Self nedir English: Ali claims he shot Mary in self defense. Turkish: Ali kendini korumak için Mary'yi vurduğunu iddia ediyor. English: Ali...

 
 
 

Self abnegation nedir ne demek

Self abnegation nedir : Özellik. Şahsi çıkar. Karakter. Kendisi. Şahıs. Ben kavramı. Aynı. Bencillik. Kişi. Özbenlik. Abnegation : [#Feragat etme. Feragat....

Self absorption nedir ne demek

Self absorption nedir : Kişisel. Kişilik. Öz. Şahsiyet. Kendi. Şahsi çıkar. Şahıs. Bencillik. Özellik. Aynı. Absorption : Yutma (yutulma). Emme (enerjiyi)....

Self accusation nedir ne demek

Self accusation nedir : Şahıs. Kendi. Düz renkli (çiçek). Öz. Aynı. Kişisel. Karakter. Kişisel çıkar. Kendisi. Şahsi çıkar. Accusation : İtham. İddianame. ...

Self action nedir ne demek

Self action nedir : Ben kavramı. Kendisi. Bizzat. Bencillik. Kendi. Düz renkli (çiçek). Özbenlik. Aynı. Zat. Öz. Action : Oyuncunun sahne üzerindeki ha...

Self actualizing nedir ne demek

Self actualizing nedir : Kişi. Bizzat. Şahıs. Kendisi. Ben kavramı. Kişilik. Zat. Aynı. Özbenlik. Kendi. Actualizing : Gerçekleşmek. Edimselleştirme. Gerçek...

Self adapting computer nedir ne demek

Self adapting computer nedir : Karakter. Kendi. Şahsi çıkar. Kişilik. Ben kavramı. Düz renkli (çiçek). Şahıs. Bencillik. Özbenlik. Kişisel çıkar. Adapting : Adapt...

Self adaptive system nedir ne demek

Self adaptive system nedir : Özellik. Öz. Bencillik. Şahıs. Kendisi. Kişisel. Aynı. Ben kavramı. Kişi. Kişisel çıkar. Adaptive : Uyarlanabilir. Uyumsal. Uyabile...

Self addressed envelope nedir ne demek

Self addressed envelope nedir : Kişisel çıkar. Öz. Bencillik. Şahıs. Şahsi çıkar. Düz renkli (çiçek). Aynı. Kendisi. Karakter. Özellik. Addressed : Adresli. Adresl...

Self adhesive nedir ne demek

Self adhesive nedir : Özbenlik. Bencillik. Şahsi çıkar. Kişisel çıkar. Karakter. Kendisi. Aynı. Özellik. Kişilik. Bizzat. Adhesive : Fizik, kimya, sinema...

Self adjusting nedir ne demek

Self adjusting nedir : Bizzat. Özbenlik. Bencillik. Kişisel çıkar. Şahsi çıkar. Kişilik. Kendi. Düz renkli (çiçek). Kişi. Şahıs. Adjusting : Ayar. Düzelti...

Self administration nedir ne demek

Self administration nedir : Düz renkli (çiçek). Karakter. Öz. Şahıs. Kişisel çıkar. Özbenlik. Özellik. Şahsiyet. Bencillik. Aynı. Administration : Bakanlar kur...

Self advertisement nedir ne demek

Self advertisement nedir : Bencillik. Karakter. Özellik. Özbenlik. Şahıs. Kişisel çıkar. Ben kavramı. Düz renkli (çiçek). Kendisi. Kişilik. Advertisement : İl...

Self aging nedir ne demek

Self aging nedir : Kişisel çıkar. Kişilik. Bizzat. Bencillik. Özbenlik. Şahsi çıkar. Şahsiyet. Özellik. Zat. Kendi. Aging : Organizmanın belirli ömrün...

Self analysis nedir ne demek

Self analysis nedir : Zat. Bizzat. Özbenlik. Kişilik. Öz. Şahıs. Şahsiyet. Kendisi. Kendi. Bencillik. Analysis : Ayrım. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizi...

Self antigen nedir ne demek

Self antigen nedir : Düz renkli (çiçek). Kişisel çıkar. Bizzat. Kişi. Kişilik. Şahsi çıkar. Bencillik. Karakter. Zat. Özbenlik. Antigen : Genellikle pro...

Self appointed nedir ne demek

Self appointed nedir : Şahsi çıkar. Kendisi. Özbenlik. Kişisel. Düz renkli (çiçek). Özellik. Bencillik. Öz. Ben kavramı. Kişilik. Appointed : Tayin edilmi...

Self assembly nedir ne demek

Self assembly nedir : Öz. Düz renkli (çiçek). Kişi. Aynı. Ben kavramı. Şahsiyet. Bizzat. Şahsi çıkar. Kendi. Kişisel çıkar. Assembly : Çatma. Toplantı. Ç...

Self assertion nedir ne demek

Self assertion nedir : Bizzat. Ben kavramı. Şahsi çıkar. Kişisel. Özellik. Kendi. Şahsiyet. Şahıs. Aynı. Kendisi. Assertion : Bildiri. Hakkını ispat etme....

Self assessment nedir ne demek

Self assessment nedir : Özbenlik. Öz. Kendi. Kendisi. Özellik. Kişisel. Şahsiyet. Bizzat. Zat. Kişisel çıkar. Assessment : Vergi idaresinin çeşitli biçimle...

Self abandonment nedir ne demek

Self abandonment nedir : Kişisel çıkar. Kendi. Bizzat. Ben kavramı. Şahıs. Kişisel. Bencillik. Şahsi çıkar. Kişi. Aynı. Abandonment : Terk etme. Metrukiyet....

Self abasement nedir ne demek

Self abasement nedir : Düz renkli (çiçek). Şahıs. Şahsi çıkar. Kişi. Özellik. Öz. Şahsiyet. Zat. Kendisi. Kişisel. Abasement : Gururunu kırma. Küçük düşür...

Self absorbed nedir ne demek

Self absorbed nedir : Kişilik. Kişisel çıkar. Karakter. Özbenlik. Şahsi çıkar. Şahsiyet. Aynı. Bizzat. Kendisi. Bencillik. Absorbed : Belertilmiş. Mahsup...

Self abuse nedir ne demek

Self abuse nedir : Şahıs. Özbenlik. Kişisel çıkar. Özellik. Ben kavramı. Şahsiyet. Şahsi çıkar. Zat. Kişi. Aynı. Abuse : Yanlış işlem. içgüdüsünü kötü...

Self acting nedir ne demek

Self acting nedir : Kişisel çıkar. Ben kavramı. Özbenlik. Kendisi. Aynı. Düz renkli (çiçek). Bencillik. Şahsiyet. Zat. Öz. Acting : Oyun. Oynanmak üzer...

Self activating nedir ne demek

Self activating nedir : Bencillik. Kişi. Kişisel. Şahsiyet. Kendisi. Şahsi çıkar. Öz. Kişisel çıkar. Zat. Özellik. Activating : Aktive edici. Etkinleyici. ...

Self adapting nedir ne demek

Self adapting nedir : Kendisi. Bencillik. Şahsi çıkar. Kendi. Aynı. Kişisel. Kişi. Düz renkli (çiçek). Kişilik. Şahıs. Adapting : Uydurmak. [#Uyumlu hale...

Self adapting program nedir ne demek

Self adapting program nedir : Düz renkli (çiçek). Bencillik. Öz. Aynı. Özbenlik. Zat. Kişisel. Bizzat. Şahsi çıkar. Ben kavramı. Adapting : Adapte etmek. Uyumlu ...

Self addressed nedir ne demek

Self addressed nedir : Karakter. Düz renkli (çiçek). Bencillik. Şahsiyet. Ben kavramı. Şahsi çıkar. Şahıs. Zat. Öz. Kendisi. Addressed : Adresli. Adreslen...

Self addressed stamped envelop nedir ne demek

Self addressed stamped envelop nedir : Kişilik. Ben kavramı. Zat. Kendisi. Özellik. Bizzat. Aynı. Karakter. Şahsi çıkar. Kişi. Addressed : Adresli. Adresi yazılmış (mektu...

Self adhesive tape nedir ne demek

Self adhesive tape nedir : Özellik. Karakter. Kişi. Şahsi çıkar. Düz renkli (çiçek). Özbenlik. Kendisi. Kişilik. Zat. Öz. Adhesive : Yapışkan. Fizik, kimya, s...

Self administered questionnaire nedir ne demek

Self administered questionnaire nedir : Karakter. Şahsiyet. Kendisi. Aynı. Bizzat. Bencillik. Özbenlik. Kişisel. Ben kavramı. Kişi. Administered : İdare etmek. Yönetilen. ...

Self admiration nedir ne demek

Self admiration nedir : Karakter. Özellik. Kişi. Kişisel çıkar. Şahsiyet. Şahsi çıkar. Bencillik. Şahıs. Kendi. Özbenlik. Admiration : Takdir. Tutkunluk. H...

Self affirmation nedir ne demek

Self affirmation nedir : Özbenlik. Bencillik. Düz renkli (çiçek). Kişisel. Ben kavramı. Kişilik. Şahıs. Kişisel çıkar. Öz. Karakter. Affirmation : Doğrulama...

Self aligning nedir ne demek

Self aligning nedir : Kendi. Özellik. Bizzat. Kişi. Karakter. Ben kavramı. Şahıs. Özbenlik. Öz. Şahsiyet. Self sufficiency : Kendine yetme. Kendine güve...

Self annealing nedir ne demek

Self annealing nedir : Bencillik. Kişi. Kişisel çıkar. Karakter. Aynı. Kişilik. Kendisi. Düz renkli (çiçek). Ben kavramı. Kişisel. Annealing : Normalleşti...

Self apparent nedir ne demek

Self apparent nedir : Şahsi çıkar. Şahıs. Öz. Zat. Kişilik. Kişisel. Özellik. Düz renkli (çiçek). Bizzat. Kişi. Apparent : Aşikar. [#Bariz. Kolaylıkla gö...

Self appraisal nedir ne demek

Self appraisal nedir : Kendisi. Karakter. Ben kavramı. Özbenlik. Bencillik. Şahsiyet. Kişisel çıkar. Bizzat. Kendi. Kişi. Appraisal : Değerlendirmek. Değe...

Self asserting nedir ne demek

Self asserting nedir : Bencillik. Aynı. Kişisel. Kendisi. Zat. Düz renkli (çiçek). Kendi. Şahsi çıkar. Kişilik. Kişisel çıkar. Asserting : Davacı. Söyleme...

Self assertive nedir ne demek

Self assertive nedir : Düz renkli (çiçek). Kişisel. Bizzat. Özellik. Kişisel çıkar. Şahsi çıkar. Ben kavramı. Şahsiyet. Bencillik. Kendisi. Assertive : Ha...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim