Sunmak nedir "Sunmak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 1.Hava kabarcığı sönmek, patlamak. 2.Neşesi kaçmak. Yemeğe elini uzatmak, dokunmak....

 
 
 

Sungu sunmak nedir ne demek

Sungu sunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Armağan etmek. Sungu : Bir büyüğe sunulan armağan. Bir tanrıya veya tapınağa yapılmış olan bağış Sunma : Su...

Çoğsunmak nedir ne demek

Çoğsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok görmek, kıskanmak, çekememek. Kıskanmak : Sevgide veya kendisiyle ilişkili şeylerde bir başkasının orta...

Dursunmak nedir ne demek

Dursunmak nedir Teknik terim anlamı: Korkmak, duraklamak. Dursun : “Çok yaşasın, uzun ömürlü olsun” anlamında kullanılan bir isim” Duraklamak : Harek...

Durumsunmak nedir ne demek

Durumsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Durur gibi olmak. Su durulmaya yüz tutmak. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınm...

Horsunmak nedir ne demek

Horsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kıskanmak, çekememek. Değersiz görmek, aşağı görmek. Tiksinmek. Bir şeyi istememek. [bkz: haysanmak]. Ağır ...

Pusunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir yere sığınmak : Yağmurdan damın altına pusundu. Pusu : Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer ...

Togsunmak nedir ne demek

Togsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doymak. Doymak : İsteği kalmayıncaya kadar yemek, açlığı kalmamak. Yeter bulmak, kanmak, tatmin olmak. Bir ...

Umsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Özenmek. Özenilen şeyin elde edilememe sinden dolayı, lohusada meme; erkek ve erkek çocukta, üreme organı ş...

Unsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Özenmek. Özenmek : Beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak. Bir şeyi yaparken elden geldiğince...

Yoğsunmak nedir ne demek

Yoğsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eskimek, aşınmak. Yokluğunu incelikle belirtmek (bir nesnenin). Yoğsun : Yosun Belirtmek : Açıklamak, tebar...

Zorsunmak nedir ne demek

Zorsunmak nedir "Zorsunmak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yapacağı işi yük saymak. Zor saymak, zoruna gitmek, gücenmek Güç gelmek, isteksi...

El sunmak nedir ne demek

El sunmak nedir Teknik terim anlamı: El uzatmak. Cüret etmek. El : Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü. Ü...

İşe sunmak nedir ne demek

İşe sunmak nedir Teknik terim anlamı: İşe başlamak. İşe : Fidan. Şey Sunma : Sunmak işi. Sunmak : Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şe...

Sunğu sunmak nedir ne demek

Sunğu sunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Armağan etmek. Sunma : Sunmak işi Sunmak : Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, a...

Çoksunmak nedir ne demek

Çoksunmak nedir Teknik terim anlamı: Çok görmek, kendisine çok gelmik. Çoksun : Çok defa, çok zaman Kendisi : Kendisi. Görmek : Göz yardımıyla bir şe...

Duruksunmak nedir ne demek

Duruksunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tereddüt etmek, karar verememek, duralamak. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arın...

Haysunmak nedir ne demek

Haysunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kıskanmak, çekememek. Kıskanmak : Sevgide veya kendisiyle ilişkili şeylerde bir başkasının ortaklığına, üst...

Huysunmak nedir ne demek

Huysunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kötü huy edinmek. Edinmek : Kendini bir şeye sahip kılmak, kendine sağlamak, elde etmek, iktisap etmek Edin...

Suçsunmak nedir ne demek

Suçsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendini suçlu görmek, suçlu saymak. Saymak : Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer e...

Ucuzsunmak nedir ne demek

Ucuzsunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ucuz görmek, ucuz saymak. Teknik terim anlamı: Ucuz görmek, ucuz bulmak. Ucuz : Fiyatı yüksek olmayan, paha...

Umursunmak nedir ne demek

Umursunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Özenmek. Umur : Aldırış etme, önem verme. İşler Özenmek : Beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkış...

Usunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yeğnilmek. Usun : Hüzün Yeğnilmek : Hafiflemek. Yeğnilme : Yeğnilmek işi. Yeğnil : Hafif. Yeğni : Ağır olma...

Yoksunmak nedir ne demek

Yoksunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yoksulluktan dem vurmak. Yoksu : Yoksa Yoksun : Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim