Countries nedir ne demek

Countries nedir English: Advanced countries must give aid to developing countries. Turkish: Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yardım et...

 
 
 

All countries nedir ne demek

All countries nedir English: All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass...

Balkan countries nedir ne demek

Balkan countries nedir : Balkanlı. Countries : Diyar. Ülkeler. Ülke. Toprak. Köy. Memleket. Arazi. Taşra. Sayfiye. [#Balkan alliance : Balkan ittifakı. Balk...

Benelux countries nedir ne demek

Benelux countries nedir : Benelüks. Belçika hollanda ve lüksemburg arasında gümrük anlaşması. Benelüx ülkeleri (belçika, hollanda, lüksemburg). Belçika holla...

Cheap labor countries nedir ne demek

Cheap labor countries nedir : Ucuz. Bayağı. Değersiz. Kalitesiz. Ucuz ucuz olarak. Aciz. Adi. Kıytırık. Asan. Benzerlerine ve aynı özellikte bulunanlara göre bir...

Developing countries nedir ne demek

Developing countries nedir English: Japan guaranteed a 2 billion yen aid package to developing countries. Turkish: Japonya gelişmekte olan ülkelere 2 milya...

European countries nedir ne demek

European countries nedir English: Nowadays, the majority of European countries is ruled by social democrats, but there is a noticeable increase of right-wing ...

First world countries nedir ne demek

First world countries nedir : Başta gelen. Önde gelen. Başta. Mükemmel. İlk. Öncelikle. En büyük. Birincilik. Birinci. Başlangıç. World : Diyar. Alem. Hayat. Söm...

Fourth world countries nedir ne demek

Fourth world countries nedir : Dördü. Dördüncü. Dörtte bir. Dörtlü dörtlü aralığı. World : Dünya. Ömür. Hayat. Yer. Toplum. Cihan. Sömürgeci devletlere, genel ola...

Landlocked developing countries nedir ne demek

Landlocked developing countries nedir : Denize kıyısı olmayan kara ülkesi. Karayla çevrili. Kara ile çevrili. Denize kıyısı olmayan. Kara ile kuşatılmış destinasyon. Kara ...

Least less developed countries nedir ne demek

Least less developed countries nedir : En az miktar. En düşük. Adl.en küçük sayı. En küçük sayı. Asgari. En küçük. En önemsiz kimse. En az derece. En küçük miktar. Be.en ...

Metropolitan countries nedir ne demek

Metropolitan countries nedir : Metropol ile ilgili. Başkent. Büyük şehre ilişkin. Metropoliten. Metropolite ait. Başkentli. Anakente ait. Metropolit. Başpiskoposa...

Newly industrializing countries nedir ne demek

Newly industrializing countries nedir : Yakınlarda. Yeni. Yeni olarak. Yeni yeni. Geçenlerde. Yakın zamanlarda. Yenice. Henüz. Yeni bir biçimde. Yakın zamanda. Industriali...

None alligned countries nedir ne demek

None alligned countries nedir : Hiçbiri. Hiçbir zaman. Hiçbirini. Hiç. Hiçbir biçimde. Asla. Yok. Hiç de. Hiç biri. Countries : Sayfiye. Köy. Ülkeler. Toprak. Diya...

Oil countries nedir ne demek

Oil countries nedir : Küspe. Uzun zincirli organik asitlerin gliserinle oluşturdukları sıvı ya da katı ester. sürtünmeyi azaltma görevi yapan çeşitli özd...

Organization of the petroleum exporting countries nedir ne demek

Organization of the petroleum exporting countries nedir : Kurum. Teşekkül. Organizasyon. Kuruluş. Tertip. Bünye. Örgüt. Organize etme. Harap olan dokuların yerinin granülasyon dokusuyla dol...

Published work in foreign countries nedir ne demek

Published work in foreign countries nedir : Yayınlanmış. Basılı (kitap vb). Ortaya dökmek. Yayınlamak. Basmak. Yayımlanmış. Yaymak. Kamuoyuna açıklamak. Yayımlandı. Çıkarmak. ...

South countries nedir ne demek

South countries nedir : Güneye. Güneyden esen. Güney. Güneyde. Sol el doğuya ve sağ el batıya yönelmek üzere ayakta duran kimsenin baktığı, doğu-batı doğru...

Third world countries nedir ne demek

Third world countries nedir : Üçüncüsü. Üçü. Üçüncü olarak. Üçlü. Üçüncü. Sömürgeci devletlere, genel olarak günümüz dünyasındaki büyük güçlere karşı uluslararas...

Underdeveloped countries nedir ne demek

Underdeveloped countries nedir : Azgelişmiş (ülke). Ekonomik gelişim düzeyine erişmemiş. Geri kalmış. Gelişmemiş. İyi tab edilmemiş. Azgelişmiş. Az gelişmiş. Countr...

Non alligned countries movement nedir ne demek

Non alligned countries movement nedir : Olmayan. Karşıtı. Siz. Gayri. Countries : Ülkeler. Arazi. Sayfiye. Memleket. Diyar. Taşra. Ülke. Köy. Toprak. [#Movement : İstidat....

The gas exporting countries forum nedir ne demek

The gas exporting countries forum nedir : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik...

Asia pacific countries nedir ne demek

Asia pacific countries nedir : Asya kıtası. Asya. Pacific : Barıştırıcı. Barışsever. Sulhçu. Barışçı. Barışçıl. Sulhsever. Pasifik. Uzlaştırıcı. Sulhperver. Sakin...

Baltic countries nedir ne demek

Baltic countries nedir : Baltık dilleriyle ilgili. Güney dakota eyaletinde şehir. Ohio eyaletinde yerleşim yeri. Baltık dili. Buzgibi. Baltık. Countries : D...

Central countries nedir ne demek

Central countries nedir : Telefon santrali. Uygun. Temel. Ana. Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca. Özeksel. Esas. Baş. Asıl. Merkezi. Countries :...

Developed countries nedir ne demek

Developed countries nedir English: Kazakhstan is one of the developed countries in Central Asia. Turkish: Kazakistan, Orta Asya'daki gelişmiş ülkelerden b...

Divided countries nedir ne demek

Divided countries nedir : Ayrı. Parçalarına ayrılmış. Munkasem. Ayrılmış. Parçalanmış. Farklı. Bölünmüş. Countries : Köy. Ülkeler. Toprak. Arazi. Ülke. Memle...

Faraway countries nedir ne demek

Faraway countries nedir : (bakış) dalgın. Dalgın (bakış). Uzaklara gitmiş. Uzak. Dalıp gitmiş. Dalmış. Uzun. Dalgın. Hayal aleminde. Countries : Köy. Toprak....

Foreign countries nedir ne demek

Foreign countries nedir English: Japan depends on foreign countries for oil. Turkish: Japonya petrolde yabancı ülkelere bağımlıdır. English: A passport ...

Industrialized countries nedir ne demek

Industrialized countries nedir : (amerikan ingilizcesi) endüstrileşmiş. Endüstrileştirilmiş. İmalat ve teknolojiye dayanan (industrialised olarak da yazılır). Sanay...

Least developed countries nedir ne demek

Least developed countries nedir : Be.en az. En az. En az miktar. En düşük. En az derece. Asgari. En önemsiz kimse. En küçük miktar. En küçük sayı. Adl.en küçük sayı....

Mediterranean countries nedir ne demek

Mediterranean countries nedir : Coğrafya, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Aralık denizi. Anadenizden genellikle dar ve sığ bir boğazla ayrılan, akde...

Neighboring countries nedir ne demek

Neighboring countries nedir English: We must promote commerce with neighboring countries. Turkish: Komşu ülkelerle ticareti desteklemeliyiz. English: That c...

Non aligned countries nedir ne demek

Non aligned countries nedir : Siz. Karşıtı. Olmayan. Gayri. Aligned : Sıraya konmuş. Hizalanmış. Laynına getirilmiş. Organize edilmiş. Düzenlenmiş. Hizalı. Kusur...

North countries nedir ne demek

North countries nedir : Kuzeye. Kuzeye doğru. Kuzeye bakan. Gözerimi düzleminde doğu- batı doğrultusuna dik, kutupyıldızının bulunduğu yandaki yön, sol eli...

Organization of arab petroleum exporting countries nedir ne demek

Organization of arab petroleum exporting countries nedir : Teşekkül. Organize etme. Bünye. Örgüt. Kuruluş. Teşkilat. Tertip. Örgütlenme. Organizma. Harap olan dokuların yerinin granülasyon d...

Overseas countries nedir ne demek

Overseas countries nedir : Yurtdışı. Denizaşırı ülkelerde. Denizaşırı ülkelere. Yurt dışı. Denizaşırı. Dış. Ülke dışı. Denizlerin ötesinde bulunan ülke vb. Co...

Second world countries nedir ne demek

Second world countries nedir : İkinci. Saniye. Üç savutta da gövdenin aşağı-dışarı kesimini (doğrultusunu) korumak için uygulanan çelgi. (namlu ucu biraz yere eği...

The low countries nedir ne demek

The low countries nedir : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan b...

Under developed countries nedir ne demek

Under developed countries nedir : Altından. Bağlı. Altına. Etkisi altında. Aşağısına. -den eksik. Daha küçük. Az. Altında. -den az. Developed : Bayındır. Mütekamil. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim