Bağın nedir Bağın vurmak : Çökmemesi için kazı duvarlarını bağınlarla desteklemek. Bağıntı : İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağ...

 
 
 

Bağıntıcılık nedir ne demek

Bağıntıcılık nedir Bağıntıcılık; bir felsefe terimidir. Bağıntıcı : Göreci. Bağıntı : Görelik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. ...

Bağıntılılık nedir ne demek

Bağıntılılık nedir Bağıntılılık; bir felsefe terimidir. Bağıntılı : Göreceli. Bağıntı : İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha ço...

Bağıntı nedir ne demek

Bağıntı nedir "Bağıntı" ile ilgili cümle Matematikte iki Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi başka bir kümedeki bir öğeye götürür. Yâni, iki öğe arasında bir bağ kurar. Örneğin,...

Bağıntıcı nedir ne demek

Bağıntıcı nedir Bağıntıcı; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bağıntı : Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. İki veya daha çok nitel...

Bağıntılı nedir ne demek

Bağıntılı nedir Bağıntılı; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bağıntı : İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yap...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim