Lores nedir English: In this paper, I compare the folklores of Germany and Holland. Turkish: Bu akademik bildiride, Almanya ve Hollanda folk...

 
 
 

Dolores nedir English: Dolores has four sisters. Turkish: Dolores'in dört bacısı var. dolores eliza rosanna gilbert : Franz liszt ve alexandre...

Effloresced nedir ne demek

Effloresced nedir : Tozlaşmak. Gelişip olgunlaşmak. Çiçeksimek. [#Gelişmek. Tozlanma. Çiçek açmak. Olgunlaşma. Serpilmek. Efflorescence : Olgunlaşma. T...

Efflorescency nedir ne demek

Efflorescency nedir : Kimya, jeoloji alanlarında kullanılır. Kimi sulu örüt bileşiklerin havada su yitirerek, yüzeyden başlayan toza dönüşme özelliği. ör...

Effloresces nedir ne demek

Effloresces nedir : Gelişmek. Tozlanma. Çiçeksimek. Gelişip olgunlaşmak. Tozlaşmak. Serpilmek. Olgunlaşma. Çiçek açmak. Effloresced : Billurlaşmış. Çiç...

Explores nedir every avenue : Her yola başvurmak. Explore : Araştırmak. İnceleme gezisi yapmak. Keşfe çıkmak. Dikkatle incelemek. : Muayene etmek. K...

Floresan antikor nedir ne demek

Floresan antikor nedir Floresan antikor; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir floresan boyayla bağlanmış antikor. ...

Floresan izotiyosiyanat nedir ne demek

Floresan izotiyosiyanat nedir Floresan izotiyosiyanat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İmmünofloresan deneyindeki antiko...

Floresan mikroskobisi nedir ne demek

Floresan mikroskobisi nedir Floresan mikroskobisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Işığı geçirme veya yansıtma yerine ...

Floresanlık nedir ne demek

Floresanlık nedir Floresanlık; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına ma...

Floresans madde nedir ne demek

Floresans madde nedir Floresans madde; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Floresans özelliği olan madde. Flor : Atom numarası ...

Floresansın kuantum verimi nedir ne demek

Floresansın kuantum verimi nedir Floresansın kuantum verimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Floresans yapmakta olan uyarılmış molekül...

Florescent nedir ne demek

Florescent nedir : Çiçek açan. Çiceksiyen. Olgunlaşan. Tozlaşan. Çiçeklenen. Kristal durumdan toz şekline dönüşme. Çicekleşen. Florescence : Çiçeklenm...

Floressein boyama testi nedir ne demek

Floressein boyama testi nedir Floressein boyama testi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Korneadaki doku kaybının boyanara...

Galores nedir : Bol. Bolca. Pek çok. Çok. Çok miktarda. Bol bol. Bangalore : Güney hindistan'da bir şehir. [#Bengalore : Hindistan'ın silicone vall...

Inflorescence nedir ne demek

Inflorescence nedir Sözcükler, direkt olarak Inflorescence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

İmmünofloresan deneyi nedir ne demek

İmmünofloresan deneyi nedir İmmünofloresan deneyi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Floresan antikor deneyi. Dene : Ta...

Moleküler floresans nedir ne demek

Moleküler floresans nedir Moleküler floresans; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Moleküllerde uyarılmış haldeki elektronların fa...

Rezonans floresansı nedir ne demek

Rezonans floresansı nedir Rezonans floresansı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Uyarıcı dalga boyu ile aynı uzunlukta bir dalga ...

Theloresectoscopy nedir ne demek

Theloresectoscopy nedir Sözcükler, direkt olarak Theloresectoscopy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirl...

Atomik floresans nedir ne demek

Atomik floresans nedir Atomik floresans; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Elektromagnetik ışınlarla uyarılmış atomlardan ışın...

Deplores nedir : Fena bulmak. Yasa boğulmak. Acı duymak. De şikayet etmek. Hayıflanmak. Teessüf etmek. Müteessir olmak. Acımak. Çok üzülmek. Üzülmek...

Effloresce nedir ne demek

Effloresce nedir : Serpilmek. Çiçek açmış. Kristal biçimini almış. Çiçek açmak. Tozlaşmak. Billurlaşmış. Gelişip olgunlaşmak. Efflorescence : Olgunlaş...

Efflorescence nedir ne demek

Efflorescence nedir : Çiçeklenme. Çiçek verme. Çiçek açma. Efflorescent : Çiceksiyen. Tozlaşan. Çiçek açan. Kristal durumdan toz şekline dönüşme. Olgunla...

Efflorescent nedir ne demek

Efflorescent nedir : Kimya, jeoloji alanlarında kullanılır. [#Olgunlaşma. Çiçek açma. Toz olma. Derinin kızarması. Çiçeksime. Toz haline gelme. Ufalama....

Efflorescing nedir ne demek

Efflorescing nedir : Çiçeksimek. Çiçek açmak. [#Gelişmek. Olgunlaşma. Gelişip olgunlaşmak. Tozlaşmak. Tozlanma. Serpilmek. Effloresced : Gelişip olgunla...

Floresan nedir Floresan; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Uyarılmış bir sistemden, ...

Floresan antikor deneyi nedir ne demek

Floresan antikor deneyi nedir Floresan antikor deneyi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Floresan mikroskopta renkli ışık...

Floresan lamba nedir ne demek

Floresan lamba nedir Floresan lamba veya floresan tüp, elektriği kullanarak civa buharını [#ışık elde eder. Floresan lambalar ev ve işyeri aydınlatmaların...

Floresan mikroskobu nedir ne demek

Floresan mikroskobu nedir Floresan mikroskobu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belli floresan maddelerin uygun dalg...

Floresans nedir ne demek

Floresans nedir Floresans; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Bir madde üzerine düşen ışınların, ışık ver...

Floresans spektrumu nedir ne demek

Floresans spektrumu nedir Floresans spektrumu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Uyarma dalga boyu sabit tutulurken, floresans ş...

Florescence nedir ne demek

Florescence nedir : Çiçeksime. Çökeltilerin buharlaşmasıyle, kayaçların üstünde kalan tortul. Tozlanma. Efloresans. Çiçek açma. Ufalama. Derinin kızarm...

Floressein nedir ne demek

Floressein nedir Floressein; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kırmızı renkli, floresan özellikte, suda eriy...

Folklores nedir ne demek

Folklores nedir English: In this paper, I compare the folklores of Germany and Holland. Turkish: Bu akademik bildiride, Almanya ve Hollanda folk...

Implores nedir : İstirham etmek. Yakarmak. Dilemek. Yalvarmak. Rica etmek. Implored : Dilemek. Yalvarmak. Yakarmak. Rica etmek. İstirham etmek. [#Im...

İmmünofloresan nedir ne demek

İmmünofloresan nedir İmmünofloresan; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir doku veya hücredeki belirli antijenle...

Marie dolores eliza rosanna gilbert nedir ne demek

Marie dolores eliza rosanna gilbert nedir : Kadın ismi. Teksas eyaletinde şehir. (fransızca) bir bayan ismi (mary'nin bir şekli). Dolores : Kolorado eyaletinde şehir. Kadın is...

Otofloresans nedir ne demek

Otofloresans nedir Otofloresans; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dokularda normal olarak bulunan maddelerin o...

Tailoress nedir ne demek

Tailoress nedir : Uygun hale getirilmiş. Özel dikilmiş. Ismarlama. Tailored costume : Ismarlama kostüm. Ismarlama takım elbise. [#Tailored suit : Ism...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim