Detention nedir ne demek

Detention nedir English: Ali is in detention. Turkish: Ali tutuklu. English: I escaped from the detention center. Turkish: Ben ıslah evinden kaçtım. English: He was given a detention for being out after curfew. Turkish: O, ...

 
 
 

Detention cell nedir ne demek

Detention cell nedir : Engelleme. Alıkonma. Tevkif. Tutuklama. Tutukluluk. Engellenme. Gözaltına alma. Gecikme. Tutma. Cell : Göze. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, si...

Detention colony nedir ne demek

Detention colony nedir : Engellenme. Tevkif. Engelleme. Gözaltına alma. Alıkonma. Alıkoyma. Tutuklama. Tutukluluk. Tutma. Colony : Yabancı bir ülkede yaşayan millet. Bir başka ülkenin iktisadi ve siyasi denetimi altındaki ülke. Bir ülkede göçmen...

Detention house nedir ne demek

Detention house nedir : Engellenme. Alıkoyma. Evci çıkarmama cezası. Tutuklama. Gözaltına alma. Tevkif. Engelleme. Tutukluluk. Gecikme. House : Ev sağlamak. İskan etmek. Eve yerleştirmek. -de bulunmak. Ev halkı. Konut. Ev. Barındırmak. Kodak. M...

Detention without arrest nedir ne demek

Detention without arrest nedir : Engellenme. Engelleme. Gecikme. Alıkonma. Alıkoyma. Evci çıkarmama cezası. Gözaltına alma. Tutma. Tutuklama. Without : Haricen. Olmaksızın. Hariç. Dıştan. -siz. -meksizin. Meksizin. Dışarıda. Onsuz. -meden. [#Arrest : Ön...

Detention barracks nedir ne demek

Detention barracks nedir : Engelleme. Alıkonma. Gözaltına alma. Tutukluluk. Tutuklama. Alıkoyma. Tevkif. Engellenme. Tutma. Barracks : Kışla. Çirkin büyük bina. Kışla tesisleri. [#Detention camp : Tevkifhane. Tevkif kampı. Alıkoyma kampı. Gözaltı ...

Detention camp nedir ne demek

Detention camp nedir : Tutma. Tevkif. Gecikme. Alıkonma. Gözaltına alma. Evci çıkarmama cezası. Engellenme. Alıkoyma. Tutukluluk. Camp : Döngüsel adenozin monofosfat. Konmak. Kamp yapmak. Adileştirmek. Homo. Camp. Düşerge yapmak. Kampa yerleşt...

Detention center nedir ne demek

Detention center nedir English: I escaped from the detention center. Turkish: Ben ıslah evinden kaçtım. : Alıkoyma. Tutma. Tutukluluk. Evci çıkarmama cezası. Engellenme. Tevkif. Tutuklama. Gözaltına alma. Alıkonma. Center : Ortaya yerleştir...

Detention home nedir ne demek

Detention home nedir : Gözaltına alma. Tutuklama. Evci çıkarmama cezası. Alıkoyma. Alıkonma. Engellenme. Tutma. Gecikme. Engelleme. Home : Sinyallere göre yönelmek. Bakımevi. Melce. Özerklik. (kuş) yurda dönmek. Yurda dönmek (kuş). Hedeflemek....

Detention on remand nedir ne demek

Detention on remand nedir : Tutukluluk. Tevkif. Alıkonma. Engelleme. Gözaltına alma. Tutma. Tutuklama. Gecikme. Evci çıkarmama cezası. Engellenme. On : E doğru. De. Devrede. Giyilmiş. Çakırkeyif. Esnasında. Üzerinde. Olmakta olan. İle. Yanmak. [#Re...

Detentions nedir ne demek

Detentions nedir barracks : Askeri hapishane. Detention camp : Temerküz kampı. Tecrit kampı. Tutukluların alıkonulduğu yer. Toplama kampı. Tutukevi. Tevkif kampı. Gözaltı kampı. Tevkifhane. Alıkoyma kampı. cell : Hapis hücresi. Gözaltı hüc...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim