Biased nedir English: Ali is biased. Turkish: Ali ön yargılıdır. English: I'm biased. Turkish: Ben önyargılıyım. English: Ali was biased. Turkish: Ali ön yargılıydı. English: Ali seems biased. Turkish: Ali önyargılı...

 
 
 

Biased question nedir ne demek

Biased question nedir : Yanlı. Önyargılı. Etki altında kalmış. Etkilenmiş. Peşin hükümlü. Eğilimli. Taraflı. Tarafgir. Question : Sual etmek. Sorular sormak. Tahkikat. Soru. Soruşturma. Şüphe. Bütün öğeleri tam olarak verilmeyen bir düşüncenin,...

Biased sampling nedir ne demek

Biased sampling nedir : Yanlı. Etki altında kalmış. Peşin hükümlü. Taraflı. Etkilenmiş. Eğilimli. Önyargılı. Tarafgir. Sampling : Gözlem, olgu ya da birey (denek) gibi bir evreni oluşturan birimler arasından, o evreni gösteren belli sayıda gözl...

Biased view nedir ne demek

Biased view nedir : Önyargılı. Etkilenmiş. Yanlı. Peşin hükümlü. Taraflı. Etki altında kalmış. Tarafgir. Eğilimli. View : Görünüm. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Görüş. Üzerinde düşünmek. Bireyin belli bir konudaki bakış açısı ve...

Biasedness nedir ne demek

Biasedness nedir biasedness : Yerel yanlılık. Asymptotic unbiasedness : Yanaşık yansızlık. : Yansızlık. Biased automatic gain control : Eşikli otomatik kazanç ayarı. [#Biased estimator : Sapmalı tahmin edici. Yanlı kestirici. Yanlı tahminc...

Biased automatic gain control nedir ne demek

Biased automatic gain control nedir : Taraflı. Peşin hükümlü. Eğilimli. Etkilenmiş. Yanlı. Tarafgir. Önyargılı. Etki altında kalmış. Automatic : Sinema ve televizyon araç ve gereçlerinde, çalışmalarının büyük bir bölümünün el değmeden ya da ayar, düzenleme g...

Biased estimator nedir ne demek

Biased estimator nedir : Yanlı. Taraflı. Etki altında kalmış. Peşin hükümlü. Tarafgir. Eğilimli. Önyargılı. Etkilenmiş. Estimator : Muhammin. Değerlendirici. Tahmin edici. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir ana kitle sabitini tahm...

Biased sample nedir ne demek

Biased sample nedir : Tarafgir. Önyargılı. Taraflı. Yanlı. Etkilenmiş. Peşin hükümlü. Etki altında kalmış. Eğilimli. Sample : Tatmak. Denemek. Göstermelik. Mostralık. Mostra. Örneklem. Örnek olarak denemek. Örnek seçmek. İstatistikte, çekildi...

Biased test nedir ne demek

Biased test nedir : Yanlı. Etkilenmiş. Tarafgir. Taraflı. Etki altında kalmış. Önyargılı. Peşin hükümlü. Eğilimli. Test : Kişilerin türlü konulardaki yetenek, bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla oluşturulan bir araç ya da yöntem. Kriter. ...

Biasedly nedir : Peşin hükümsüz. Önyargısız. Objektif olarak. Tarafsızca. Biased automatic gain control : Eşikli otomatik kazanç ayarı. [#Biased estimator : Yanlı kestirici. Sapmalı tahmin edici. Yanlı tahminci. Biased question : Yanlı s...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim