Pododermatitis circumscripta türkçesi Pododermatitis circumscripta nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Taban eziği.
  • Koryum ungulaenin (canlı tırnak) taban ökçe ve yan duvarlarında ezilme ve berelenmelere bağlı olarak oluşan, sarımsı-kırmızımtrak renk değişimleriyle belirgin, sınırlı, aseptik ve hemorajik bir yangısı, pododermatitis sirkumsıkripta.
  • Pododermatitis sirkumsıkripta.

Pododermatitis circumscripta ingilizcede ne demek, Pododermatitis circumscripta nerede nasıl kullanılır?

Peritonitis circumscripta : Karın zarının kronik, proliferatif ve yerel karakterdeki yangısı. Peritonitis sirkumskripta.

İngilizce Pododermatitis circumscripta Türkçe anlamı, Pododermatitis circumscripta eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pododermatitis circumscripta ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksen dışı. Eksendışı. Abaksiyal.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

 

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Pododermatitis circumscripta synonyms : abdominal palpation, abattoir, a crochordon, a clay, abdomen, abdominal fat necrosis.