Beech türkçesi Beech nedir

  • Kayın ağacı.
  • Kayıngiller (fagaceae) familyasından, yapraklarını döken, kerestesi kıymetli olan, ülkemizde doğu ladini (fagus orientalis) ve avrupa kayını (f.sylvatica) olmak üzere iki türü bulunan bir cins.
  • Kayın.
  • Akgüren.
  • Biyoloji alanında kullanılır.

Beech ingilizcede ne demek, Beech nerede nasıl kullanılır?

Beech family : Kayın familyası. Kayıngiller. Yaprakları basit ya da almaşlı dizilişte, ayrı ayrı erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve21 türle temsil edilen, yaprak döken, her dem yeşil, çalı ya da ağaçsı bitkiler.

Beech marten : Kaya sansarı. Etçiller (carnivora) takımının, sansargiller (mustelidae) familyasından, 46 cm kadar uzunlukta, 24 cm kadar kuyruğu olan, açık kahverengi tüylü, gerdanında ak beyaz bir leke bulunan, kümes hayvanlarına saldıran, avrupa ve asya'da yaşayan bir tür. Ağaç sansarı.

Beech nut : Kayın ağacı meyvesi.

Beech tree : Kayın ağacı.

Beech wood : Kayın kerestesi. Kayın kereste.

Beechnut : Kayın cevizi. Kayın ağacının yenilen cevizi.

Beechen : Kayın gibi. Kayından yapılmış. Kayın ağacından yapılmış. Akgürgenden yapılmış. Akgüren.

Harriet beecher stowe : Tom amcanın kulübesi kitabının yazarı. (1811-1896) zenci amerikalı yazar ve kölelik karşıtı.

 

Copper beech : Kızıl gürgen. Kızılkayın ağacı.

Bee balm : Oğul otu. Bir çeşit nane. Limon otu. Acem otu.

İngilizce Beech Türkçe anlamı, Beech eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Beech ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acacia : Mimoza. Akasya. Salkım ağacı. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. Arap zamkı. Akasya sakızı.

Inlaws : Kanun kapsamına almak. Yasadışı birini kanunun içine döndürmek. Evlenme yoluyla akrabalık. Kanun içine almak.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

White birch : Akça ağaç. Huş ağacı.

Copper beech : Kızılkayın ağacı. Kızıl gürgen.

A site : A yeri. Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri.

Abductor muscle : Uzaklaştırıcı kas. Abdüktör kas. Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas.

A protein : A proteini. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. laktoz sentetaz enziminin bir parçası. tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. olgunlaşma proteini. tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri. Tek iplikli rna fajlarındaki bir protein.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

 

Beech synonyms : purple beech, american beech, fagus grandifolia, fagus americana, european beech, red beech, fagus sylvatica, white beech, common beech, fagus sylvatica atropunicea, fagus sylvatica purpurea, fagus purpurea, fagus sylvatica pendula, fagus, fagus pendula, japanese beech, genus fagus, weeping beech, beeches, beechen, abiotic factor, tree, abramis zone, abiotic environment, in law, abambulacral area, abacus bodies, a cells, aardwolf, a chromosome, beech tree, wood, aardvarks.

Beech ingilizce tanımı, definition of Beech

Beech kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A tree of the genus Fagus.