Feeder nedir English: There is a bird feeder in our backyard. Turkish: Bizim arka bahçede bir kuş besleyici var. English: The hungry birds we...

 
 
 

Feeder road nedir ne demek

Feeder road nedir : Madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Şebeke hattı. Öfkelendirmek. Besleyici hat. Besleme kablosu. Y...

Auto sheet feeder nedir ne demek

Auto sheet feeder nedir : Araba ile gezmek. Kendi. Otomatik. Otomobille gezmek. Kendi kendine. Abd'de otomobilin kısaltması. Özdevinimli. Araba. Oto-. Sheet ...

Belt conveyor feeder nedir ne demek

Belt conveyor feeder nedir : Kemer takmak. Kuşakla bağlamak. Yumruk indirmek. Sarmak. Kuşak. Kayış. Bilgisayar, madencilik alanlarında kullanılır. Kemerle dövme...

Coaxial feeder nedir ne demek

Coaxial feeder nedir : Eşeksenel. Eşeksenli. Eksendeş. Değişik yarıçaplı özdeş eksenli iletken yuvakların niteliği. Aynı eksene sahip olan. Koaksiyel. Koa...

Envelope feeder nedir ne demek

Envelope feeder nedir : Mektup zarfı. Virüs tarafında kodlanan proteinlerle tomurcuklanma sırasında hücreden alınan lipoprotein tabakadan oluşan ve bazı vi...

Lower feeder nedir ne demek

Lower feeder nedir : Karartmak. Alçaltmak. Düşürmek. Surat asmak. Eder indirimi. Satakdaki malın isteklerden daha çok olması nedeniyle bunların satışlar...

Oil feeder nedir ne demek

Oil feeder nedir : Gaz. Pohpohlamak. Kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Uzun zincirli organik asitlerin gliserinle oluşturdukları sıvı ya da ka...

Self feeder nedir ne demek

Self feeder nedir : Karakter. Kendisi. Özbenlik. Özellik. Zat. Şahsi çıkar. Kendi. Düz renkli (çiçek). Şahsiyet. Aynı. Feeder : Hayvanların gereksiniml...

Twin feeder nedir ne demek

Twin feeder nedir : Çift. Bilgisayar, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Çifte. İkiz. İkiz doğum ürünü yavrulardan her biri, döl yatağı için...

Vibrating feeder nedir ne demek

Vibrating feeder nedir : Vibrasyon. Titreşimli. Titreştiren. Titreşen. Feeder : Besleyici. Mama önlüğü. Öfkelendirmek. İniş kablosu. Besi hayvanı. Besleme k...

Feeders nedir feeders : Aktif yemlikler. Balıkların bütün hayat dönemleri boyunca kullanılabilen, yem hazinesi ve mekanik veya elektronik yem dağıt...

Passive feeders nedir ne demek

Passive feeders nedir : Uysal. Eylemsiz. Edilgen çatı. Pasif. Edilgin. Faizsiz. Dingin. Dayanıklı. Edilgen. Feeders : Biberon. Mama önlüğü. Besleyici hat. ...

Feeder cable nedir ne demek

Feeder cable nedir : [#Yolluk. Besleyici. [#Besi hayvanı. Besleyici hat. Verici dalgalığı ya da almacı, yüksek yinelenimli imle besleyen; verici dalgalı...

Feeder conveyor nedir ne demek

Feeder conveyor nedir : Biberon. Kesim ağırlığına ulaşıncaya kadar beslenilmek amacıyla satın alınan genç çiftlik hayvanı. Yem kabı. Hayvanların gereksinim...

Antenna feeder nedir ne demek

Antenna feeder nedir : Biyoloji, fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alıcı uyarga. Araba anteni. Çeşitli eklem bacaklıların başlarında, rotatorlar...

Automatic feeder nedir ne demek

Automatic feeder nedir : Özdevimsel. Kendi kendine olan. Özdevinimli. Olması kesin. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullan...

Boiler feeder nedir ne demek

Boiler feeder nedir : Haşlanan kümes hayvanı. Kalorifer kazam. Kaynatma kazanı. Kaynatıcı. Su ısıtıcısı. Kazan. Kaynatan kimse. Buhar kazanı. Buğu kazanı...

Cut sheet feeder nedir ne demek

Cut sheet feeder nedir : Pay. Sapmak. Topsuz giriş. Kırpmak. Kesik. Kes. Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı y...

Form feeder nedir ne demek

Form feeder nedir : Biçim almak. Kurmak. Şekillenmek. Biçim. Geliştirmek. Şekillendirmek. Davayı gören yargılık. Şekil almak. Bilgi belgesi. Dışa satım...

Main feeder nedir ne demek

Main feeder nedir : Ana kablo. [#Deniz. Esas. Temel. Horoz dövüşü. Başlıca. Baş. Ana. Feeder : Öfkelendirmek. Verici dalgalığı ya da almacı, yüksek yin...

Rotary feeder nedir ne demek

Rotary feeder nedir : Göbek. Devir makinesi. Rotatif. Göbekli kavşak. Eksen çevresinde dönen. Dönen. Dönerek çalışan. Dönel. Bir eksen etrafında dönen. D...

Sheet feeder nedir ne demek

Sheet feeder nedir : Saç tabakası. Kaplamak. Sarmak. Yatak çarşafı. Yaprak. Örtmek. Çarşaf örtmek. İskotasını çekmek. Levha. Feeder : Yemek veren kimse....

Upper feeder nedir ne demek

Upper feeder nedir : Ayakkabının üst kısmı. Uyarıcı. Üst parça. Üstteki. Üst orun. Üst diş. Parasız. Yukarı. Üst. Feeder : Besleyici hat. Biberon. Besi ...

Worm feeder nedir ne demek

Worm feeder nedir : Solucanları ayıklamak. Solucanlardan arıtmak. Bağırsak kurdu. Korkak. Kurt. Ödlek. Solucan. Kurtlarını dökmek. Köpeğin dilaltı sini...

Active feeders nedir ne demek

Active feeders nedir : Tepkileşimlerde etkinliği önde gelen. İşleyen. Etkin. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çevik. Aktif. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim