Assert nedir English: Ali is very assertive. Turkish: Ali çok iddialı. English: He knows how to assert himself. Turkish: O kendini nasıl...

 
 
 

Asserted nedir English: She asserted that she was right. Turkish: O, haklı olduğunu iddia etti. English: They asserted that it was true. T...

Asserters nedir ne demek

Asserters nedir : Savunucu. İleri süren kimse. İddia eden kimse. Asserted : İleri sürülen. İleri sürmek. Söylemek. İddia etmek. İddia edilen. Öne sür...

Assertion nedir ne demek

Assertion nedir failure : Israr hatası. Self assertion : Kendinden fazla emin olma. Kendi kendini savunma. Kendini bir şey sanma. Kendini zorla kabul...

Assertions nedir ne demek

Assertions nedir failure : Israr hatası. Self assertion : Kendinden fazla emin olma. Kendini bir şey sanma. Israrcılık. Kendini zorla kabul ettirme. K...

Assertively nedir ne demek

Assertively nedir : İddiasız bir şekilde. Kendine güvenmeyerek. Kendini hissettirmeyerek. Saldırgan olmayan bir şekilde. Overassertively : Aşırı iddial...

Assertor nedir : Yalın önerme. Assertors : İddia eden. Savunan kimse (görüş). İleri süren kimse. Savunan. Savunan kimse. İddia eden kimse. [#Asserto...

Assertors nedir ne demek

Assertors nedir : İleri süren kimse. Savunan kimse (görüş). Savunan kimse. İddia eden kimse. İddia eden. Savunan. Assertoric : Yalın önerme. [#Assert...

Asserts nedir English: He asserts that she is innocent. Turkish: Onun suçsuz olduğunu doğruladı. : Yeniden ileri sürmek. Tekrar otorite kullan...

Self assertion nedir ne demek

Self assertion nedir : Bizzat. Ben kavramı. Şahsi çıkar. Kişisel. Özellik. Kendi. Şahsiyet. Şahıs. Aynı. Kendisi. Assertion : Bildiri. Hakkını ispat etme....

Nonassertive nedir ne demek

Nonassertive nedir : İddiasız bir şekilde. Kendini hissettirmeyerek. Saldırgan olmayan bir şekilde. Kendine güvenmeyerek. Sözcükler, direkt olarak Nonas...

Overassertive nedir ne demek

Overassertive nedir [#Overassertively] : Aşırı iddialı bir şekilde. Aşırı girişken bir biçimde. Overassertiveness : Aşırı atılganlık. Aşırı iddialılık. A...

Overassertiveness nedir ne demek

Overassertiveness nedir [#Overassertive] : Aşırı iddialı. Konuşma veya hareketlerinde aşırı girişken. Çok fazla iddialı. Overassertively : Aşırı girişken bir...

Reasserted nedir ne demek

Reasserted nedir : Tekrar otorite kullanmak. Tekrar savunmak. Tekrar ileri sürmek. Yeniden ileri sürmek. Reasserting : Tekrar savunmak. Yeniden ileri ...

Reassertion nedir ne demek

Reassertion nedir : Tekrar otorite kullanmak. Yeniden ileri sürmek. Tekrar savunmak. Tekrar ileri sürmek. Reassert : Yeniden ileri sürmek. Tekrar ileri...

Unassertive nedir ne demek

Unassertive nedir : Kendine güvenmeyen bir tarzda. Çekingence. İddaalı olmayan bir şekilde. Hakkını savunmayan bir şekilde. Sözcükler, direkt olarak Un...

Assert herself nedir ne demek

Assert herself nedir : Olduğunu göstermek. Savunmak (hak). Hakkını savunmak. Belirtmek. Öne sürmek. Demek. İddia etmek. Açıklamak. Teyit etmek. İleri sürm...

Assert oneself nedir ne demek

Assert oneself nedir : Üzerine basarak belirtmek. Hakkını savunmak. Söylemek. Sözlerle savunmak. Teyit etmek. İleri sürmek (emin bir şekilde). İddia etmek...

Asserter nedir : İddia eden kimse. Savunucu. İleri süren kimse. Asserted : İleri sürülen. Öne sürmek. Savunmak (hak). İddia etmek. İddia edilen. Söy...

Asserting nedir ne demek

Asserting nedir asserting : Kendi kendini savunan. Reasserting : Tekrar otorite kullanmak. Tekrar savunmak. Tekrar ileri sürmek. Yeniden ileri sürmek...

Assertion failure nedir ne demek

Assertion failure nedir : Hakkını arama. İddia. Hakkını ispat etme. Öne sürme. Evetleme. Dava. Öne sürme (bir iddiayı). Bir görüş ya da vargıyı ileri süren y...

Assertive nedir ne demek

Assertive nedir English: Ali isn't very assertive. Turkish: Ali çok iddialı değil. English: Ali is very assertive. Turkish: Ali çok iddialı...

Assertiveness nedir ne demek

Assertiveness nedir : Aşırı atılganlık. Aşırı girişkenlik. Aşırı iddialılık. Self assertive : Kendini zorla kabul ettiren. Kendini bir şey sanan. Kendind...

Assertoric nedir ne demek

Assertoric nedir : Savunan. İddia eden. İddia eden kimse. Savunan kimse (görüş). İleri süren kimse. Savunan kimse. Assertors : Savunan kimse (görüş). ...

Assertory nedir ne demek

Assertory nedir : İleri süren kimse. Savunan kimse. İddia eden. İddia eden kimse. Savunan kimse (görüş). Savunan. Assertoric : Yalın önerme. [#Assert...

Self asserting nedir ne demek

Self asserting nedir : Bencillik. Aynı. Kişisel. Kendisi. Zat. Düz renkli (çiçek). Kendi. Şahsi çıkar. Kişilik. Kişisel çıkar. Asserting : Davacı. Söyleme...

Self assertive nedir ne demek

Self assertive nedir : Düz renkli (çiçek). Kişisel. Bizzat. Özellik. Kişisel çıkar. Şahsi çıkar. Ben kavramı. Şahsiyet. Bencillik. Kendisi. Assertive : Ha...

Nonassertively nedir ne demek

Nonassertively nedir : Kendine güvenmeyen. İddiasız. Kendini hissettirmeyen. İddialı olmayan. Sözcükler, direkt olarak Nonassertively ile ilgili eş anlaml...

Overassertively nedir ne demek

Overassertively nedir [#Overassertive] : Aşırı iddialı. Çok fazla iddialı. Konuşma veya hareketlerinde aşırı girişken. Overassertiveness : Aşırı atılganlık...

Reassert nedir : Tekrar ileri sürmek. Yeniden ileri sürmek. Tekrar otorite kullanmak. Tekrar savunmak. Reasserting : Yeniden ileri sürmek. Tekrar il...

Reasserting nedir ne demek

Reasserting nedir : Yeniden tasdik etme. Tekrar doğrulama. Reassert : Tekrar savunmak. Tekrar ileri sürmek. Yeniden ileri sürmek. Tekrar otorite kullan...

Reasserts nedir ne demek

Reasserts nedir : Tekrar ileri sürmek. Tekrar savunmak. Yeniden ileri sürmek. Tekrar otorite kullanmak. Reasserted : Yeniden ileri sürmek. Tekrar sav...

Unassertively nedir ne demek

Unassertively nedir : Hakkını savunmayan. İddiasız. Güvensiz. Kendine güvenmeyen. İddaalı olmayan. Sözcükler, direkt olarak Unassertively ile ilgili eş a...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim