İn nedir İn; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Karpuz ve kavunlarda görülen bir çeşit hastalık. İn, mağara Yuva, yatak ...

 
 
 

İn situ hibridizasyon nedir ne demek

İn situ hibridizasyon nedir İn situ hibridizasyon; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: in situ melezleme]. Vet...

İn vitro nedir ne demek

İn vitro nedir İn vitro; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hücrelerin, dokuların, organların ait olduk...

İn vitro fertilizasyon nedir ne demek

İn vitro fertilizasyon nedir İn vitro fertilizasyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Değişik yöntemler uygulanarak diş...

İn vitro mutagenez nedir ne demek

İn vitro mutagenez nedir İn vitro mutagenez; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: DNA molekülünün belirlenmiş bir yerinde kullan...

İn vivo nedir İn vivo; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Ait olduğu organizmanın ya da hücrenin için...

A bird in a gilded cage nedir ne demek

A bird in a gilded cage nedir : La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin birinci harfi. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. En yüksek not. Miktar belirtir. Pek iyi. Herha...

A bull in a china shop nedir ne demek

A bull in a china shop nedir : Bir. Miktar belirtir. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Pek iyi. ...

A change in demand nedir ne demek

A change in demand nedir : Miktar belirtir. Argonun simgesi. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Bir. Pek iyi. Belirli bir tür veya nitelikteki. ...

A change in supply nedir ne demek

A change in supply nedir : Pek iyi. (herhangi) bir. En yüksek not. Atom ağırlığı. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. Belirli bir tür veya nitel...

A drop in a bucket nedir ne demek

A drop in a bucket nedir : Miktar belirtir. Bir. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. Herhangi bir. Argonun sim...

A drop in the ocean nedir ne demek

A drop in the ocean nedir : En yüksek not. Amperin simgesi. Miktar belirtir. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. Bir. Belirli bir tür...

A fly in the oinment nedir ne demek

A fly in the oinment nedir : Argonun simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Atom ağırlığı. Herhangi bir. Bir. Miktar belirtir. (herhangi) bir. En iyi kalite...

A girl in every port nedir ne demek

A girl in every port nedir : Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. Amperin simgesi. ...

A man in my position nedir ne demek

A man in my position nedir : Herhangi bir. En yüksek not. Bir. (herhangi) bir. Atom ağırlığı. La (müzik terimi). Miktar belirtir. Amperin simgesi. Pek iyi. Beli...

A shift in demand nedir ne demek

A shift in demand nedir : Argonun simgesi. Pek iyi. Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Atom ağırlığı. (her...

A shift in supply nedir ne demek

A shift in supply nedir : Belirli bir tür veya nitelikteki. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. Atom ağırlığı. Pek iyi. Amperin ...

A shot in the dark nedir ne demek

A shot in the dark nedir : Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. La (müzik terimi). Miktar belirtir. Amperin simgesi. En yüksek not. ...

A stitch in time saves nine nedir ne demek

A stitch in time saves nine nedir English: You'll learn in time that a stitch in time saves nine. Turkish: Sorunu büyümeden halletmeyi zaman içerisinde öğreneceks...

A thorn in the flesh nedir ne demek

A thorn in the flesh nedir : Amperin simgesi. Bir. La (müzik terimi). Pek iyi. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli bir tür veya niteliktek...

İn balığı nedir ne demek

İn balığı nedir İn balığı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, saza...

İn situ nedir İn situ; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yerinde anlamına gelen terim. Veterinerlikt...

İn situ melezleme nedir ne demek

İn situ melezleme nedir İn situ melezleme; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir kromozom üzerindeki belirli bir DNA dizisin...

İn vitro çoğaltma nedir ne demek

İn vitro çoğaltma nedir İn vitro çoğaltma; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kontrollü yapay bir çevrede, temiz şartlarda, p...

İn vitro matürasyon nedir ne demek

İn vitro matürasyon nedir İn vitro matürasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Laboratuvar koşullarında gametlerin o...

İn vitro mutajenez nedir ne demek

İn vitro mutajenez nedir İn vitro mutajenez; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: DNA molekülünün belirlenmiş bir yerin...

İn vurmak nedir ne demek

İn vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanları belirtmek için işaretlemek. İn : Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk. Mağara....

A blessing in disguise nedir ne demek

A blessing in disguise nedir : Argonun simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Atom ağırlığı. La (müzik terimi). Miktar belirtir. Pek iyi. Amperin simgesi. Her...

A case in point nedir ne demek

A case in point nedir : Atom ağırlığı. Bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirtir. En yüksek not. La (müzik ...

A change in individual demand nedir ne demek

A change in individual demand nedir : (herhangi) bir. Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. E...

A contradiction in terms nedir ne demek

A contradiction in terms nedir : Bir. La (müzik terimi). En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Miktar belirtir. Pek iyi. En yüksek not. Argonun simgesi. İngiliz alfabesi...

A drop in the bucket nedir ne demek

A drop in the bucket nedir English: No matter how much you hurry your effort is just a drop in the bucket. Turkish: Ne kadar acele edersen et, çaban sadece...

A flash in the pan nedir ne demek

A flash in the pan nedir : Amperin simgesi. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Bir. Argonun simg...

A fly in the ointment nedir ne demek

A fly in the ointment nedir : (herhangi) bir. Herhangi bir. Amperin simgesi. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. Belirli bir tür veya niteliktek...

A leap in the dark nedir ne demek

A leap in the dark nedir : Amperin simgesi. Herhangi bir. En yüksek not. Argonun simgesi. Bir. Miktar belirtir. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. (herhangi) b...

A peacock in his pride nedir ne demek

A peacock in his pride nedir : Pek iyi. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. La (müzik terimi). Herhangi bir. Argonun simgesi. Bir. Amperin simgesi. ...

A shift in individual demand nedir ne demek

A shift in individual demand nedir : Pek iyi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. Herhangi bir. En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. La (müzik...

A shot in the arm nedir ne demek

A shot in the arm nedir : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Atom ağırlığı. Pek iyi. La (müzik terimi). (herhangi) bir. En yüksek not. Argonun simgesi. Belir...

A singing in the ears nedir ne demek

A singing in the ears nedir : Atom ağırlığı. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). Bir. Amperin s...

A straw in the wind nedir ne demek

A straw in the wind nedir : Amperin simgesi. Bir. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli b...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim