Middle nedir English: "We are in the middle of a war", said the President. Turkish: Başkan biz savaşın ortasındayız dedi. English: A fire bro...

 
 
 

Middle ages nedir ne demek

Middle ages nedir English: Religion was very important in the Middle Ages. Turkish: Orta Çağda din çok önemliydi. English: The Middle Ages lasted ...

Middle american nedir ne demek

Middle american nedir : Orta yer. Göbek adı. Vasati. Orta kısım. Ortanca. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Vasat. Orta. Ara. Aradaki. American : ...

Middle berth nedir ne demek

Middle berth nedir : Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Orta. Orta kısım. Göbek adı. Orta yer. Bel. Ortanca. Sinema, televizyon ...

Middle centered nedir ne demek

Middle centered nedir : Orta. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ortanca. Göbek adı. Ara. Bel. Aradaki. Vasati. Orta kısım. Vasat. Centered : Merke...

Middle childhood nedir ne demek

Middle childhood nedir : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Vasat. Aradaki. Göbek adı. Ortanca. Vasati. Ara. Orta. Ortadaki. Bel. Childhood : Çocukl...

Middle cloud nedir ne demek

Middle cloud nedir : Orta yer. Ortanca. Orta. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Vasat. Vasati. Ortadaki. Göbek adı. Aradaki. Be...

Middle deck nedir ne demek

Middle deck nedir : Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Ara. Vasat. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bel. Aradaki. Ort...

Middle distance race nedir ne demek

Middle distance race nedir : Orta yer. Vasat. Göbek adı. Orta kısım. Vasati. Aradaki. Ara. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Orta. Orta...

Middle ear nedir ne demek

Middle ear nedir : Ortanca. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Göbek adı. Aradaki. Vasat. Orta kısım. Ortadaki. Ara. Orta. Vasati. Ear : İşitm...

Middle earth nedir ne demek

Middle earth nedir : Orta kısım. Ara. Bel. Vasati. Ortadaki. Orta yer. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ortanca. Göbek adı. Orta. Earth : Yery...

Middle east conflict nedir ne demek

Middle east conflict nedir : Orta. Ara. Aradaki. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Orta kısım. Vasat. Orta yer. Göbek adı. Sinema, tele...

Middle east peace process nedir ne demek

Middle east peace process nedir : Ortadaki. Orta kısım. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Aradaki. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır...

Middle eastern nedir ne demek

Middle eastern nedir English: The hijackers were from Middle Eastern countries. Turkish: Hava korsanları orta doğu ülkelerindendi. English: Middle Ea...

Middle english nedir ne demek

Middle english nedir : Orta yer. Göbek adı. Vasati. Aradaki. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Vasat. Ortadaki. Orta. Bel. Ortanca. English : İng...

Middle frequency nedir ne demek

Middle frequency nedir : Orta. Aradaki. Ara. Orta kısım. Vasat. Vasati. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ortadaki. Orta yer. Göbek adı. Frequency ...

Middle juice nedir ne demek

Middle juice nedir : Ortadaki. Ara. Orta kısım. Aradaki. Bel. Vasat. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Ortanca. Vasati. Göbek a...

Middle lamella nedir ne demek

Middle lamella nedir : Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Vasati. Ara. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ortanca. Aradaki...

Middle level nedir ne demek

Middle level nedir : Ortadaki. Vasati. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Vasat. Orta yer. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen ye...

Middle name nedir ne demek

Middle name nedir English: I thought your middle name was Moustapha. Turkish: Göbek adının Mustafa olduğunu düşünüyordum. English: Guess whose mid...

Middle age nedir ne demek

Middle age nedir English: Guilds were an important part of society in the Middle Ages. Turkish: Loncalar orta çağda toplumun önemli bir parçasıyd...

Middle aged nedir ne demek

Middle aged nedir : Vasat. Bel. Ortanca. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Göbek adı. Orta. Ortadaki. Orta yer. Vasati. Orta kısım. Aged : İht...

Middle america nedir ne demek

Middle america nedir : Orta. Bel. Vasati. Aradaki. Orta kısım. Ortanca. Vasat. Ara. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Sinema, tel...

Middle anemia nedir ne demek

Middle anemia nedir : Ortadaki. Orta kısım. Ortanca. Orta yer. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Göbek adı. Vasati. Bel. Görünçlüğün ortasında y...

Middle c nedir English: He comes from the middle class. Turkish: O, orta tabakadandır. English: I'm not middle class. Turkish: Ben orta ta...

Middle child nedir ne demek

Middle child nedir English: You're a middle child, too, aren't you? Turkish: Sen de ortancasın, değil mi? : Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; o...

Middle class nedir ne demek

Middle class nedir English: Ali is middle class, isn't he? Turkish: Ali orta tabaka, değil mi? English: Maria lives in a middle class neighborhood....

Middle colonies nedir ne demek

Middle colonies nedir : Vasat. Ortadaki. Bel. Aradaki. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Göbek adı. Ara. Ortanca. Vasati. Orta. Co...

Middle definition nedir ne demek

Middle definition nedir : Bel. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Aradaki. Orta. Ara. Vasat. Ortanca. Sinema, televizyon alanlarında ...

Middle distance runner nedir ne demek

Middle distance runner nedir : Bel. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ortanca. Göbek adı. Orta kısım. Ara. Ortadaki. Vasati. Aradaki. Görünçlüğün ortasın...

Middle ear deafness nedir ne demek

Middle ear deafness nedir : Ara. Aradaki. Vasati. Orta. Bel. Ortanca. Orta kısım. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ortadaki. Göbek adı. Ear : İşitme ...

Middle east nedir ne demek

Middle east nedir English: The Middle East is still considered a powder keg. Turkish: Orta Doğu hâlâ barut fıçısı olarak kabul ediliyor. English: ...

Middle east information highway nedir ne demek

Middle east information highway nedir : Göbek adı. Ara. Orta yer. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Aradaki. Orta kısım. Vasati. Ortanca. Vasat. O...

Middle east technical university nedir ne demek

Middle east technical university nedir : Ortadaki. Göbek adı. Vasat. Aradaki. Orta kısım. Bel. Ara. Vasati. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Orta yer. East : Neva...

Middle eastern cooking nedir ne demek

Middle eastern cooking nedir : Orta kısım. Göbek adı. Vasat. Aradaki. Ortanca. Vasati. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Orta yer. Bel. S...

Middle finger nedir ne demek

Middle finger nedir English: The middle finger is the longest. Turkish: En uzun parmak orta parmaktır. English: The hand has five fingers: the thumb...

Middle ground nedir ne demek

Middle ground nedir : Bel. Ortanca. Ara. Vasat. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ort...

Middle kingdom nedir ne demek

Middle kingdom nedir : Ara. Ortanca. Orta kısım. Vasat. Orta yer. Vasati. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Ortadaki. Sinema, tel...

Middle layer nedir ne demek

Middle layer nedir : Ortanca. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Bel. Göbek adı. Orta yer. Ara. Orta. Sinema, televizyon alanlar...

Middle management nedir ne demek

Middle management nedir : Orta kısım. Orta. Aradaki. Ara. Vasati. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Göbek adı. Vasat. Bel. Ortadaki....

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim