Sunmak nedir, Sunmak ne demek

 • Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, arz etmek, yollamak, göndermek, takdim etmek.
 • Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı takdim etmek.
 • Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak bir konuyu dinleyenlere aktarmak

"Sunmak" ile ilgili cümleler

 • "Bu küçük hadiseyi devlet adamlarımıza bir müşahede olarak sunuyorum." - B. Felek

Yerel Türkçe anlamı:

1.Hava kabarcığı sönmek, patlamak. 2.Neşesi kaçmak.

Yemeğe elini uzatmak, dokunmak.

1.Güreşe tutuşmak, güreşmek. 2.Saldırmak, elde etmek için arkasından koşmak.

1.Dokunmak, elini uzatmak, uzanmak. 2.Kedi, köpek ve benzeri hayvanlar yiyeceğe uzanmak, dokunmak. 3.Uzatmak, tutmak, ağırlamak.

Havlamak : Bu gece Hasan ağanın köpekleri çok sunuyordu.

Hukuki terim anlamı:

arzetmek.

Diğer sözlük anlamları:

Saldırmak, hamle etmek, hücum etmek.

Uzatmak.

El uzatmak, uzanmak.

İngilizce'de Sunmak ne demek? Sunmak ingilizcesi nedir?:

submit

Sunmak tanımı, anlamı:

Sunma : Sunmak işi.

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

Nezaket : Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Vermek : Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Sahip olmasını sağlamak. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Dayamak. Yaymak. Kazandırmak, katmak. Ondan bilmek, atfetmek. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Doğurmak. Bırakmak veya bağışlamak. Satmak. Ödemek. Herhangi bir duruma yol açmak. Tespit etmek. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Ayırmak, harcamak. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek.

Yollamak : Göndermek.

Göndermek : Yetki vererek gitmesini sağlamak. Yolcu etmek. Bir kaynaktan çıkıp gelmek, ulaşmak. Bir yere doğru yola çıkarmak, yollamak, ulaşmasını, gitmesini sağlamak, irsal etmek. Araştırma, yazışma vb.nde kaynak kişiye veya esere işaret etmek, atıf yapmak.

Takdim : Öne alma, önceye alma. Tanıtma, tanıştırma. Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma.

 

Sunmak ile ilgili Cümleler

 • Size en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.
 • Google'ın tüm web arama geçmişinizi tuttuğunu ve size reklam sunmak için e-postalarınızın içeriğine baktığını biliyor muydunuz?
 • Bir hükümet ideolojiler mi sunmak zorunda? Daha doğrusu insanların çıkarlarına mı hizmet etmek zorunda?
 • Küçük İsrail devleti, eski ve yeni olağanüstü karışımı size sunmaktadır.
 • Bir öneri sunmak istiyorum.
 • Bu okul İngilizce, Fransızca ve İspanyolca kursları sunmaktadır.
 • Size bir iş sunmak istiyoruz.

Diğer dillerde Sunmak anlamı nedir?

İngilizce'de Sunmak ne demek? : v. offer, put forward, hold forth, serve up, introduce, represent, bring in, confer, dish, dish up, emcee, exhibit, furnish, go over, go through, help smb. to smth., initiate, lay, lodge, pass in, prefer, present, proffer, put in, put to, put up

Fransızca'da Sunmak : présenter, offrir, adresser, dédicacer, dédier, représenter

Almanca'da Sunmak : v. anbieten, aufwarten, aufzeigen, bieten, darbieten, darbringen, darreichen, eingeben, einreichen, entbieten, hinhalten, offerieren, präsentieren, reichen, unterbreiten, vorführen, vorlegen, vorsetzen

Rusça'da Sunmak : v. вручать, преподносить, давать, представлять, даровать, предлагать, вынос`ить, вносить, посвящать, вручить, преподнести, дать, представить, предложить, внести, посвятить