Associate nedir ne demek

Associate nedir English: If you only associate with your own kind, your ideas will never expand. Turkish: Sadece kendi türünle ilişkiye girersen, fikirlerin asla gelişmez. English: Don't associate with them. Turkish: Onlarla işb...

 
 
 

Associate editor nedir ne demek

Associate editor nedir : Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. İş arkadaşı. İlişkilendirmek. Ortak olmak. İşbirliği yapmak. Ortak çalışma arkadaşı. Birleştirmek. Arkadaşlık etmek. Hakları sınırlı üye. Yakıştırmak. Editor : Yazı işle...

Associate member nedir ne demek

Associate member nedir : Çağrıştırmak. Arkadaş. Düşünmek. Şirket sermayesine katılan kişi. Benzetmek. Bağdaştırmak. İlişkilendirmek. Yakıştırmak. Ortak etmek. Birliktelik kurmak. Member : Özdeş bir oluşumun içinde bulunan, altında ve üstünde ken...

Associate name nedir ne demek

Associate name nedir : Ortak çalışma arkadaşı. Arkadaş. Ortak. İş arkadaşı. Çağrıştırmak. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Düşünmek. Hakları sınırlı üye. Ortak olmak. Yakıştırmak. Name : Ünlü kişi. Atamak. Ad koymak. Ad. Adın...

Associate oneself with nedir ne demek

Associate oneself with nedir : Yakıştırmak. Arkadaşlık etmek. Birleştirmek. Düşünmek. Benzetmek. İş arkadaşı. Ortak. Hakları sınırlı üye. Arkadaş. Birliktelik kurmak. Oneself : Kendi. Kendine. Kendini. Kendi kendini. Kendi kendine. Bizzat. Kendisi. [#...

Associate professor nedir ne demek

Associate professor nedir : Ortak olmak. Hakları sınırlı üye. Birliktelik kurmak. Arkadaş. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Düşünmek. Arkadaşlık etmek. İş arkadaşı. İşbirliği yapmak. Yakıştırmak. Professor : Müderris. (üniversited...

Associated nedir ne demek

Associated nedir English: Green is associated with grass. Turkish: Yeşil rengi, çim ile ilişkilidir. English: I have been associated with him for ten years. Turkish: Onunla on yıldır ilişkim var. English: He has always associated...

Associated factors nedir ne demek

Associated factors nedir : Birleşmiş. Ortak. İlişkili. İlgili. Birleşik. Ortak olan. Bağlantılı. Factors : Aracı kuruluş. Kahya (isk.). Etken. Çarpan. Eleman. Etmen. Finansör (üretimde). Kalıtımsal özellik taşıyan gen. Tambölen. Öğe. [#Associated ...

Associated with nedir ne demek

Associated with nedir English: He has always associated with large enterprises. Turkish: O her zaman büyük işletmeler ile ilişki kurmuştur. English: Ali doesn't understand the environmental impacts associated with a Western lifestyle. ...

Associate company nedir ne demek

Associate company nedir : Ortak olmak. Birleştirmek. Ortak etmek. Düşünmek. Ortak. İşbirliği yapmak. Hakları sınırlı üye. Arkadaşlık etmek. Ortak çalışma arkadaşı. İlişkilendirmek. Company : Ortaklık. Arkadaş. Arkadaşlık. İki veya daha fazla kişi...

Associate degree nedir ne demek

Associate degree nedir : Bağdaştırmak. Birleştirmek. Ortak etmek. Benzetmek. İlişkilendirmek. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Arkadaş. Düşünmek. Şirket sermayesine katılan kişi. İşbirliği yapmak. Degree : Kademe. Diploma. Düze...

Associate justice nedir ne demek

Associate justice nedir : Arkadaş. Birleştirmek. Düşünmek. Ortak çalışma arkadaşı. İş arkadaşı. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Birleşmek. Birliktelik kurmak. İlişkilendirmek. Yakıştırmak. Justice : Belli bir toplumda, belli bi...

Associate membership nedir ne demek

Associate membership nedir : Birliktelik kurmak. İş arkadaşı. Ortak çalışma arkadaşı. Benzetmek. Birleşmek. Hakları sınırlı üye. Bağdaştırmak. Ortak etmek. Düşünmek. Çağrıştırmak. Membership : Üyelik. Üyeler. Azalık. [#Associate company : Ortak şirk...

Associate oneself nedir ne demek

Associate oneself nedir : Ortak etmek. [#Arkadaşlık etmek. Çağrıştırmak. Birliktelik kurmak. İlişkilendirmek. Arkadaş. Hakları sınırlı üye. Ortak olmak. İş arkadaşı. Birleşmek. Oneself : Kendi kendine. Kendi. Kendi kendini. Kendine. Kendisi. Bizz...

Associate producer nedir ne demek

Associate producer nedir : Arkadaşlık etmek. Ortak etmek. Birliktelik kurmak. Arkadaş. Birleşmek. İlişkilendirmek. Benzetmek. Yakıştırmak. Düşünmek. Birleştirmek. Producer : Müstahsil. Bir filmin çevrilişi ve işletilmesiyle ilgili tüm yönetimsel v...

Associate with nedir ne demek

Associate with nedir English: If you only associate with your own kind, your ideas will never expand. Turkish: Sadece kendi türünle ilişkiye girersen, fikirlerin asla gelişmez. English: Don't associate with them. Turkish: Onlarla işb...

Associated company nedir ne demek

Associated company nedir : Ortak olan. İlişkili. Birleşik. Bağlantılı. İlgili. Birleşmiş. Ortak. Company : Arkadaşlık. Şirketi. Firma. Bölük. Şirket. Misafir. Toplantı. Arkadaşlar. Topluluk. Eşlik. [#Associated factors : Birbirini içeren ya da bir...

Associated press nedir ne demek

Associated press nedir : İlgili. Birleşik. Birleşmiş. İlişkili. Ortak olan. Ortak. Bağlantılı. Press : Zorlamak. Pres. Ütülemek. Hızlandırmak. Sıkıştırmak. Sıkmak (limon vb.). Topluca ilerlemek. Sıkmak. Basım yoluyla çoğaltılarak, belirli zamanl...

Associates nedir ne demek

Associates nedir English: The three associates will set up a new company. Turkish: Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. : İşbirliği. Üyelik. Şeriklik. Ortaklık. Disassociates : Kesmek. Birbirinden ayırmak. İletişimini kesmek. Bağları...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim