Prism nedir English: A prism decomposes light. Turkish: Bir prizma ışığı ayrıştırır. spectrograph : Gökcisimlerinden gelen ışığı bir saydam ...

 
 
 

Beam splitter prism nedir ne demek

Beam splitter prism nedir : Yayılmak. Koşut doğrultuda yayılan ışın kümesi. Yüzü sevinçle parlamak. Işık saçmak. Yatay ağaç. Parlamak (yüzü). Gözlerinin içi gü...

Direct vision prism nedir ne demek

Direct vision prism nedir : Tiyatroyu yönetmek. bir tiyatro yapıtının sahnelenmesi işini yönetmek. Dürüst. Yolu tarif etmek. Yönlendirmek. Adres yazmak (gönder...

Nicol prism nedir ne demek

Nicol prism nedir : Prizma. Biçme. Işığı renklerine ayırmak için kullanılan üçgen kesitli altı yüzlü saydam nesne. Kullanılacağı ışığa uygun, saydam ma...

Optical prism nedir ne demek

Optical prism nedir : Görüş ile ilgili. Görme. Görsel. Gözle veya ışık vasıtasıyla işleyen. Göz. Görme ile ilgili. Işıksal. Işıkbilimsel. Görüş. Prism : ...

Quartz prism nedir ne demek

Quartz prism nedir : Kuartz. Kimya, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kuvars. Neceftaşı. Hızlı sıcaklık değişmelerine ve asit etkis...

Right prism nedir ne demek

Right prism nedir : Derleyip toplamak. Düzelmek. Sağ. Düzgün. Doğru. Tam. Çeki düzen vermek. Yolunda. Telafi etmek. Doğrudan doğruya. Prism : İçinden g...

Prismatic nedir ne demek

Prismatic nedir glass : Prizmatik cam. Prismatic surface : Prizmatik yüzey. Biçmesel yüzey. : Prizmatik olarak. Prismatoid : Prizmatoid. Biçmemsi. [#...

Prismatic surface nedir ne demek

Prismatic surface nedir : En az altı düzlemsel yüzeyi olan üçgen kesitli saydam biçikle ilgili. Biçiksel. Prizma şeklinde. Prizmatik. Prizmamsı. Surface : Yü...

Prismatoid nedir ne demek

Prismatoid nedir : En az altı düzlemsel yüzeyi olan üçgen kesitli saydam biçikle ilgili. Prizma şeklinde. Biçiksel. Prizmatik. Prizmamsı. Prismatic gl...

Prismoidal nedir ne demek

Prismoidal nedir : Prizmoit. Prizmoid. Yalancı biçme. Prismoids : Prizmoid. Yalancı biçme. Prizmoit. Sözcükler, direkt olarak Prismoidal ile ilgili eş...

Prisms nedir spectrograph : Gökcisimlerinden gelen ışığı bir saydam üçgen prizmadan geçirerek renklere ayıran ve fotoğraf düzeniyle resmini cam pl...

Macroprism nedir ne demek

Macroprism nedir : Makroişlemci. Makro-işlemci. Macroprogramming : Makro programlama. [#Macropeptide : Peptit bağıyla bağlanmış 100’den fazla amino as...

Prism spectrograph nedir ne demek

Prism spectrograph nedir : Biçik. Fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Biçme. Prizma. Işığı renklerine ayırmak için kullanılan üçgen kesit...

Amici prism nedir ne demek

Amici prism nedir : Giovanni battista amici (1786-1863). Özellikle amici prizması'nı icat etmesi ile bilinen ünlü italyan astronot ve matematikçi. Pris...

Continuous motion prism nedir ne demek

Continuous motion prism nedir : Bir kesinti ya da aralığı olmayan. Kesiksiz. Devam eden. Zincirleme. Mütemadi. Süregelen. Fasılasız. Devamlı. Sürekli. Motion : Öne...

Light splitting prism nedir ne demek

Light splitting prism nedir : Açık (renk). Yanmak. Hafif. Işımak. Görme organına bağlı ya da görme organı aracılığı ile olan bütün duyulanma ve algıların vergisi...

Oblique prism nedir ne demek

Oblique prism nedir : Sallanma. Şevli. Dolaylı. Yoldan çıkmış. Sapmak. Oblik. Meyilli. Mail. Meyletmek. Yansı. Prism : Kullanılacağı ışığa uygun, saydam ...

Quadrangular prism nedir ne demek

Quadrangular prism nedir : Dörtgen şeklinde olan. Dörtköşe. Dört köşeli. Dört açılı. Dörtgen biçiminde. Dörtgenel. Prism : Biçik. Işığı renklerine ayırmak içi...

Regular prism nedir ne demek

Regular prism nedir : Gerçek. Muvazzaf asker. Usule uygun. Yoluna göre. Devamlı müşteri. Partisine bağlı üye. Keşiş. Muvazzaf. Düzgün. Düzen. Prism : Işı...

Triangular prism nedir ne demek

Triangular prism nedir : Üç köşeli. Üçgensi. Üçgen biçimli. Üçgensel. Üçgen şeklinde. Üçlü. Üçgen biçiminde. Üçgen. Prism : Biçik. Işığı renklerine ayırmak ...

Prismatic glass nedir ne demek

Prismatic glass nedir : Biçiksel. En az altı düzlemsel yüzeyi olan üçgen kesitli saydam biçikle ilgili. Prizmamsı. Prizma şeklinde. Prizmatik. Glass : Cam ...

Prismatically nedir ne demek

Prismatically nedir glass : Prizmatik cam. Prismatic surface : Prizmatik yüzey. Biçmesel yüzey. [#Prismatic] : Prizmatik. Biçiksel. En az altı düzlemsel ...

Prismoid nedir : Prizma şeklinde. Prismoids : Prizmoit. Yalancı biçme. Prizmoid. [#Prism spectrograph : Prizmalı tayfçeker. Prizmalı izgeçizer. Gökc...

Prismoids nedir ne demek

Prismoids nedir : Yalancı biçme. Prizmoid. Prizmoit. Prismoidal : Prizma şeklinde. [#Prism spectrograph : Prizmalı tayfçeker. Prizmalı spektrograf. P...

Biprism nedir : Çift kuşak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Renkli film çeviriminde alıcı penceresi önünde aynı anda iki boş filmin kull...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim