Ant nedir "Ant" ile ilgili cümle Ant isminin anlamı, Ant ne demek: Erkek ismi olarak; Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık g...

 
 
 

Ant eater nedir ne demek

Ant eater nedir : Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir toplum düzen...

Ant kardeşi nedir ne demek

Ant kardeşi nedir Kardeş : Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri. Aynı ann...

Ant lions nedir ne demek

Ant lions nedir : Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir toplum düzen...

Banded ant eater nedir ne demek

Banded ant eater nedir : Şeritli. Bağlı. Rubane. Çizgili. Bantlı. Damarlı. Ant : Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları bir...

New world ant eaters nedir ne demek

New world ant eaters nedir : Yeni. Acemi. Yaş. Değişik. Turfanda. Keşfedilmemiş. Savaş silahı olarak kullanılan biyolojik ve veya veya tüksek teknoloji ürünü vi...

Army ant nedir : Topluluk. Ordu. Kalabalık. Asker. Kara ordusu. Ant : Karınca. Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyla...

Decongest ant nedir ne demek

Decongest ant nedir : Tıkanıklığı açmak. Toplanmayı dağıtmak. Kalabalığı dağıtmak. Ant : Karınca. Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneler...

Greyish black ant nedir ne demek

Greyish black ant nedir : Grimsi. Kır. Küllü. Bozrak. Gri. Black : İs. Morartmak. Siyahi. Kara renk; üzerine düşen bütün ışığı soğuran cisimlerin rengi. Siya...

Harvesting ant nedir ne demek

Harvesting ant nedir : Devşirme. Mahsul toplama. Hasat kaldırma. Hasat alma. Ekin biçme. Ant : Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri gü...

Red ant nedir : Kızgın. Kızıl. Kızıl tüylü. Değersiz. Al. Kızılderili. Rus. Kırmızı (renk). Kızarmış. Komünist. Ant : Karıncalar familyasından, duy...

White ant nedir ne demek

White ant nedir : Soluk benizli. Yumurta akı. Sütlü kavhe. Solgun. Gözün beyaz kısmı. Göz akı. Beyaz ırktan olan. Beyaz. Ant : Karınca. Karıncalar fa...

Worker ant nedir ne demek

Worker ant nedir : Adam. Bağımlı çalışan. Yaratıcı. İşgören. Bedensel gücü ile çalışarak yaşantısını sürdüren ve gelir sağlayan kişi. Biyoloji, iktisa...

Anta nedir English: I don't want to antagonize him. Turkish: Onu kışkırtmak istemiyorum. English: Don't antagonize Tom. Turkish: Tom'u...

Antacid drug nedir ne demek

Antacid drug nedir : Asitleri giderici. Mide asidi giderici. Asit giderici. Antasit. Anöasit. Mide ekşimesine karşı. Mide ekşimesine karşı ilaç. Antasid...

Antaean nedir : (yunan mitolojisi) poseidon ve gaea'nın herkül tarafından öldürülen dev sporcu oğlu. Anta : Kenar ayak. [#Antacid : Mide asidi gide...

Antagonise nedir ne demek

Antagonise nedir : Husumeti tahrik etmek. Karşı çıkmak. Husumete sebep olmak. Düşmanlığa sebep olmak. Düşman etmek. Önlemek (ayrıca antagonize). Aleyh...

Antagonises nedir ne demek

Antagonises nedir : Husumete sebep olmak. Karşı koymak. Önlemek (ayrıca antagonize). Kışkırtmak. Kızdırmak. Düşman etmek. Karşı çıkmak. Husumeti tahrik...

Antagonism nedir ne demek

Antagonism nedir theory : Antagonizm kuramı. Gelirlerin paylaşılmasında, emek ve sermayenin rakip durumunda olduklarını ileri süren kuram. Chemical an...

Antagonisms nedir ne demek

Antagonisms nedir theory : Gelirlerin paylaşılmasında, emek ve sermayenin rakip durumunda olduklarını ileri süren kuram. Antagonizm kuramı. Chemical an...

Ant bear nedir : Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir toplum düzen...

Ant bird nedir : Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir toplum düzen...

Ant hill nedir : Karınca. Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir top...

Ant lion nedir : Karınca. Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir top...

Ant nest nedir : Karınca. Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir top...

Great ant eater nedir ne demek

Great ant eater nedir : Hayvani. Büyük. Muazzam. Harika. Müthiş. Asil. Önemli. Nefis. Koca. Muhteşem. Ant : Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli,...

Amazon ant nedir ne demek

Amazon ant nedir : Kadın savaşçı. Kuvvetli kadın. Amazon papağanı. Amazon nehri. Amazon (nehri). Guguksular (cuculiformes) takımının, papağangiller (p...

Carpenter ant nedir ne demek

Carpenter ant nedir : Doğramacı. Kaba marangoz. İowa eyaletinde şehir. İşliklerde bezemlerin, doğrama işlerinin yapılmasıyla görevli kimse. Dülger. Maran...

Fire ant nedir : İşten atılma. Çalışmak (motor vb.). Yangın. Püskürtmek. Ateşlemek. İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine ...

Harversting ant nedir ne demek

Harversting ant nedir : Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir toplum düzen...

Queen ant nedir ne demek

Queen ant nedir : Melike. Sevgili. Vezir yapmak. İbne. Kraliçe yapmak. Nonoş. Kraliçe. Ece. Homoseksüel. Vezir çıkmak. Ant : Karınca. Karıncalar fami...

Ulusal ant nedir ne demek

Ulusal ant nedir Ulusal ant; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Son Osmanlı parlamentosunun, 28 Ocak 1920 tarihinde...

Wood ant nedir : Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Tahtadan yapılmış. Ahşap. Kereste. Odun. Orman. Tahta. Ağaç. Koru. Ant :...

Yellow grass ant nedir ne demek

Yellow grass ant nedir : Kıskanç. Sarı renk. Sarı. Sarartmak. Ödlek. Yumurta sarısı. Sarı renkli. Sararmak. Korkak. Sarılı. Grass : Otlatmak. Çim kaplamak. ...

Antacid nedir drug : Mide mukozasının salgıladığı hidroklorik asidi nötralize ederek mide suyunun asitliğini azaltan ve ağız yolundan alınan yerel ...

Antacids nedir drug : Antiasit ilaç. Mide mukozasının salgıladığı hidroklorik asidi nötralize ederek mide suyunun asitliğini azaltan ve ağız yolunda...

Antaeus nedir : Antaeus hissi veren. İnsanüstü gücü olma. Antaeus'a dair veya antaeus ile ilgili. Antaeus-vari. İri. Antaeus'un veya antaeus ile il...

Antagonised nedir ne demek

Antagonised nedir : Kızdırmak. Düşmanlığa sebep olmak. Husumeti tahrik etmek. Husumete sebep olmak. Aleyhine çevirmek. Önlemek (ayrıca antagonize). Kış...

Antagonising nedir ne demek

Antagonising nedir : Karşı çıkmak. Kızdırmak. Düşman etmek. Husumete sebep olmak. Karşı koymak. Düşmanlığa sebep olmak. Kışkırtmak. Aleyhine çevirmek. H...

Antagonism theory nedir ne demek

Antagonism theory nedir : Zıtlık. Kin. Rekabet. Bireylerin tutum ve davranışları arasında bağdaşmaz görüş ve çıkarlardan kaynaklanan uzlaşmaz karşıtlık. Uzla...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim