Fiscal nedir English: A fiscal tightening policy is being enacted. Turkish: Bir mali sıkma politikası yürürlüğe giriyor. English: They labored over the budget for the fiscal year 1997. Turkish: Onlar 1997 mali yılı için bütçe...

 
 
 

Fiscal agent nedir ne demek

Fiscal agent nedir : Akçeli. Kamu maliyesi. Devlet hazinesine ait. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Fiskal. Mali. Parasal. Akçalı. Agent : Bulaşıcı mikroorganizmaları veya organizma üzerinde etkili olabilecek kimyasal maddeleri t...

Fiscal balance nedir ne demek

Fiscal balance nedir : Fiskal. Kamu maliyesi. Akçalı. Devlet hazinesine ait. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Mali. Parasal. Akçeli. Balance : Bir sesin tüm frekans aralıklarının, birisinin diğerine baskın gelmemesi için yakın değe...

Fiscal capacity nedir ne demek

Fiscal capacity nedir : Fiskal. Devlet hazinesine ait. Kamu maliyesi. Akçalı. Mali. Parasal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Akçeli. Capacity : Toplumbilimde başlıca ölçüm konularından biri olan ve bireyin belli bir alandaki öğrenm...

Fiscal competition nedir ne demek

Fiscal competition nedir : Parasal. Akçalı. Devlet hazinesine ait. Mali. Fiskal. Kamu maliyesi. Akçeli. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Competition : Musabaka. Yarışım. Konkur. Atletizmin kapsamına giren tüm spor dallarında birinciliğ...

Fiscal dividend nedir ne demek

Fiscal dividend nedir : Devlet hazinesine ait. Akçeli. Fiskal. Parasal. Kamu maliyesi. Mali. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Akçalı. Dividend : Bölünen sayı. Kar payı. Bir girişimin bir akçalı yıl ya da bir deneme süresi içinde ger...

Fiscal economics nedir ne demek

Fiscal economics nedir : Akçeli. Fiskal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Akçalı. Kamu maliyesi. Devlet hazinesine ait. Parasal. Mali. Economics : Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, tüketimi ve bölüşümüyle ilgili sosyal bir bilim ...

Fiscal incentives nedir ne demek

Fiscal incentives nedir : Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Fiskal. Akçalı. Kamu maliyesi. Akçeli. Devlet hazinesine ait. Mali. Parasal. Incentives : Özendirme. Dürtü. Teşvik tedbirleri. İsteklendirme. Teşvik etme. Özendirme tedbirleri...

Fiscal law nedir ne demek

Fiscal law nedir : Akçeli. Mali. Kamu maliyesi. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Fiskal. Akçalı. Parasal. Devlet hazinesine ait. Law : Bilimsel araştırmanın gözlem, varsayım ve deneyimden sonra kurulan basamağı olarak, doğa ola...

Fiscal adjustments nedir ne demek

Fiscal adjustments nedir : Parasal. Mali. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Kamu maliyesi. Devlet hazinesine ait. Akçalı. Akçeli. Fiskal. Adjustments : Düzenlemeler. Ayarlama. Ayar. Dispeç. Ayarlamalar. Düzeltme. Alışma. Uydurma. Düzelt...

Fiscal administration nedir ne demek

Fiscal administration nedir : Akçalı. Parasal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Kamu maliyesi. Mali. Akçeli. Fiskal. Devlet hazinesine ait. Administration : Hükümet. Bakanlar kurulu. İç yönetim. Daire. İdarecilik. Yönetme. Yöneticilik. Mü...

Fiscal authorities nedir ne demek

Fiscal authorities nedir English: The Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management. Turkish: Japon mali otoriteleri ekonomik yönetimlerinde ulusal güveni yenilemek için önlemleri ...

Fiscal burden nedir ne demek

Fiscal burden nedir : Mali. Devlet hazinesine ait. Parasal. Fiskal. Kamu maliyesi. Akçalı. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Akçeli. Burden : Zorunluluk. Sorumluluk. Ağır yük. Yüklenmek. Yüklemek. Yük taşıma. Yük. Ağırlık. Sıkıntı ...

Fiscal charges nedir ne demek

Fiscal charges nedir : Kamu maliyesi. Devlet hazinesine ait. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Akçalı. Akçeli. Fiskal. Mali. Parasal. Charges : Giderler. Mükellefiyetler. Vergiler. Masraflar. Maliyete eklenecek giderler. Ücretlendir...

Fiscal decisions nedir ne demek

Fiscal decisions nedir : Fiskal. Devlet hazinesine ait. Parasal. Akçalı. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Kamu maliyesi. Mali. Akçeli. Decisions : Karar. Kararlar. Hüküm. Kararlılık. Sonuç. [#Fiscal adjustments : Mali ayarlamalar. Ma...

Fiscal duty nedir ne demek

Fiscal duty nedir : Akçalı. Devlet hazinesine ait. Mali. Akçeli. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Fiskal. Kamu maliyesi. Parasal. Duty : Borç. Görev. Hizmet. Ödev. Sorumluluk. Saygı. Yükümlülük. Kapasite. Vecibe. [#Fiscal adjust...

Fiscal evasion nedir ne demek

Fiscal evasion nedir : Akçalı. Fiskal. Parasal. Mali. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Kamu maliyesi. Akçeli. Devlet hazinesine ait. Evasion : Kaytarma. Kaçınma. Kaçırma. Kendisine soru yöneltilen kişinin kaçınması ya da açık bir y...

Fiscal jurisdiction nedir ne demek

Fiscal jurisdiction nedir : Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Mali. Akçeli. Akçalı. Fiskal. Parasal. Devlet hazinesine ait. Kamu maliyesi. Jurisdiction : Kaza. Yetki sınırı. Davayı gören yargılık. Hükümet. Yargı çevresi. Yargı yetkisi. Y...

Fiscal legislation nedir ne demek

Fiscal legislation nedir : Fiskal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Parasal. Mali. Kamu maliyesi. Akçalı. Akçeli. Devlet hazinesine ait. Legislation : Yasama erki. Yasalar. Kanun yapma. Tüzük. Mevzuat. Yasa. Yürürlükteki yasalar. Yasam...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim