Medicine nedir English: Ali feels a little better after taking the medicine that the doctor prescribed. Turkish: Ali doktorun yazdığı ilacı ald...

 
 
 

Medicine cabinet nedir ne demek

Medicine cabinet nedir English: Ali opened the medicine cabinet hoping to find some aspirin. Turkish: Ali bir miktar aspirin bulmayı umarak ecza dolabı...

Medicine dropper nedir ne demek

Medicine dropper nedir : Tıp. Doktorluk. Afsun. Deva. İlaç. Çekmek. İlaç vermek. Büyü. Sihirbazlık. Hekimlik. Dropper : Lamel. Damlalık. Akma borusu. Pandül...

Forensic medicine institute in abu kabir nedir ne demek

Forensic medicine institute in abu kabir nedir : Forensik. Hitabetle ilgili. Mahkemeye ait. Hukuki. Münazaraya ait. Adli. Medicine : Deva. Tıp. Doktorluk. İlaç. İlaç vermek. Afsun....

Aerospace medicine nedir ne demek

Aerospace medicine nedir : Atmosfer ve dışındaki boşluk. Dünya atmosferi dışındaki uzay. Atmosfer-uzay sahası. Uzay boşluğuyla ilgili. Uzay. Roket. Hava sahas...

Bachelor of medicine nedir ne demek

Bachelor of medicine nedir : Bekar erkek. Subay;birdem mezunu. Lisans mezunu. Bekar. Fakülte mezunu. Üniversite mezunu. Hukuk fakültesi mezunu. Of : -den övüner...

Chinese medicine nedir ne demek

Chinese medicine nedir English: Grandmother believes that Chinese medicines are the best. Turkish: Büyükanne, Çin ilaçlarının en iyi olduğuna inanıyor....

Dental medicine nedir ne demek

Dental medicine nedir : Dişçilikle ilgili. Diş. Dil ucunun veya dil tacının üst dişlere, diş etine veya diş eti-damak sınırına dokunması veya yaklaşması il...

Family medicine nedir ne demek

Family medicine nedir : Şecere. Hamile. İlgili cinslerden oluşan biyolojik grup. Fasile. Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çocuklar...

Forensic medicine nedir ne demek

Forensic medicine nedir : Hitabetle ilgili. Adli. Forensik. Hukuki. Münazaraya ait. Mahkemeye ait. Medicine : Doktorluk. İlaç. Tıp. Hekimlik. Deva. Katlanmak...

Internal medicine nedir ne demek

Internal medicine nedir : İnternal. Dahili. İç. Bilgisayar, biyoloji, gramer alanlarında kullanılır. İçte olan. Bir kelimenin ön ve son sesleri dışında kalan...

Natural medicine nedir ne demek

Natural medicine nedir : Natürel. Asıl. Doğuştan. Normal. Doğal. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Doğanın kendi düzeni içinde oluşan; yapay olarak ...

Nuclear medicine nedir ne demek

Nuclear medicine nedir : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Çekinsel. Çekirdeksel. Öğecik çekinini ilgilendiren. Çekirdeğe benzeyen. Çekirdeğe ait. Atom. ...

Patent medicine nedir ne demek

Patent medicine nedir : Tescil. İmtiyazlı arazi. Buluş belgesi. Ortada. Bulgu belgesi. Besbelli. Patent. Patentli. Berat. Medicine : Afsun. Katlanmak. Çekm...

Primitive medicine nedir ne demek

Primitive medicine nedir : İlk çağa ait. Pirimitif. İlkel. İlk insan. İlk, ilkel, özgün. Önceki. Evvelki. Gelişecek olan bir şeyin ilk biçimi, embriyoda herha...

School of medicine nedir ne demek

School of medicine nedir : Yetiştirmek. Okul çalışanları ve öğrencileri. Okutmak. Tarz. Mektep. Okul binası. Ders vermek. Ekol. Terbiye etmek. Okula göndermek...

Take medicine nedir ne demek

Take medicine nedir English: If you take medicine, you will feel better. Turkish: İlaç alırsanız, daha iyi hissedersiniz. English: I was forced to t...

Veterinary medicine nedir ne demek

Veterinary medicine nedir : Hayvan hastalıklarıyla ilgili. Medicine : Katlanmak. Tıp. İlaç. Hekimlik. Afsun. Çekmek. Sihirbazlık. Doktorluk. İlaç vermek. Büyü....

Medicines nedir ne demek

Medicines nedir English: Keep all medicines out of the reach and sight of children. Turkish: Tüm ilaçları çocukların ulaşamayacağı ve göremeyece...

Aeromedicine nedir ne demek

Aeromedicine nedir : Hava tababetine ait. Hava hekimliği ile ilgili (uçuşun neden olduğu hastalıklar ve rahatsızlıklarla ilgili olan tıp dalı). Sözcükle...

Medicine ball nedir ne demek

Medicine ball nedir : Sihirbazlık. İlaç. İlaç vermek. Büyü. Çekmek. Hekimlik. Afsun. Katlanmak. Deva. Tıp. Ball : Gülle. Top yapmak. Masatopuna özgü, sel...

Medicine bottle nedir ne demek

Medicine bottle nedir English: Ali poured out a couple of pills from the medicine bottle and popped them into his mouth. Turkish: Ali birkaç ilacı ila...

Medicine chest nedir ne demek

Medicine chest nedir : Tıp. İlaç vermek. Hekimlik. İlaç. Doktorluk. Afsun. Büyü. Katlanmak. Sihirbazlık. Çekmek. Chest : Göğüs. Sine. Bağır. Kutu. Sandık....

Medicine man nedir ne demek

Medicine man nedir : Katlanmak. Hekimlik. Tıp. Büyü. Deva. Afsun. Sihirbazlık. Çekmek. Doktorluk. İlaç. Man : Adam atamak. Görev yapmak. Erkek. Düşünme ...

Administer a medicine nedir ne demek

Administer a medicine nedir : Verdirmek. Vermek (ilaç, ceza vb). Ettirmek. Tayin etmek. İdare etmek. Uygulamak. Müdürlük etmek. Tedvir etmek. Tatbik etmek. Hizme...

Alternative medicine nedir ne demek

Alternative medicine nedir : Seçenek. Çare. Başka. Alternatif. Şık. Yerine geçebilen. Varyant. İki şıktan biri. Seçimli. Öbür. Medicine : İlaç. Afsun. Büyü. Tıp...

Bad medicine nedir ne demek

Bad medicine nedir : Kokuşmuş. Yıkım. Batak. Kokmuş. Çürük. Perişanlık. Terbiyesiz. Bozuk. Kötülük. Medicine : Büyü. Katlanmak. Doktorluk. İlaç vermek. ...

Criminal medicine nedir ne demek

Criminal medicine nedir : Müthiş. Ceza. Kabahatli. Suça ait. Cezalı. Sabıkalı. Cinai. Suçla ilgili. Cinayet. Suçlu. Medicine : İlaç. Sihirbazlık. Tıp. Hekiml...

Doctor of medicine nedir ne demek

Doctor of medicine nedir : Yamamak. [#İleri gelen. Hadım etmek. Düzeltmek. Değiştirmek (kötü bir amaçla). Gemi aşçısı. İyileştirmek. yapmak. Tahrif etmek. Of ...

Folk medicine nedir ne demek

Folk medicine nedir : Bir toplum içinde, ortak gelenek, görenek, davranış ve uygulamalardan oluşan bir kültürel düzende yaşayan insan topluluğu, bk. halk...

I am taking this medicine nedir ne demek

I am taking this medicine nedir : İngilizce alfabenin dokuzuncu harfi. Romen rakamları dizisinde 1 sayısı. İ harfi. İyodun simgesi. Ben. İngiliz alfabesinin dokuzunc...

Legal medicine nedir ne demek

Legal medicine nedir : Legal (kağıt boyutu için). Hukuk. Hukuksal. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Meşru. Resmi. Yasaya uygun. Yasal. Hukuki. Ka...

New england journal of medicine nedir ne demek

New england journal of medicine nedir : Yeni olarak. Patlayıcı kullanılmadan yapılan savaş. Gıcır. Turfanda. Keşfedilmemiş. Yeni tarihli. Savaş silahı olarak kullanılan bi...

Old fashioned medicine nedir ne demek

Old fashioned medicine nedir : Köhne. Büyük. İhtiyarlamak. Kart. İhtiyar. Eski zamanlar. Yaşlı. ...yaşında. Eski. Pişkin. Fashioned : Uydurulmuş. Moda. Ayarlanmış...

Preventive medicine nedir ne demek

Preventive medicine nedir : Önleyici ilaç. Engel olan. Karşılayıcı. Önleyici şey. Önleyici tedbir. Men eden. Koruyucu. [#Engelleyici. Önlem. Önleyici. Medicine...

Proprietary medicine nedir ne demek

Proprietary medicine nedir : [#Sicilli. Mülkiyet ile ilgili. Birinin malı olan. Mücessel. Patentli. Mal sahipleri. Tescilli. özel. Mal sahipliğine ait. Tescilli...

Study medicine nedir ne demek

Study medicine nedir English: The boy's plan was to study medicine and return to Saint Croix as a doctor. Turkish: Çocuğun planı, tıp öğrenimi yapmak...

Traditional medicine nedir ne demek

Traditional medicine nedir : Gelenekçi. Göreneksel. Ananevi. Adetsel. Geleneksel. Medicine : Deva. Doktorluk. Çekmek. Sihirbazlık. Büyü. Katlanmak. İlaç vermek....

Medicined nedir ne demek

Medicined nedir ball : Sağlık topu. Kadın ve ergenler için 2, yetişkinler için 3 kg. ağırlığında ve 28-34 cm. çapında içi kıl dolu deri top. Jimnasti...

Take these medicines nedir ne demek

Take these medicines nedir : Etkili olmak. Almak. Yakalamak. Götürmek. Tutuş. Alıntı. Hasat. (sınava) girmek. Kabul edilmek. Kavramak. These : Bunlar. [#Medicin...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim