Ropy nedir English: Electronic components can be cleaned using pure isopropyl alcohol. Turkish: Elektronik bileşenler saf izopropil alkol k...

 
 
 

Aeropyl nedir : Henüz onun ötesinde insanlı uçuşlar yapmanın imkansız olduğu yeryüzü atmosferinin dış tabakası. Aeropoz. Üst atmosfer tabakları. Ae...

Anisotropy nedir ne demek

Anisotropy nedir anisotropy : Kristal yönsemezliği. Kristal anizotropisi. Optically anisotropy : Işıksal eşyönsüzlük. Bir ortama giren ışın hızının yö...

Astropysical nedir ne demek

Astropysical nedir Sözcükler, direkt olarak Astropysical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Cynanthropy nedir ne demek

Cynanthropy nedir Sözcükler, direkt olarak Cynanthropy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. Cy...

Diisopropylfluorophosphate nedir ne demek

Diisopropylfluorophosphate nedir Sözcükler, direkt olarak Diisopropylfluorophosphate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler ...

Entropy change nedir ne demek

Entropy change nedir : Herhangi bir fiziksel veya kimyasal olayda yararlı enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması. Yararlanıla...

Entropy index nedir ne demek

Entropy index nedir : Herhangi bir fiziksel veya kimyasal olayda yararlı enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması. Biz dizge i...

Hydropyle nedir ne demek

Hydropyle nedir : Kalsiyum kanal engelleyicisi olan ve kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç. Dihidropridin. Hydropath i...

Isopropyl nedir ne demek

Isopropyl nedir English: Electronic components can be cleaned using pure isopropyl alcohol. Turkish: Elektronik bileşenler saf izopropil alkol k...

Lycanthropy nedir ne demek

Lycanthropy nedir : Kurtadam. Kurt adam. Lycanthropic : Kurt adam olan. [#Lycanthropies : Kendini kurt sanma. Kurda dönüşme. Sözcükler, direkt olarak L...

Micropyle apparatus nedir ne demek

Micropyle apparatus nedir : Ovaryumun tepesinde polen tüpünün içeri girdiği küçük delik ya da kanal. bazı hayvan yumurtalarının kılıfında spermanın girdiği açı...

Optically anisotropy nedir ne demek

Optically anisotropy nedir : Gözle görülür biçimde. Optik olarak. Görsel olarak. Optik. Anisotropy : Anizotrop. Kimya, jeoloji alanlarında kullanılır. Yönseme. ...

Öropyum nedir Öropyum; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Simgesi Eu, atom kütlesi 151,96 g, atom numarası 63 olan, ka...

Partial entropy nedir ne demek

Partial entropy nedir : Taraf tutan. Sadece bir parça tarafından etkilenen. Tam olmayan. Düşkün. Bir tümün bir parçası ile ilgili. Kısmi, bütünün bir kısmı...

Phototropy nedir ne demek

Phototropy nedir : Fototrof. Karbondioksit, oksijen ve su gibi basit moleküllerden kendi besinini sentezlemek için ışık enerjisini kullanabilen organi...

Polypropylene nedir ne demek

Polypropylene nedir Sözcükler, direkt olarak Polypropylene ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Propyl nedir English: Electronic components can be cleaned using pure isopropyl alcohol. Turkish: Elektronik bileşenler saf izopropil alkol k...

Propylaeum nedir ne demek

Propylaeum nedir : İzopropil asetat. Propyl gallate : Propil gallat. Sinerjistik etkisinden dolayı bütillendirilmiş hidroksi anizol veya bütillendiril...

Propylon nedir gallate : Sinerjistik etkisinden dolayı bütillendirilmiş hidroksi anizol veya bütillendirilmiş hidroksi toluenle birlikte kızartma ya...

Ropylava nedir : İzopropil asetat. Propylaeum : Tapınak girişi. [#Aeropyl : Aeropil. Böcek yumurta kabuğundaki küçük delikler. Diisopropylfluorophos...

Aeolotropy nedir ne demek

Aeolotropy nedir : Özellikleri yöne bağlı. İzotropik olmayan. Anizotrop. Sözcükler, direkt olarak Aeolotropy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabil...

Allotropy nedir ne demek

Allotropy nedir : Bir öğenin, bir bileşiğin atom ya da moleküllerinin ayrı düzenlenmeleriyle oluşan değişik biçimlerin her biri. Ayrıbiçim. Allotrope...

Apanthropy nedir ne demek

Apanthropy nedir : İnsan korkusu. Sözcükler, direkt olarak Apanthropy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler...

Crystal anisotropy nedir ne demek

Crystal anisotropy nedir : Fizik, kimya, madencilik, sinema, televizyon, jeoloji alanlarında kullanılır. Basınç elektriğine dayanarak çalışan çeşitli aygıtlar...

Dihydropyridin nedir ne demek

Dihydropyridin nedir Sözcükler, direkt olarak Dihydropyridin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Entropy nedir change : Dağıntı değişimi. Entropi değişimi. Sabit sıcaklık ve basınçta meydana gelen bir reaksiyon sisteminin entropi değişimi, W...

Entropy coding nedir ne demek

Entropy coding nedir : Entropi. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangisinin daha çok olasılığı bulunduğunu ölçen temel ısıldevim-bilimsel nicelik. Asgari ha...

Entropy of mixing nedir ne demek

Entropy of mixing nedir : Biz dizge içinde, devinim niceliği gibi kimi özelliklerin, moleküller arasında gelişigüzel dağılım olasılığına ilişkin düzensizlik ...

Information and entropy econometrics nedir ne demek

Information and entropy econometrics nedir : Bili. Enformasyon. İlmi vukuf. Malumat. Bildirme. Bir dizgenin, kendi durumunu bir im aracılığıyla başka bir dizgeye bildirmesinin ...

Isotropy nedir isotropy : Bir ortama giren bir ışın hızının, yöne bağlı olmayışı. (mineral dünyasında bu tip ortamlar kubusal kristallerde vardır.)....

Micropyle nedir ne demek

Micropyle nedir apparatus : Bazı böcek yumurtalarının mikropil çevresinde oluşan yükseklik ya da özel yapı. Mikropil cihazı. Microparasite : Mikropar...

Misanthropy nedir ne demek

Misanthropy nedir : İnsanlardan nefret eden kimse. İnsanlara güvenmeyen kimse. İnsanlardan kaçan kimse. İnsanları sevmeyen kimse. Misantrop. Merdümgiri...

Optically isotropy nedir ne demek

Optically isotropy nedir : Gözle görülür biçimde. Görsel olarak. Optik. Optik olarak. Isotropy : Cisimlerde, fiziksel ve kimyasal özelliklerin doğrultuya bağl...

Parasitotropy nedir ne demek

Parasitotropy nedir : Parazitotropik. Parazitotrop. Parasitotropic : Parazitotrop. Parazitotropik. Parazitler için özel bir çekiciliği olan, parazitotrop...

Philanthropy nedir ne demek

Philanthropy nedir : Hayırsever. Philanthropic : İyilikçi. İyiliksever. Filantropik. İnsansever. İnsancıl. Hayırsever. Yardımsever. [#Philanthropical : ...

Pleiotropy nedir ne demek

Pleiotropy nedir : Bir genin birden fazla fenotipik karakter üzerindeki etkisi. Pleiotropizm. Sözcükler, direkt olarak Pleiotropy ile ilgili eş anlaml...

Principle of maximum entropy nedir ne demek

Principle of maximum entropy nedir : Ç.yol. Yöntem. Öz. Dürüstlük. Esas. Ç.ahlak. Temel. Ahlak. Kaide. Tamamlayıcı unsur. Of : Hakkında. In. Li. Den. -in. Karşı. -den. ...

Propyl gallate nedir ne demek

Propyl gallate nedir : Propil. Gallate : Gallat. Galik asit tuzu (kimya). Galik asit tuzu. Galat. [#Propylaeum : Tapınak girişi. Propylene : Propilen. : M...

Propylene nedir ne demek

Propylene nedir : Polipropilen. Petrol parçalanırken gaz olarak açığa çıkan ürünün polimerizasyonu sonucu oluşan sentetik madde. Propyl gallate : Sin...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim