Probation nedir ne demek

Probation nedir English: I'm on probation. Turkish: Göz hapsindeyim. English: Ali is still on probation. Turkish: Ali hâlâ göz hapsinde. English: Ali was sentenced to five days in jail and a year on probation for drunken driving...

 
 
 

Probational nedir ne demek

Probational nedir : Deneme süresi. Stajla ilgili. Deneme niteliğinde. Probationary period : Deneme devresi. Adaylık süresi. Deneme süresi. Staj süresi. [#Probationary training : Belli bir görev dalında çalışmak ya da görevle ilgili bir san ...

Probationary period nedir ne demek

Probationary period nedir : Stajla ilgili. Deneme niteliğinde. Deneme süresi. Period : Adet. Yinelenen olaylar arasında geçen düzenli zaman aralığı. Süreç. Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi. Önceden bazı...

Probationer nedir ne demek

Probationer nedir : Şartlı tahliye edilen suçlu. Stajyer. Şartlı tahliye olmuş kimse. Meşruten tahliye edilen suçlu. Şartlı tahliye edilmiş kimse. Göz hapsinde tutulan kişi. Gözetim altındaki kişi. Probation officer : Gözetim memuru. Vesaye...

Probations nedir ne demek

Probations nedir : Resmi izin. Övgü. Uygun bulma. Onay. Takdir. Tensip. Beğenme. Onama. Tasdik. Tasvip. Disapprobations : Tenkit. Memnuniyetsizlik. Hoşnutsuzluk. Tasvip etmeme. Uygun bulmama. Benimsememe. Beğenmeme. Beğenmeyiş. Kınama. [#P...

Probation officer nedir ne demek

Probation officer nedir English: Ali has been a probation officer in Boston for more than 30 years. Turkish: Ali 30 yılı aşkın süredir Boston'da şartlı tahliye memurluğu yapıyor. : Meşruten tahliye. Göz hapsinde tutma. Tecrübe. Staj. Gözaltı...

Probation period nedir ne demek

Probation period nedir English: The end of my probation period is nearing. Turkish: Şartlı Tahliye bitiş günüm yakındır. : Şartlı tahliye. Deneme süresi. Tecrübe. Göz hapsinde tutma. Meşruten tahliye. Kanıtlama. Staj. Gözaltı. Gözaltında tu...

Probationary nedir ne demek

Probationary nedir period : Deneme süresi. Deneme devresi. Adaylık süresi. Staj süresi. Probationary training : Adaylık eğitimi. Belli bir görev dalında çalışmak ya da görevle ilgili bir san kazanmak için gerekli koşulları ve yetenekleri taş...

Probationary training nedir ne demek

Probationary training nedir : Deneme süresi. Stajla ilgili. Deneme niteliğinde. Training : Antrenman. Öğretme. Alıştırma. Çalışma. Talim. Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi. Terbiye. Oyuncuların ayaktopu...

Probationers nedir ne demek

Probationers nedir : Gözaltındaki kimse. Göz hapsinde tutulan kişi. Stajyer. Stajyer hemşire. Meşruten tahliye edilen suçlu. Şartlı tahliye edilen suçlu. Şartlı tahliye edilmiş kimse. Gözetim altındaki kişi. Şartlı tahliye olmuş kimse. Proba...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim