Bash nedir English: What a gorgeous bash!Turkish: Ne harika bir parti! English: The robber bashed her head in.Turkish: Soyguncu onun kafasına vurdu. English: I'm having a bash myself at the ballet.Turkish: Kendimi b...

 
 
 

Bashaw nedir in : Vurup kırmak. Dümdüz etmek. Haşat etmek. Parçalamak. Bash up : Benzetmek. Dövmek. Köteklemek. Sopa çekmek. Dayak atmak. Haşat etmek. a bash at : Bir denemek. El atmak. Girişmek. Have a bash : İlk kez denemek. Teşebbüs...

Basher nedir : Büyük vuruş. Parti. Festival. Büyük darbe. Cümbüş. Ezici patlama (argo terim). Ezici patlama. Eğlence. Bashed : Deneme. Kuvvetle vurmak. Şiddetle vurmak. Hızla vurmak. Çarpmak. Sert vuruş. İndirmek. Sertçe vurmak. Geçirm...

Bashes nedir : Gururunu incitmek. Bozmak. Utandırmak. Calabashes : Sukabağı. Su kabağı. Su kabağından yapılmış su kabı. Su kabı. North carolina eyaletinde yerleşim yeri. [#Bashed : Eğlence. Sert vuruş. Deneme. Kuvvetle vurmak. Hızla vu...

Bashfully nedir ne demek

Bashfully nedir : Sıkılgan. Mahcup. Utangaç. Çekingen. Bashfulness : Utangaçlık. Mahcupluk. Sıkılganlık. Çekingenlik. Ar. Haya. Mahcubiyet. Hicap. Utanç. Sözcükler, direkt olarak Bashfully ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Keli...

Bashi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eziyet. Terbiye etme, terbiye. Terbiye : Eğitim. Görgü. Hayvanı alıştırma. Araba hayvanlarının dizginleri. Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme. ...

Bashibazouk nedir ne demek

Bashibazouk nedir Sözcükler, direkt olarak Bashibazouk ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Gürültülü. Nizamsız. Vahşi. Karışık. [#Düzensiz. Bakımsız. Taşkın. Azgın. Undisciplined :...

Bashun nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Türlü sebeplerle basıldığına inanılan ve bu yüzden hastalanan loğusa kadın, yürümesi geciken çocuk. Baskın. Teknik terim anlamı: girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başa...

Bash in nedir : İndirmek. Geçirmek. Yumruk. Eğlence. Çarpmak. Kuvvetle vurmak. Hızla vurmak. Sert vuruş. Şiddetle vurmak. Deneme. In : Mevsimi gelmiş. İçinde. İktidardaki. İç. İçine. Olarak. Gelmiş olan. Tutulan. Çok moda olan. De. [#Ba...

Bash up nedir : Geçirmek. Kuvvetle vurmak. Hızla vurmak. Eğlence. Şiddetle vurmak. Sertçe vurmak. İndirmek. Sert vuruş. Deneme. Çarpmak. Bash in : Parçalamak. Haşat etmek. Dümdüz etmek. Vurup kırmak. [#Bashaw : Paşa. Kodaman. Önemli kim...

Bashed nedir English: The robber bashed her head in.Turkish: Soyguncu onun kafasına vurdu. : Şaşırmış. Utandırılmış. Gururu incitilmiş. Yüzü kızarmış. Bozulmuş. Utanmış. Utanan. Mahcup. Be abashed : Amorf olmak. Utanmak. Utanmayl...

Bashers nedir : Büyük vuruş. Eğlence. Parti. Ezici patlama (argo terim). Ezici patlama. Büyük darbe. Festival. Cümbüş. Bashed : Şiddetle vurmak. Sertçe vurmak. Eğlence. Çarpmak. Geçirmek. Sert vuruş. Hızla vurmak. İndirmek. Kuvvetle vur...

Bashful nedir English: Ali looks bashful.Turkish: Ali çekingen görünüyor. English: Ali is very bashful.Turkish: Ali çok utangaç. : Utangaç bir şekilde. Mahcup bir şekilde. Utangaçlıkla. Çekinerek. Mahcup bir biçimde. Bashful...

Bashfulness nedir ne demek

Bashfulness nedir : Utangaç. Mahcup. Sıkılgan. Çekingen. Bashfully : Utangaç bir şekilde. Mahcup bir biçimde. Çekinerek. Utangaçlıkla. Mahcup bir şekilde. Sözcükler, direkt olarak Bashfulness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kel...

Bashi bazouk nedir ne demek

Bashi bazouk nedir : Başıbozuk. Sözcükler, direkt olarak Bashi bazouk ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Leaderless : Lidersiz. Yol göstereni olmayan. Başsız. Önderi olmayan. Yönet...

Bashkir nedir bashkirs : Başkurtlar. Başkurt. Başkort. Başkırt. Republic of bashkortostan : Başkurdistan muhtar cumhuriyeti. in : Dümdüz etmek. Vurup kırmak. Parçalamak. Haşat etmek. Bash up : Sopa çekmek. Haşat etmek. Benzetmek. Kötekl...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim