Fiscal jurisdiction türkçesi Fiscal jurisdiction nedir

  • Mali yargı.

Fiscal jurisdiction ingilizcede ne demek, Fiscal jurisdiction nerede nasıl kullanılır?

Fiscal : Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Mali. Akçeli. Akçalı. Fiskal. Parasal. Devlet hazinesine ait. Kamu maliyesi.

Jurisdiction : Kaza. Yetki sınırı. Davayı gören yargılık. Hükümet. Yargı çevresi. Yargı yetkisi. Yargılıkların görevi. Yargılama gücü. Yetki.

Fiscal adjustments : Maliye ayarlamaları. Mali ayarlamalar.

Fiscal administration : Mali idare bölümü. Maliye idaresi. Mali idare.

Fiscal agent : Mali temsilcilik.

Fiscal authorities : Mali makamlar.