Peritonitis nedir ne demek

Peritonitis nedir Peritonitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karın zarı yangısı. Peri : Doğaüstü güçleri ...

 
 
 

Bacterial peritonitis nedir ne demek

Bacterial peritonitis nedir : Bakteriye ait. Bakteriyle ilgili. Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ...

Chronic peritonitis nedir ne demek

Chronic peritonitis nedir : Müzmin. Süreğen. Uzun süredir devam eden; müzmin, süreğen. bir hastalığın süresinin 4 haftadan daha fazla olması. Kronik. Bir hasta...

Feline infectious peritonitis nedir ne demek

Feline infectious peritonitis nedir : Kedigil. Kedilere ait. Kedi cinsinden hayvan. Kedi. Kedi gibi. Kurnaz. Infectious : Bir canlıdan diğer bir canlıya kolayca geçebile...

Kronik peritonitis nedir ne demek

Kronik peritonitis nedir Kronik peritonitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Peritonitis. Peritonitis : Karın zarı...

Kedilerin bulaşıcı peritonitisi nedir ne demek

Kedilerin bulaşıcı peritonitisi nedir Kedilerin bulaşıcı peritonitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedigillerin flebitis, t...

Metroperitonitis nedir ne demek

Metroperitonitis nedir Metroperitonitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Peritonitisle komplike olmuş döl yatağı ...

Pakiperitonitis nedir ne demek

Pakiperitonitis nedir Pakiperitonitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karın zarı yangısı ve kalınlaşması. Paki...

Pelviperitonitis nedir ne demek

Pelviperitonitis nedir Sözcükler, direkt olarak Pelviperitonitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirle...

Pneumoperitonitis nedir ne demek

Pneumoperitonitis nedir : Pnömoperitoneum. Karın zarı boşluğunda hava bulunması, karın içi havası. Pnömoperituan. Sözcükler, direkt olarak Pneumoperitonitis ...

Pyoperitonitis nedir ne demek

Pyoperitonitis nedir : Karın zarı boşluğunda irin toplanması. Piyoperitoneum. Sözcükler, direkt olarak Pyoperitonitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olma...

Retikuloperitonitis travmatika nedir ne demek

Retikuloperitonitis travmatika nedir Retikuloperitonitis travmatika; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özellikle ineklerde görüle...

Retikuloperitonitis travmatika simpleks nedir ne demek

Retikuloperitonitis travmatika simpleks nedir Retikuloperitonitis travmatika simpleks; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getiren hay...

Retikuloperitonitis travmatika sirkumskripta kronika nedir ne demek

Retikuloperitonitis travmatika sirkumskripta kronika nedir Retikuloperitonitis travmatika sirkumskripta kronika; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gev...

Travmatik retiküloperitonitis nedir ne demek

Travmatik retiküloperitonitis nedir Travmatik retiküloperitonitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Börkenekteki yabancı cisim...

Peritonitis circumscripta nedir ne demek

Peritonitis circumscripta nedir : Peritonit. Peritonitis. Karın zarı yangısı. Karınzarı iltihabı. Karın zarı iltihabı. Karınzarı yangısı. Periton denilen karın boşlu...

Peritonitis sirkumskripta nedir ne demek

Peritonitis sirkumskripta nedir Peritonitis sirkumskripta; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karın zarının kronik, prolifer...

Chemical peritonitis nedir ne demek

Chemical peritonitis nedir : Kimyasal (madde). Kimyasal atık. Kimyasal madde. Kimyevi. Şimik. Kemikal. Kimya bilimiyle ilgili olan. Kimya. Kimyasal. Peritonitis...

Felin enfeksiyöz peritonitis nedir ne demek

Felin enfeksiyöz peritonitis nedir Felin enfeksiyöz peritonitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedilerin bulaşıcı peritonit...

Kimyasal peritonitis nedir ne demek

Kimyasal peritonitis nedir Kimyasal peritonitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimyasal nedenlerle oluşan karın za...

Pelvic peritonitis nedir ne demek

Pelvic peritonitis nedir : Leğen. Leğen kemiği ile ilgili. Leğen kemiğine ait. Pelvik. Kalça kemikleriarası boşluğuna ilişkin. Leğen ile ilgili. Pelvise ait. ...

Endoperitonitis nedir ne demek

Endoperitonitis nedir Endoperitonitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karın zarı yangısı. Endo : İç, içinde, i...

Pachyperitonitis nedir ne demek

Pachyperitonitis nedir Sözcükler, direkt olarak Pachyperitonitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirle...

Pelvioperitonitis nedir ne demek

Pelvioperitonitis nedir Sözcükler, direkt olarak Pelvioperitonitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirl...

Piyoperitonitis nedir ne demek

Piyoperitonitis nedir Piyoperitonitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karın zarının irinli yangısı. İrinli yang...

Pnömoperitonitis nedir ne demek

Pnömoperitonitis nedir Pnömoperitonitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gaz oluşumundan ileri gelen karın zarı ...

Retikuloperitonitis travmatica sirkumskripta akuta nedir ne demek

Retikuloperitonitis travmatica sirkumskripta akuta nedir Retikuloperitonitis travmatica sirkumskripta akuta; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş ...

Retikuloperitonitis travmatika diffuza nedir ne demek

Retikuloperitonitis travmatika diffuza nedir Retikuloperitonitis travmatika diffuza; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getiren hayv...

Retikuloperitonitis travmatika sirkumskripta adheziva nedir ne demek

Retikuloperitonitis travmatika sirkumskripta adheziva nedir Retikuloperitonitis travmatika sirkumskripta adheziva; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ge...

Traumatic reticulitioperitonitis nedir ne demek

Traumatic reticulitioperitonitis nedir : Sarsıntı doğuran. Sarsıcı. Şok edici. Yaranın sebep olduğu. Bir yaradan meydana gelen. Örseleyici. Yaraya ait. Yara oluşumuna neden...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim