Peritonitis circumscripta türkçesi Peritonitis circumscripta nedir

  • Peritonitis sirkumskripta.
  • Karın zarının kronik, proliferatif ve yerel karakterdeki yangısı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Peritonitis circumscripta ingilizcede ne demek, Peritonitis circumscripta nerede nasıl kullanılır?

Peritonitis : Peritonit. Peritonitis. Karın zarı yangısı. Karınzarı iltihabı. Karın zarı iltihabı. Karınzarı yangısı. Periton denilen karın boşluğundaki organları saran zarın yangısı, peritonitis, endoperitonitis. birincil veya ikincil, akut veya kronik, yerel veya yaygın ve septik veya aseptik olarak sınıflandırılır.

Pododermatitis circumscripta : Pododermatitis sirkumsıkripta. Koryum ungulaenin (canlı tırnak) taban ökçe ve yan duvarlarında ezilme ve berelenmelere bağlı olarak oluşan, sarımsı-kırmızımtrak renk değişimleriyle belirgin, sınırlı, aseptik ve hemorajik bir yangısı, pododermatitis sirkumsıkripta. Taban eziği.

İngilizce Peritonitis circumscripta Türkçe anlamı, Peritonitis circumscripta eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Peritonitis circumscripta ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Karın. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın.

 

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Peritonitis circumscripta synonyms : abdominal palpation, a crochordon, abdominal pain, abaxial, abattoir, abdominal ovariectomy.