtmak. Yol kesmek. Tecrit etmek. Kapamak. Kapatmak. Soyutlamak. Girişi çıkışı engellemek.

Surround : Etrafını sarmak. Çepeçevre sarmak. Etrafını kuşatmak. Çevirmek. Kuşatmak. Kaplamak. Etrafını çevirmek. Sarmak. Çevrelemek. Kenar.

Circumvented synonyms : outmatch, circumvents, baulks, bludgeons, abashing, brush off, outperform, besiege, decoys, bypassed, sideslipped, annihilate, gain an advantage, arrests, enswathed, gird, cluster around, outsmart, dismissing, sideslipping, outgo, averted, averts, enmeshed, abolish, drive away, choke off, enswathe, circumvent, sling out, jink, addling, be evasive.

 

Circumvented zıt anlamlı kelimeler, Circumvented kelime anlamı

Defend : Himaye etmek. Savunmak. Kanat açmak. Müdafaa etmek. Reddetmek. Korumak. Saklamak. Arkasında olmak.

Confront : Yüzleştirmek. Karşı durmak. Karşısına çıkmak. Yüz yüze gelmek. Kötülemek. Karşılaştırmak. Karşı koymak. Yüz yüze getirmek. Zıt düşmek. Üstüne gitmek.