Copper nedir English: They sell us copper. Turkish: Onlar bize bakır satmaktadır. English: Electricity cables are made of copper. Turkis...

 
 
 

Copper aluminium alloy nedir ne demek

Copper aluminium alloy nedir : Polis. Ufak para. Çamaşır kazanı. Bakır. Sakçı. Bakır rengi. Bakır kap. Bakırla kaplamak. Bakırlamak. Birçok enzimin yapısında, kan...

Copper beech nedir ne demek

Copper beech nedir : Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bakır rengi. Polis. Bakır kap. Ufak para. Çamaşır kazanı. Birçok enzimin yapısında...

Copper bottomed nedir ne demek

Copper bottomed nedir : Bakır kap. Sakçı. Polis. Bakırla kaplamak. Çamaşır kazanı. Bakır rengi. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ufak para....

Copper carbonate nedir ne demek

Copper carbonate nedir : Polis. Bakır. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kem...

Copper clad nedir ne demek

Copper clad nedir : Bakır para. Aynasız. Ufak para. Bakırla kaplamak. Çamaşır kazanı. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizması...

Copper color nedir ne demek

Copper color nedir : Bakır kap. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. [#Sakçı. Düşük değerli bakır para. Birçok enzimin yapısında, kan yapımı...

Copper containing oxidases nedir ne demek

Copper containing oxidases nedir : Çamaşır kazanı. Düşük değerli bakır para. Bakır. Bakır rengi. Aynasız. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bakır para....

Copper cylinder nedir ne demek

Copper cylinder nedir : Bakır rengi. Bakırla kaplamak. Bakır para. Çamaşır kazanı. Bakır kap. Ufak para. Sakçı. Bakır kaplamak. Birçok enzimin yapısında, k...

Copper deficiency anemia nedir ne demek

Copper deficiency anemia nedir : Bakır rengi. Bakır para. Aynasız. Bakır kap. Bakır. Bakırla kaplamak. Düşük değerli bakır para. Çamaşır kazanı. Sakçı. Polis. Defic...

Copper foil nedir ne demek

Copper foil nedir : Ufak para. Çamaşır kazanı. Bakır kap. Düşük değerli bakır para. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasınd...

Copper hydroxide nedir ne demek

Copper hydroxide nedir : Çamaşır kazanı. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve k...

Copper loss nedir ne demek

Copper loss nedir : Çamaşır kazanı. Polis. Bakır rengi. Bakırla kaplamak. Düşük değerli bakır para. Ufak para. Bakır kap. Bakır. Bakırlamak. Sakçı. Los...

Copper mould nedir ne demek

Copper mould nedir : Düşük değerli bakır para. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sakçı. Bakırlamak. Bakır kaplamak. Polis. Çamaşır kazanı...

Copper naphthenate nedir ne demek

Copper naphthenate nedir : Bakırlamak. Bakır kap. Polis. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansız...

Copper number nedir ne demek

Copper number nedir : Bakır rengi. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bakır. Düşük değerli bakır para. Polis. Sakçı. Ufak para. Bakır kapla...

Copper oxide nedir ne demek

Copper oxide nedir : Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aynasız. Bakır rengi. Düşük değerli bakır para. Birçok enzimin yapısında, kan yapı...

Copper pipe nedir ne demek

Copper pipe nedir : Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ufak para. Bakır para. Bakır. Çamaşır kazanı. Sakçı. Bakırlamak. Polis. Bakır kapl...

Copper plate printing nedir ne demek

Copper plate printing nedir : Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapısında b...

Copper plated sheet nedir ne demek

Copper plated sheet nedir : Çamaşır kazanı. Bakır kaplamak. Sakçı. Ufak para. Bakır rengi. Bakır para. Polis. Bakırlamak. Birçok enzimin yapısında, kan yapımın...

Copper acetate nedir ne demek

Copper acetate nedir : Düşük değerli bakır para. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bakır kap. Bakır rengi. Çamaşır kazanı. Bakır para. Bakı...

Copper alloy nedir ne demek

Copper alloy nedir : Bakır. Bakır kap. Bakır rengi. Çamaşır kazanı. Ufak para. Düşük değerli bakır para. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır...

Copper analysis nedir ne demek

Copper analysis nedir : Ufak para. Bakırla kaplamak. Aynasız. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bakır para. Bakır rengi. Düşük değerli bakır...

Copper boiler nedir ne demek

Copper boiler nedir : Bakır kaplamak. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve k...

Copper brazing nedir ne demek

Copper brazing nedir : Bakırla kaplamak. Bakır para. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansız...

Copper chloride nedir ne demek

Copper chloride nedir : Sakçı. Bakır rengi. Ufak para. Bakırla kaplamak. Aynasız. Bakır kaplamak. Düşük değerli bakır para. Bakırlamak. Çamaşır kazanı. Bak...

Copper clad steel nedir ne demek

Copper clad steel nedir : Polis. Bakır. Düşük değerli bakır para. Sakçı. Bakır rengi. Bakır kap. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Birçok enzi...

Copper coloured nedir ne demek

Copper coloured nedir : Ufak para. Bakır rengi. Bakır kaplamak. Polis. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, ek...

Copper cyanide nedir ne demek

Copper cyanide nedir : Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapısında b...

Copper deficiency nedir ne demek

Copper deficiency nedir : Sakçı. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapı...

Copper engraving nedir ne demek

Copper engraving nedir : Bakır rengi. Bakır para. Polis. Bakır kap. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bakırla kaplamak. Birçok enzimin yapısı...

Copper glance nedir ne demek

Copper glance nedir : Ufak para. Bakırlamak. Sakçı. Polis. Bakırla kaplamak. Bakır kaplamak. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metaboli...

Copper iodide nedir ne demek

Copper iodide nedir : Düşük değerli bakır para. Polis. Bakır para. Çamaşır kazanı. Ufak para. Bakır kap. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ d...

Copper mine nedir ne demek

Copper mine nedir : Sakçı. Bakır kaplamak. Bakırla kaplamak. Bakır rengi. Aynasız. Çamaşır kazanı. Bakır. Ufak para. Bakır para. Madencilik, veterinerl...

Copper nail nedir ne demek

Copper nail nedir : Bakır rengi. Bakır kap. Bakırlamak. Düşük değerli bakır para. Bakırla kaplamak. Bakır. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanı...

Copper nitrate nedir ne demek

Copper nitrate nedir : Düşük değerli bakır para. Bakırla kaplamak. Bakır kaplamak. Ufak para. Aynasız. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku...

Copper ore nedir ne demek

Copper ore nedir : Bakır para. Polis. Ufak para. Bakır rengi. Sakçı. Bakırlamak. Bakır kaplamak. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku m...

Copper oxide rectifier nedir ne demek

Copper oxide rectifier nedir : Ufak para. Bakırlamak. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, öd...

Copper plate nedir ne demek

Copper plate nedir : Bakır kap. Bakır para. Düşük değerli bakır para. Çamaşır kazanı. Aynasız. Sakçı. Polis. Bakır. Bakırla kaplamak. Birçok enzimin yap...

Copper plated nedir ne demek

Copper plated nedir : Bakır kaplamak. Polis. Çamaşır kazanı. Bakır para. Bakırla kaplamak. Bakır rengi. Bakır. Ufak para. Düşük değerli bakır para. Bakır...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim