After nedir English: A bunch of children ran after the rabbit. Turkish: Bir grup çocuk tavşanın arkasından koştu. English: A cat ran after a mouse. Turkish: Bir kedi bir fareyi kovaladı. English: A big fire broke out after t...

 
 
 

After a short space nedir ne demek

After a short space nedir : Sonraki. Tarihinden sonra. Sonra gelen. Sonra. Sonrası. Arayışında. Sonrasına. Dikten sonra. Arkasından. Ardından. A : Bir. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. Amperin simgesi. Pek iyi. En ...

After all nedir ne demek

After all nedir English: I wonder if she will recognize me after all those years. Turkish: Bunca yılın ardından beni hatırlayacak mı, merak ediyorum. English: I wonder if she'll recognize me after all these years. Turkish: Bunca...

After body nedir ne demek

After body nedir : Sonra gelen. Sonrasına. Arayışında. Arkasından. Sonraki. Sonrası. Dikten sonra. Sonra. Tarihinden sonra. Ardından. Body : Miktar. Yoğunluk. Yığın. Kitle. Cüsse. Büyük kısım. Kurul. Esas. Zümre. Nesne. [#After a fashion :...

After burner nedir ne demek

After burner nedir : Sonra gelen. Arayışında. Sonra. Dikten sonra. Sonrasına. Arkasından. Tarihinden sonra. Sonraki. Sonrası. Ardından. Burner : Bıçak. Kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Yakmaç. [#Yakıcı. Bek. Silah. Yakma donanımı. K...

After completion of their terms nedir ne demek

After completion of their terms nedir : Tarihinden sonra. Ardından. Sonra. Dikten sonra. Sonraki. Sonrası. Arkasından. Sonra gelen. Arayışında. Sonrasına. Completion : Tamamlama. Sonuçlanma. Yerine getirme. Bütünleme. Bitiş. İkmal. Bitirme. Sona erme. Tamlama....

After del confirm nedir ne demek

After del confirm nedir : Sonra gelen. Arkasından. Sonrasına. Tarihinden sonra. Sonra. Ardından. Sonraki. Sonrası. Dikten sonra. Arayışında. Del : Birleşik devletler'de bir eyalet. Sil damgası. Delaware. Yanlış ya da istenmeyen bir damgayı geçers...

After due consideration nedir ne demek

After due consideration nedir English: I accepted the offer after due consideration. Turkish: Tam olarak düşündükten sonra teklifi kabul ettim. : Sonra. Arayışında. Ardından. Dikten sonra. Arkasından. Sonrasına. Tarihinden sonra. Sonra gelen. Sonr...

After flight examination nedir ne demek

After flight examination nedir : Sonrası. Sonra gelen. Arkasından. Arayışında. Sonraki. Sonra. Dikten sonra. Ardından. Tarihinden sonra. Sonrasına. Flight : Yağmur (kurşun, ok vb). Uçuş. Kaçış. Uçma. Akış. Yağmur (kurşun, ok vb.). Geri çekilme. Kuş sürü...

After a fashion nedir ne demek

After a fashion nedir English: The stewardess can speak French after a fashion. Turkish: Hostes şöyle böyle Fransızca konuşabilir. English: I can play the piano after a fashion. Turkish: Az çok piyano çalabilirim. : Tarihinden sonra. ...

After a little while nedir ne demek

After a little while nedir : Sonraki. Sonrasına. Sonrası. Sonra gelen. Arkasından. Tarihinden sonra. Ardından. Dikten sonra. Arayışında. Sonra. A : Herhangi bir. Pek iyi. La (müzik terimi). En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Bir. Amperin simgesi. (her...

After a while nedir ne demek

After a while nedir English: It gets boring after a while. Turkish: Bir süre sonra sıkıcı olur. English: Ali continued after a while. Turkish: Ali bir süre sonra devam etti. English: I cannot have lunch out. I have a meeting after a...

After birth nedir ne demek

After birth nedir English: Ali believes in life after birth. Turkish: Ali doğumdan sonra yaşama inanıyor. : Sonrasına. Arayışında. Sonra gelen. Arkasından. Ardından. Sonra. Sonraki. Sonrası. Tarihinden sonra. Dikten sonra. Birth : Başl...

After build step nedir ne demek

After build step nedir : Sonraki. Arkasından. Sonrası. Tarihinden sonra. Ardından. Arayışında. Sonra gelen. Sonrasına. Dikten sonra. Sonra. Build : Oluşturmak. Geliştirmek. Beden yapısı. Gelişmek. Güvenmek. Toplanmak. Yapı. Bina etmek. Toparlanm...

After christ nedir ne demek

After christ nedir English: Ali was planning to go to Boston the day after Christmas. Turkish: Ali Noelden sonraki gün Boston'a gitmeyi planlıyordu. : Dikten sonra. Sonra gelen. Sonra. Sonrası. Tarihinden sonra. Arayışında. Ardından. So...

After date nedir ne demek

After date nedir : Dikten sonra. Sonrasına. Sonrası. Ardından. Arkasından. Sonra gelen. Arayışında. Tarihinden sonra. Sonraki. Sonra. Date : Randevu. Buluşmak. Eskiden kalmak. Tarih. Tarih atmak. Zamanını belirlemek. Eski bir tarihten geli...

After dinner nedir ne demek

After dinner nedir English: The only thing Tom likes to do after dinner is watch TV. Turkish: Tom'un akşam yemeğinden sonra yapmayı sevdiği tek şey TV izlemektir. English: What I will do after dinner is to chat on the internet. Tur...

After effects nedir ne demek

After effects nedir : Ardından. Arayışında. Sonrası. Dikten sonra. Arkasından. Tarihinden sonra. Sonra. Sonrasına. Sonraki. Sonra gelen. Effects : Etmenler. Kişisel varlık. Menkul kıymetler. Etkiler. Oyun sırasında gerekli olan etkiyi sağlama...

After heat nedir ne demek

After heat nedir : Dikten sonra. Sonra. Sonra gelen. Sonrası. Arkasından. Arayışında. Sonrasına. Tarihinden sonra. Ardından. Sonraki. Heat : Daralmak. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kızgınlık. Bir özdeği, ıs...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim