Beech nedir family : Kayın familyası. Kayıngiller. Yaprakları basit ya da almaşlı dizilişte, ayrı ayrı erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve21 türle temsil edilen, yaprak döken, h...

 
 
 

Beech nut nedir ne demek

Beech nut nedir : Kayın ağacı. Akgüren. Kayıngiller (fagaceae) familyasından, yapraklarını döken, kerestesi kıymetli olan, ülkemizde doğu ladini (fagus orientalis) ve avrupa kayını (f.sylvatica) olmak üzere iki türü bulunan bir cins. Kayı...

Beech wood nedir ne demek

Beech wood nedir : Kayın ağacı. Akgüren. Kayın. Kayıngiller (fagaceae) familyasından, yapraklarını döken, kerestesi kıymetli olan, ülkemizde doğu ladini (fagus orientalis) ve avrupa kayını (f.sylvatica) olmak üzere iki türü bulunan bir cin...

Beecher nedir beecher stowe : (1811-1896) zenci amerikalı yazar ve kölelik karşıtı. Tom amcanın kulübesi kitabının yazarı. Beechen : Akgüren. Kayından yapılmış. Kayın ağacından yapılmış. Akgürgenden yapılmış. Kayın gibi. : Kayın. Akgüre...

Beechmast nedir ne demek

Beechmast nedir family : Yaprakları basit ya da almaşlı dizilişte, ayrı ayrı erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve21 türle temsil edilen, yaprak döken, her dem yeşil, çalı ya da ağaçs...

Beechnuts nedir ne demek

Beechnuts nedir : Kayın cevizi. Kayın ağacının yenilen cevizi. Beech family : Kayın familyası. Kayıngiller. Yaprakları basit ya da almaşlı dizilişte, ayrı ayrı erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı tipte meyveleri olan, ülkem...

Beech family nedir ne demek

Beech family nedir : Kayıngiller (fagaceae) familyasından, yapraklarını döken, kerestesi kıymetli olan, ülkemizde doğu ladini (fagus orientalis) ve avrupa kayını (f.sylvatica) olmak üzere iki türü bulunan bir cins. Kayın. Kayın ağacı. Akgüre...

Beech marten nedir ne demek

Beech marten nedir : Kayın ağacı. Akgüren. Kayıngiller (fagaceae) familyasından, yapraklarını döken, kerestesi kıymetli olan, ülkemizde doğu ladini (fagus orientalis) ve avrupa kayını (f.sylvatica) olmak üzere iki türü bulunan bir cins. Kayı...

Beech tree nedir ne demek

Beech tree nedir : Kayın. Kayın ağacı. Akgüren. Kayıngiller (fagaceae) familyasından, yapraklarını döken, kerestesi kıymetli olan, ülkemizde doğu ladini (fagus orientalis) ve avrupa kayını (f.sylvatica) olmak üzere iki türü bulunan bir cin...

Beechen nedir : İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Bir soyadı. Beeches : Kayın. Akgüren. Kayın ağacı. [#Harriet beecher stowe : Tom amcanın kulübesi kitabının yazarı. (1811-1896) zenci amerikalı yazar...

Beeches nedir : Kayın ağacından yapılmış. Kayından yapılmış. Akgürgenden yapılmış. Kayın gibi. Akgüren. Beecher : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Bir soyadı. İllinois eyaletinde yerleşim yeri. [#Harriet beecher stowe : Tom amcanın k...

Beechnut nedir : Kayın ağacının yenilen cevizi. Kayın cevizi. Beech family : Kayın familyası. Yaprakları basit ya da almaşlı dizilişte, ayrı ayrı erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizde 3 cins v...

Beechwood nedir ne demek

Beechwood nedir family : Yaprakları basit ya da almaşlı dizilişte, ayrı ayrı erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve21 türle temsil edilen, yaprak döken, her dem yeşil, çalı ya da ağaçs...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim